Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje obnove fasada višestambenih zgrada na području grada Ploča

Savjetovanje traje od 19. svibnja do 19. lipnja 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA


 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Ploča

Savjetovanje traje od 8. svibnja do 6. lipnja 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA


 

Nacrt prijedloga Plana djelovanja Grada Ploča u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Savjetovanje traje od 4. svibnja do 2. lipnja 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA