Potpisan Sporazum o stipendiranju pločanskih studenata s trgovačkim društvom Adriatic Tank Terminals d.o.o.


Gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević i Gerrit Quint, direktor Adriatic Tank Terminals d.o.o. potpisali su Sporazum o suradnji temeljem kojega se Adriatic Tank Terminals d.o.o. obvezuje novčano nagraditi šest studenata temeljem Zaključka o utvrđivanju konačne liste kandidata za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča u akademskoj 2018./2019. godini.


Cilj suradnje između ugovornih strana je osigurati financijsku potporu studentima s područja Grada Ploča, a sve u skladu s Pravilnikom o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Grada Ploča.
Stipendije studentima će se određivati po principu tri studenta koja ostvare najveći broj bodova po osnovi uspjeha, jedan student koji ostvari najveći broj bodova po osnovi uspjeha u kategoriji deficitarnih zanimanja i dva studenta koja ostvare najveći broj bodova po osnovi socijalnog statusa.

ATT se po potpisanom Sporazumu obvezuje novčano nagraditi iznosom od 650,00 mjesečno, za razdoblje od listopada 2018. godine do srpnja 2019. godine koji će se dodati iznosu gradske stipendije te će ista u konačnici iznositi 1.350,00 kuna mjesečno.

Održano javno predstavljanje projekta “In-LoRe”

Dana 12. listopada 2018. godine, u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, održano je javno predstavljanje projekta “In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)” kojim je započela jednogodišnja suradnja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositelja projekta, s do sada najvećim brojem konzorcijskih partnera, odnosno njih ukupno 80, među kojima je i Grad Ploče.

Projekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) i nastavlja na rezultate dva prethodno financirana CEF projekta u okviru kojih je platforma “eRačun za državu” nadograđena i usklađena s Europskom normom (EN), razvijene su eDelivery PEPPOL pristupne točke te je započeta integracija jedinica lokalne i regionalne samouprave na navedenu platformu.

Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom “eRačun za državu”. Projektom se želi postići daljnja transformacija javnog i državnog sektora za uvođenje digitalnih procedura u procese fakturiranja, kao i ostvarivanje svih ostalih prednosti koje donose elektroničko fakturiranje i korištenje eRačuna.

Projekt In-LoRe, čija je provedba započela 3. rujna 2018. godine i trajat će godinu dana, predstavlja najveći nacionalni projektni konzorcij koji za cilj ima osposobljavanje javne uprave za razmjenu eRačuna, kao i pripremu tijela javne uprave za njihove predostojeće obveze vezane uz primjenu eRačuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.021.025,23 €, od čega Europska komisija sufinancira 75% prihvatljivih troškova, odnosno 765.769 €.

Broj Ugovora: INEA/CEF/ICT/A2017/1557629
Oznaka projekta: 2017-HR-IA-0143

Obavijest građanima grada Ploča i okolice (Stablina, Čeveljuša, Šarić Struga, Rogotin, Banja i Komin)

Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode grada Ploča i okolice ustanovljeno je da prema kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), čime prestaju prvobitne mjere predostrožnosti o prokuhavanju vode te se vodovodna voda sada može upotrebljavati za piće. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Izvor-Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Priopćenje građanima grada Ploča i njegove okolice (Stablina, Čeveljuša, Šarić Struga, Rogotin, Banja i Komin)

Zbog tehničkog problema na vodovodnoj instalaciji došlo je do odstupanja parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode. Poduzete su određene popravne radnje no predostrožnosti radi, dajemo preporuku potrošačima da prije upotrebe vode za piće istu prokuhaju. Mjera ostaje na snazi do daljnjega te će korisnici biti na vrijeme obaviješteni o njenom prestanku.

Izvor-Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Grad Ploče poziva građane na podnošenje prijedloga komunalnih zahvata, a u svrhu izrade proračuna Grada Ploča za 2019. godinu i projekciju proračuna za 2020. i 2021. godinu

Pozivaju se građani Grada Ploča na podnošenje prijedloga za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture u svrhu izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2019. godinu. Prijedlozi se zaprimaju do 12. listopada 2018. godine, a iste je moguće dostaviti u Gradsku upravu Grada Ploča elektroničkom poštom na e-mail adrese: marin.radaljac@ploce.hr i zeljko.skoric@ploce.hr te osobno ili poštom na adresu Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Tekst Poziva možete pronaći ovdje, a obrazac za podnošenje prijedloga možete pronaći ovdje.

Odbijena žalba Grada Ploča na Rješenje o isplati naknade za oduzeto zemljište u Gradcu

Rješenjem Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, KLASA: UP/II-944-07/16-01/10 od 09.05.2018. godine, odbijene su žalbe Općine Gradac i Grada Ploča izjavljene protiv prvostupanjskog rješenja Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za imovinsko pravne poslove, Ispostava Makarska, od 04.07.2016. godine.

Navedenim prvostupanjskim rješenjem, Općina Gradac i Grad Ploče obvezni su ovlaštenicima naknade za zemljište deposedirano u Gradcu u svrhu izgradnje prilaznog platoa za spomenik i rekreaciju u Gradcu te u svrhu izgradnje zdravstvene stanice u Gradcu, rješenjima Općine Ploče iz 1972. godine i Općine Kardeljevo iz 1983. godine isplatiti naknadu u ukupnom iznosu od 642.208,71 kn s pripadajućim kamatama.

Iako je Grad Ploče podnio tužbu nadležnom Upravnom sudu radi poništenja predmetnog Rješenja, ista ne odgađa izvršenje rješenja, te je Grad Ploče isplatio naknadu ovlaštenicima, a sve kako bi izbjegao daljnje troškove i prisilnu naplatu.

Slijedom svega navedenog, a u skladu s Odlukom Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija od 26.01.2000. godine, Grad Ploče je u srpnju 2018. godine ovlaštenicima naknade isplatio ukupan iznos od 630.738,20 kuna.

Obavijest o obustavi prometa u ulici Vladimira Nazora

Povodom održavanja “Maratona lađa 2018. godine” u Pločama, obustavlja se promet za sva motorna vozila u ulici Vladimira Nazora u Pločama od tržnice do raskrižja za Sud u vremenu od 12:00 sati (11. kolovoza) do 05:00 sati (12. kolovoza), s tim da se prije zatvaranja ulice izmjeste sva parkirana vozila.

Dana 11. kolovoza, za vrijeme održavanja “Maratona lađa 2018. godine”, molimo sve vlasnike brodica da na vezu ispred hotela “Bebić” i u kanalu Crna rijeka izmjeste iste na drugi vez, kako bi se manifestacija odvijala nesmetano.

Molimo sve građane grada Ploča da se pridržavaju navedene obavijesti.

GRAD PLOČE