Održano javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ”Izmjene terminala tekućih tereta u Luci Ploče”

Javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ”Izmjene terminala tekućih tereta u Luci Ploče” održano je u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Pločama.

Studiju su izložili predstavnici ovlaštene tvrtke Interkonzalting d.o.o. iz Zagreba, koji su uz predstavnike projektanta, odgovarali na pitanja građana.
Uvid u Studiju dostupan je u službenim prostorijama Grada Ploča, svakog radnog dana od 9 do 14 sati. Studija je objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a javna rasprava Studije traje do 15. studenog 2017.

Do kraja javne rasprave, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Studiju ili pisanim putem dostaviti na adresu Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode: Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik.

Tekst i foto: www.edubrovnik.com

Održane radne skupine za izradu Strategije razvoja Grada Ploča

U petak, 20.10.2017. u konferencijskoj dvorani Doma športova u Pločama, a u organizaciji Grada Ploča, održane su 3 tematske radionice: društvene djelatnosti, zaštita okoliša i infrastruktura i gospodarstvo.

Izrada Strategije razvoja Grada Ploča podrazumijeva održavanje radnih skupina koje su bitan preduvjet definiranja projekata koji će u istu biti i uvršteni.

Ovim putem zahvaljujemo svima na sudjelovanju jer Strategija razvoja Grada Ploča krovni je planski dokument jedinice lokalne samouprave kojim se određuju dugoročne smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj. Ovim se strateškim dokumentom identificiraju razvojni potencijali grada na temelju analize trenutnog stanja te se u svrhu njihovih ispunjenja predlažu razvojni prioriteti i mjere.

Prilikom izrade ovoga razvojnog dokumenta poštuju se načela dobrog upravljanja i strateškog planiranja baziranog na održivom razvoju, transparentnosti i participativnosti. U svrhu osiguravanja participativnosti primijenjeni su instrumenti direktnog uključenja lokalnog stanovništva organiziranjem radnih skupina.
Kako biste aktivno doprinijeli razvoju područja u nadolazećem periodu, ljubazno Vas molimo da predložite projektnu ideju/ideje na temelju obrasca koji Vam je dostavljen u privitku.

Ukoliko imate više projektnih ideja, molim Vas da koristite više obrazaca (koliko ideja, toliko puta popunjavate obrazac u privitku).

Molim Vas da nam projektne ideje dostavite najkasnije do 31. listopada 2017. godine na e-mail jelena.morpurgo@ultimativa.com.

Odluka o radnom vremenu Gradske uprave Grada Ploča

Gradonačelnik Grada Ploča Mišo Krstičević donio je Odluku o radnom vremenu službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ploča, a koji stupa na snagu od objave u Službenom glasniku Grada.

Tom Odlukom Gradska uprava Grada Ploča četvrtkom ima svoje uredovno radno vrijeme, koje započinje u 11,00 i završava u 19,00 sati. Svim ostalim radnim danima Uprava će raditi kao i do sada, od 7,00 do 15,00 sati s dnevnim odmorom koji je u trajanju od 30 minuta.

Odluku pogledajte ovdje.

Riješeni imovinsko-pravni odnosi na Odlagalištu komunalnog otpada Lovornik

Dana 09.10.2017. godine Grad Ploče je na Općinskom sudu u Dubrovniku, Stalna služba u Pločama, Zemljišno-knjižnom odjelu, izvršio uknjižbu 3 čestice zemlje ukupne površine 8.458 m2 koje su bile vlasništvo RH. Opisanim su u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi na lokalitetu Odlagalište komunalnog otpada Lovornik. Navedeno pitanje nije riješeno od rujna 2008. godine kada je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva donijelo rješenje o izdvajanju šumskog zemljišta u vlasništvu RH radi sanacije Odlagališta komunalnog otpada Lovornik, a Grad Ploče je po tom rješenju, a kao uvjet uknjižbe, obvezan na plaćanje iznosa od cca. 224.000,00 kn.

Uknjižbom zemljišta stvoreni preduvjeti za ishođenje projektne dokumentacije i dozvola nužnih za sanaciju Odlagališta komunalnog otpada Lovornik.

Projekt “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve”

Grad Ploče je zaprimio obavijest od Dubrovačko – neretvanske županije kako je projektni prijedlog čiji je nositelj Dubrovačko – neretvanska županija, a projektni partner Grad Ploče, prošao u 2. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava. Riječ je o projektu „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ koji predviđa provođenje sljedećih aktivnosti:

 • Uređenje EDU – EKO kompleksa na brdu Trovro u Rogotinu,
 • Rekonstrukcija stare škole u Baćini / uređenje posjetiteljskog centra Vrata Neretve,
 • Postavljanje i uređenje promatračnice za bioraznolikost s edukativnim sadržajem na Baćinskim jezerima.

Uz gore navedene aktivnosti, predviđene su i dodatne aktivnosti na području Grada Ploča koje će provoditi projektni partneri. JU DNŽ bi proveo sljedeću aktivnost:

 • Uređenje poučno – tematskih staza na Baćinskim jezerima namijenjenih pješacima – postavljanje informativnih ploča edukativnog karaktera.

