Donešena nova odluka o radnom vremenu službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ploča

Gradonačelnik Grada Ploča donio je dana 16. srpnja 2021.. novu Odluku o radnom vremenu službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ploča.

Sukladno Odluci, dnevno radno vrijeme u upravnim tijelima Grada Ploča sve radne dane je od 07:30 do 15:30, osim četvrtka, kad je radno vrijeme od 11:00 do 19:00 sati.

Uredovni dani za rad sa strankama su utorkom od 11:oo do 15:00 i četvrtkom od 14:00 do 18:00 sati, uz obvezu prethodne najave sastanka telefonskim putem ili putem elektroničke pošte.

Cjelokupni tekst odluke možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Obavijest o adulticidnoj dezinsekciji komaraca na području Grada Ploča

Obavještavamo Vas da će „Pomorski servis – Luka Ploče“ d.o.o. Ploče provesti će adulticidnu dezinsekciju metodom toplog zamagljivanja kao posebnu mjere u cilju sprječavanja pojave zaraznih bolesti na području Grada Ploča u periodu od 12.07. do 16.07.2021 u ranim jutarnjim satima.

Dezinsekcija će se izvoditi insekticidom trgovačkog naziva Cyperbase (d.t. cipermetrin,tetrametrin, Piperonil butoksid) i vodom kao insekticidnim nosačem.

Dezinsekciju će izvoditi djelatnici DDD službe uz nadzor odgovornih osoba.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta kao što su kiša ili pojačani vjetar akcija se pomjera za slijedeći dan.

TERMINI PROVEDBE I UPOZORENJA

Pomorski servis –Luka Ploče d.o.o.Ploče provesti će u ranim jutarnjim satima adulticidnu dezinsekciju metodom toplog zamagljivanja u slijedećim terminima:

– 12.07.2021 – Komin , Banja, Modro Oko
– 13.07.2021 – Šarić Struga ,Rogotin ,Čeveljuša,
– 14.07.2021 – Grad Ploče,Stablina
– 15.07.2021 – Baćina, Baćinska Jezera, Peračko Blato
– 16.07.2021 – Spilice , Crpala, Staševica

Molimo građane posebno one koji boluju od astme ili drugih respiratornih bolesti da za vrijeme zamagljivanja zatvore vrata i prozore.
Posebno upozorenje pčelarima da u vrijeme tretiranja zatvore košnice dok se u potpunosti ne raziđe insekticidna magla.
Također upozoravamo vozače na povećani oprez za vrijeme trajanja akcije.

U slučaju izlaganja insekticidnom dimu i pojave simptoma ( alergijskih reakcija, glavobolje, vrtoglavice,otežanog disanja ) javiti se nadležnom DZ.

Sve informacije o tijeku dezinsekcije mogu se dobiti na mob: 0916031708 ili 0916031130

PROVEDBENE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

Primjenjeno sredstvo je proizvod ima odobrenje Ministarstva zdravlja i u skladu je sa programom ZZJZ Dubrovačko-neretvanske županije.Insekticid pripada nadražujućim sredstvima te je o potrebnim mjerama opreza pučanstvo obaviješeno prije početka akcije.Prazna ambalaža nakon završene dezinsekcije će biti zbrinuta prema zakonskim odrebama. Priprema i tijek izvođenja akcije biti će po nadzorom ZZJZ .

OPIS MJERA KOJE SE PROVODE I TEHNIKE PRIMJENE

Adulticidna dezinsekcija komaraca provodi se u cilju smanjenja populacije spolno zrelih i aktivnih komaraca i nastavak je larvicidne dezinsekcije,pri čemu se koriste insekticidi brzog kontaktnog i respiratornog djelovanja koje u praksi nazivamo adulticidima.

Adulticidni tretman smanjuju biološki najaktivniju populaciju ali nemaju rezidualno djelovanje. Pri provedbi adulticidnih tretmana činjenica je da se „ruši“ samo trenutačno aktivna populacija komaraca i da je to oko 10% ukupne populacije . U regijama sa velikim biološkim potencijalom kakva je naša regija, rezultati su kratkotrajni.

U adulticidnom tretmanu koristiti ćemo tehniku zamagljivanja koja je najčešća metoda u aplikaciji adulticida. Zamagljivanje je primjena kapljica u spektru 1-50 mikrona,pri čemu se dobiva insekticidni aerosol velike prodorne moći i dobrog širenja u prostoru. Zamagljivanje je primjereno terenskom radu zbog dobrog pokrivanja velikih površina, mana ove tehnike je izostanak rezidualnog djelovanja i rušenje samo trenutno aktivne populacije komaraca. U zamagljivanju koristimo topli (termički) postupak pri čemu razbijanjem radnih otopina u toploj struji zraka nastaje neprozirni aerosol . Izbor ovog načina aplikacije adulticida je zbog samog terena koji je prekriven gustim raslinjem i velikom površinom plitke vodene površine.
Tretmanom adulticidne dezinsekcije predviđeno je obuhvatiti površine određene od strane Grada Ploča.

