Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda.


Grad Ploče pristupio je projektu „Zaželi danas za bolje sutra“, a koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.
Nositelj projekta je Grad Ploče, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik i Centar za socijalnu skrb Ploče.

Cilj projekta je omogućavanje zapošljavanja žena pripadnica ranjivih skupina (iznad 50 godina s nižim stupnjem obrazovanja), te unapređenje njihovog pristupa tržištu rada. Također, cilj projektnih aktivnosti su potpora i podrška starijim osobama u nepovoljnom položaju s naglaskom na ruralno područje Grada Ploča, što će rezultirati smanjenjem institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, te većoj razini njihove socijalizacije, a time i većom uključenosti u život lokalne zajednice.

Opis: Ovim projektom želi se odgovoriti potrebama zapošljavanja i socijalne uključenosti žena pripadnica ranjivih skupina udaljenijih i ruralnih područja Grada Ploča. Aktivnostima projekta „Zaželi danas za bolje sutra- Grad Ploče“ unaprijedit će se radni potencijal teže zapošljivih žena, ojačati njihove vještine i znanja; omogućiti im aktivnu uključenost u društvo, a time i lakši uvid u potrebe tržišta i dijalog s poslodavcima. Aktivnostima projekta „ZAŽELI danas za bolje sutra – Grad Ploče“ promiče se socijalna uključenost, a djeluje se i na suzbijanje siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Očekivani rezultati projekta: Zapošljavanje 20 žena na 24 mjeseca na radu na skrbi o 80 korisnika; starijih i nemoćnih osoba posebice u ruralnim područjima Grada Ploča. Jedan od očekivanih rezultata aktivnosti ovog projekta jest aktivna uključenost u društvo, kako zaposlenih sudionica, tako i korisnika o kojima će skrbiti, a time i sprečavanje diskriminacije ranjivih skupina općenito.

 

Ukupna vrijednost projekta: 4.067.667,47 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 4.067.667,47 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 9/2018 – 2/2020

Kontakt osoba: Ivanka Pažin (+385 (0)20 676-147)

 

www.strukturnifondovi.hr