 

Dubrovačko – neretvanska županija bi, kao prijavitelj, provela sljedeću aktivnost:

 • Uređenje EDU – EKO vrta u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u Staševici

DORH izradio uputu o tekstu i sadržaju nagodbe za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Grad Ploče je od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zaprimio dopis br: M-DO-69/2017-4 od 22.08.2017. povodom zahtjeva Grada Ploča za dodatnim očitovanjem, u kojem se navodi: “da je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske izradilo uputo o tekstu i sadržaju Nagodbe te načinu postupanja, koja je dostavljena svim državnim odvjetništvima na području Republike Hrvatske. Smatramo da su time otklonjene moguće dvojbe i zapreke za postupanje u praksi”.

Prijavljena tri projektna prijedloga na I. Pozivu u okviru programa INTERREG V-A Italija – Hrvatska

Grad Ploče je u okviru programa  INTERREG V-A  Italija – Hrvatska, namijenjenog javnim i privatnim tijelima, a u sklopu projektnog partnerstva, prijavljen kao projektni partner na 3 “Standard” projekta, konkretno projekte Blueriver, MatchUp i Coastenergy.

Blueriver

Glavni cilj projekta Blueriver je uspostava sustava ublažavanja rizika od poplava, a očekivani rezultati su:

 • Izrada Studije obrane od poplava na području Grada Ploča koja bi definirala strategiju obrane od poplava
 • Implementacija ICT sustava koji bi poboljšao monitoring voda i unaprijedio strategiju obrane od poplava

Projektno partnerstvo na projektu Blueriver:

 • Municipality of Jesi (Lead Partner)
 • Municipality of Altidona
 • LAG VALLI MARRECHIA & CONCA
 • Municipality of Silvi
 • Regione Marche
 • Grad Karlovac
 • Grad Buzet
 • Grad Ploče
 • AGRRA
 • LAG Sjeverna Istra

Očekivani iznos koji bi Grad Ploče kao partner trebao dobiti je 205.125,00 

MatchUp

Glavni cilj projekta MatchUp je sprječavanje onečišćenja mora i voda kroz razvijanje monitoring sustava za sprječavanje onečišćenja, a očekivani rezultati su: 

 • Uspostava monitoring sustava između gradske plaže u Pločama i pješačkog mosta,
 • Izrada intervencijskog plana za očuvanje Baćinskih jezera

Projektno partnerstvo na projektu MatchUp:

 • Consorcio Bonifica Marche (LP)
 • Emilia Romagna Acque
 • University of Teramo
 • The Hive
 • OGS
 • UTI Sile Meduna
 • IDA
 • Veleučilište u Šibeniku
 • CIRAZ
 • Grad Ploče
 • Sveučilište u Splitu

Očekivani iznos koji bi Grad Ploče kao partner trebao dobiti je 200.000,00 

Coastenergy

Glavni cilj projekta Coastenergy je povećanje inovacijskih aktivnosti u području “plave energije”, a očekivani rezultati su:

 • Definiranje zajedničke strategije u okviru projektnog parnerstva, mehanizama i alata za potporu investicija u “plave energije”
 • Priprema Studija izvodljivosti i tehničke dokumentacije za projekte “plave energije”, npr. hidroelektrane, offshore vjetroelektrane, morske biomase itd.
 • Kupnja opreme za praćenje potencijala “plave energije” u uključenim talijanskim i hrvatskim područjima.

Projektno partnerstvo na projektu Coastenergy:

 • IRENA – Istarska regionalna Energetska Agencija (Lead Partner)
 • Universita di Camerino
 • Innova Puglia
 • ISMAR
 • Comunita delle Universita del Mediterraneo
 • DURA Razvojna agencija Grada Dubrovnika
 • Grad Ploče
 • SWEDES

Očekivani iznos koji bi Grad Ploče kao partner trebao dobiti je 199.350,00 

Čestitka gradonačelnika povodom proslave 26. obljetnice akcije Zelena tabla – Male Bare

Drage Pločanke i Pločani, pozivam vas večeras, 14.09. 2017. na zajedničku proslavu obilježavanja obljetnice vojno redarstvene akcije Zelena tabla – Male Bare.

Grad Ploče kao relativno mlad grad nema bogatu povijest ali ima događaja koji su nas obilježili i formirali i kojih ćemo se uvijek sjećati i dostojno ih obilježavati. 14.09. bio je datum kada smo pisali povijest, datum o kojem treba govoriti jer su Ploče i pločanski branitelji dali veliki doprinos u Domovinskom ratu.

Bili su to pravi dani ponosa i slave, dani kada su Ploče i Pločani prepoznali povijesni trenutak i ponosno stali na branik Domovine. Bili smo prvi, i to je ono što nas ispunjava ponosom ali i obavezom. Imamo obavezu prema svim poginulim da se njihov doprinos i žrtva nikada ne zaborave.

Dragi sugrađani, obilježimo zajedno ovaj dan, budimo ponosni! Ovom prilikom, prisjećajući se slavnih trenutaka veličanstvene akcije, svim braniteljima, a posebno sudionicima upućujem iskrene čestitke.

Mišo Krstičević Gradonačelnik