Ukupno trajanje akcije je pet dana sa početkom 12.07.2021 godine ukoliko dođe do pojave lošeg vremena, akcija će za toliki broj dana biti pomjerena.

VRIJEME APLIKACIJE-DINAMIKA PROVOĐENJA

Aktivnost komaraca počinje rasti padom dnevnih temperatura i porastom vlage u zraku a to je u predvečerje ili rano jutro pred izlazak sunca.

Adulticidni tretman treba provoditi u vrijeme najveće aktivnosti komaraca i ono je karakteristično i prepoznatljivo za svaki rod:
Aedes-u svom staništu zelenila aktivni su cijeli dan
Anopheles- jača aktivnost započinje zalazom sunca i traje do iza ponoći
Culex- najaktivniji su sat prije i sat poslije izlaska ili zalaska sunca

Osim aktivnosti komaraca za kvalitetan adulticidni tretman vrlo su važni :
Temperatura zraka- koja ne smije biti ispod 15 C jer je tad aktivnost komaraca mala ili je nema. U sumrak i svitanje razlike u temperaturi zraka i tla se izjednačuju i stabiliziraju i u tom periodu najmanja su vertikalna (uzgonska) gibanja zraka,pa insekticidni aerosol miruje lebdeći iznad površine na koju je apliciran.

Relativna vlažnost- s obzirom da su komarci mali insekti vrlo su podložni isušenju od prejakog sunca tako da se skrivaju u sjenovitim mjestima čekajući da padne snaga sunca a poraste vlažnost zraka

Vjetar- komarci su aktivni samo u uvjetima bez vjetra, stoga svaki adulticidni tretman kod vjetra jačeg od 4 km/sat je neučinkovit.

Da bi adulticidni tretman bio učinkovit svi gore navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni tada insekticidni aerosol se zadržava na tretiranoj površini kao jutarnja ili večernja magla neko vrijeme.

Dinamika provođenja adulticidnih tretmana usko je vezana sa provedbom i učinkom larvicidne dezinsekcije. Kako nema praćenja razvojnih oblika komaraca i brojnosti krilatica provedbu smo donijeli okvirno na osnovu višegodišnjeg rada na području Neretvanske doline.
Završni sezonski tretmani su od velike važnosti jer o njima ovisi broj komaraca koji ide u prezimljavanje,odnosno broj komaraca pokretača populacije u slijedećoj godini.

EKIPE

Poslove adulticidne dezinsekcije provoditi će djelatnici DDD službe stručni nadzor nad radom ekipa na terenu i primjenu insekticida vršiti će odgovorne osobe službe.

SREDSTVA I OPREMA ZA KORIŠTENJE

Ekipa će biti opremljena radnim odjelima,gumenim rukavicama i zaštitnim maskama.
Formulacija za dezinsekciju priprema se u skladišnim prostorima Pomorskog servisa-Luke Ploče u skladu sa utroškom za to područje. Akcija se provodi vlastitim terenskim vozilom Reg. oznake DU-645-IE.

NAČIN IZVJEŠTAVANJA

U skladu sa zakonskim odredbama obavijesti o početku i tijeku akcije biti dostavljene:
– Zavodu za javno zdravstvo Ploče
– Sanitarnoj inspekciji Metković
– Gradu Ploče
– Policijskoj postaji Ploče
– Domu zdravlja Ploče

Pučanstvo će biti obaviješteno putem Radio postaje Ploče i službenih stranica grada.

GENERIČKA IMENA SREDSTAVA

CYPERBASE d.t. cipermetrin,tetrametrin, piperonil butbutoksid proizvođač I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.a. Padova,Italija, zastupnik Buteo d.o.o. Zagreb.
Insekticidni nosač voda.

DEZINSEKCIJA KOMARACA

Krilatice ili adultni stadij komaraca suzbijaju se metodom primjene insekticida (adulticidna dezinsekcija ) i provodi se hladnim ili toplim zamagljivanjem primjenom vodenih rastvora insekticida.
Larvicidni tretman je skup mjera mehaničkih, fizičkih, bioloških i kemijskih s ciljem redukcije razvojnih oblika komaraca.
Adulticidna i larvicidna dezinsekcija je kemijska mjera koja ima za cilj redukciju razvojnih oblika komaraca. Adulticidi i larvicidi su biocidi koji djeluju na različite razvojne stadije komaraca.
Mehaničkim i fizikalnim mjerama smanjuju se ili uklanjaju uvjeti za razvoj komaraca stoga preporučamo da oko svojih objekata :
– Onemogućiti nakupljanje vode u kantama,posudama, automobilski gumama ili nekoj drugoj ambalaži
– Spremnike za vodu kao kamenice,betonske spremnike ,bačve i sl.
prekriti mrežama protiv komaraca ili plastičnim pokrovom
– Onemogućiti nakupljanje kišnice na tendama ili raznim pokrivalima
– Držati uredne i protočne oborinske oluke i sustave oborinskih voda
– Vaze za cvijeće i sl. na grobljima umjesto vodom puniti vlažnim pijeskom od travnja do listopada
– U posudicama ispod vaza za cvijeće redovito mijenjati vodu jednom tjedno
– Osigurati pokrivanje brodica ceradama gdje se god nalazile kako bi se spriječilo skupljanje kišnica.

