Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda


Grad Ploče pristupa realizaciji projekta „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“. Projekt uključuje izgradnju i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta na području Grada Ploča, na adresi Vranjak 3 zajedno sa provođenjem edukativnih i informativnih aktivnosti svrhu doprinosa povećanju stope prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Ploča.

Cilj projekta je izgradnja i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta u Pločama i provedba informativno obrazovnih aktivnosti u svrhu povećanja stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište otpada na području Grada Ploča.

Očekivani rezultati projekta su povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu, te podizanje svijesti građana o odvojenom prikupljanju otpada i njihove spremnosti za sudjelovanjem u odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada. Ukupno predviđena količina odvojenog otpada u reciklažnom dvorištu u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole iznosi 560 tona, dok se u sklopu 3 edukacijska ciklusa predviđa obuhvaćanje 70 % stanovništva s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.

 

Ukupna vrijednost projekta: 5.180.985,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 4.381.532,40 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 12/2017 – 4/2019

Kontakt osoba: Ivanka Pažin (+385 (0)20 676-147 )

 

www.strukturnifondovi.hr


Promotivni video:


Prethodno objavljeni članci: