Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda


Grad Ploče provodi projekt „Zaželi danas za bolje sutra II- Grad Ploče“, a koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je Grad Ploče, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik i Centar za socijalnu skrb Ploče.

Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna i ruralna područja.

Opis: Ovim projektom želi se odgovoriti potrebama zapošljavanja i socijalne uključenosti žena pripadnica ranjivih skupina udaljenijih i ruralnih područja Grada Ploča. Specifični ciljevi su osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti te potaknuti socijalnu uključenost i skrb za 180 starijih i/ili nemoćnih osoba.

Očekivani rezultati projekta: Zapošljavanje 30 žena na 12 mjeseci te skrb o 180 korisnika; starijih i nemoćnih osoba posebice u ruralnim područjima Grada Ploča, završeni programi osposobljavanja za ciljnu skupinu, ublažavanje neusklađenosti ponude i potražnje lokalnog tržišta rada. Provedbom projekta će se doprinijeti prevenciji prerane institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, socijalizaciji, olakšanju života u vlastitim domaćinstvima, poboljšanju kvalitete u lokalnoj zajednici. Potaknuti će se: međugeneracijska solidarnost, socijalna uključenost, cjeloživotno učenje kao pretpostavka gospodarskog razvoja te osmišljavanje novih inovativnih programa i usluga u lokalnoj zajednici.

Ukupna vrijednost projekta: 2.783.400,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
Europski socijalni fond: 2.365.890,00 HRK

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).
Razdoblje provedbe projekta: 6/2021-12/2022.

Kontakt osoba za više informacija: Ivan Marević 020/679-828

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr