Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda.


Grad Ploče pristupio je projektu „Zaželi danas za bolje sutra“, a koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.
Nositelj projekta je Grad Ploče, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik i Centar za socijalnu skrb Ploče.

Cilj projekta je omogućavanje zapošljavanja žena pripadnica ranjivih skupina (iznad 50 godina s nižim stupnjem obrazovanja), te unapređenje njihovog pristupa tržištu rada. Također, cilj projektnih aktivnosti su potpora i podrška starijim osobama u nepovoljnom položaju s naglaskom na ruralno područje Grada Ploča, što će rezultirati smanjenjem institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, te većoj razini njihove socijalizacije, a time i većom uključenosti u život lokalne zajednice.

Očekivani rezultati projekta su povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu, te podizanje svijesti građana o odvojenom prikupljanju otpada i njihove spremnosti za sudjelovanjem u odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada. Ukupno predviđena količina odvojenog otpada u reciklažnom dvorištu u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole iznosi 560 tona, dok se u sklopu 3 edukacijska ciklusa predviđa obuhvaćanje 70% stanovništva s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.

 

Ukupna vrijednost projekta: 4.067.667,47 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 4.067.667,47 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 9/2018 – 2/2020

Kontakt osoba: Ivanka Pažin (+385 (0)20 676-147 )

 

www.strukturnifondovi.hr