ZAJEDNIČKOM PRIMJENOM NAVEDENIH MJERA SMANJUJEMO BROJNOST KOMARACA, A TO NAM JE ZAJEDNIČKI CILJ.

ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI!

 

 

 

 

Objavljen Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje

JAVNI POZIV
zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora
u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis), u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, provest će se na području Republike Hrvatske od 27. rujna do 17. listopada 2021. Iznimno, Popis će se moći provoditi najdulje do 29. listopada 2021. ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.

Popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, osobnim intervjuom sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa koja će se provoditi od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva elektroničkim sustavom e-Građani.

Kontrolori nadziru rad određenog broja popisivača te im daju smjernice za rad, tijekom trajanja Popisa s njima održavaju sastanke i pružaju im metodološku pomoć, kontroliraju točnost i obuhvat prikupljenih podataka te obavljaju druge poslove utvrđene metodologijom Popisa.

Popisivanje u navedenom razdoblju zahtijeva puni dnevni angažman popisivača i kontrolora (uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za popisivača ili kontrolora nema drugih poslovnih/školskih obveza.

Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na mrežnim stranicama Popisa (www.popis2021.hr) popuniti prijavu za popisivača/kontrolora, odgovarajući na pitanja o osobnim podacima, iskustvu u poslovima anketiranja, informatičkoj pismenosti te na demografska pitanja.

Rok za podnošenje prijava jest od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. godine. Kandidat može samo jedanput popuniti prijavu. Pri popunjavanju prijave obavezan je priložiti obostrano skeniranu fotokopiju osobne iskaznice.

Uvjeti za prijavu kandidata za popisivača/kontrolora jesu:
– državljanstvo Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj
– navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave
– završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje
– poznavanje rada na računalu
– valjana adresa elektroničke pošte.

Bodovnu prednost pri odabiru kandidata ostvaruju kandidati koji imaju:
– višu razinu obrazovanja
– iskustvo rada na prijašnjim popisima/anketama
– dobro poznavanje rada na računalu
– nezaposleni i studenti
– mogućnost korištenja vlastitoga prijevoznog sredstva za vrijeme Popisa.

Od ukupno prijavljenih, odabrat će se potreban broj kandidata na osnovi osvojenih bodova. Odabrani kandidati obavezni su sudjelovati na on-line obuci radi upoznavanja s metodologijom i organizacijom Popisa.

Kandidati će o izboru i terminu preuzimanja elektroničkog uređaja biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) pročelnik Službe za opće poslove Grada Ploča sazvao je konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za petak 28. svibnja 2021. godine koja će se održati u Domu kulture u Pločama, S.S.Kranjčevića 4 s početkom u 17,00 sati.

Za konstituirajuću sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

1 Izbor Mandatnog odbora

2. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća

– Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća

– Svečana prisega članova Gradskog vijeća

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje

4. Izbor predsjednika Gradskog vijeća i potpredsjednika Gradskog vijeća

5. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik

Terenski posjet znanstvenika na projektu „Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča“

U razdoblju od ponedjeljka 24. svibnja 2021. do nedjelje 30. svibnja će se održati terensko istraživanje u okviru projekta Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča.

Znanstvenici će u okviru posjete provesti terenska istraživanja u svrhu prikupljanja podataka za projekt čiji je nositelj Grad Ploče “Ribarsko-znanstvena mreža Grada Ploča”.

Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt se provodi u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

Terensko istraživanje obuhvaća slijedeće aktivnosti:
1. Optimizacija održavanja sustava antikorozivne zaštite i zaštite protiv obraštanja ribarskih brodova zbog ostvarivanja uštede kod remonta ribarskih plovila koju provodi voditelj projekta ispred Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zagreb , dr.sc. Neven Hadžić, mag. ing. u suradnji sa predstavnikom lokalnih ribara Andrijom Sršenom, Petrante
2. Stanje populacije jegulja u Neretvi koju provodi voditeljica projekta ispred Agronomskog fakulteta Zagreb, izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović u suradnji s predstavnicima lokalnih ribara Ante Kapović, Tratun i Miroslav Dugandžić, Lubin
3.Analiza mogućnosti unapređenja sigurnosti i kvaliteta proizvoda ribarstva na području Grada Ploča koju provodi voditeljica projekta ispred Agronomskog fakulteta Zagreb, izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović u suradnji s voditeljem projekta ispred Institut Ruđer Bošković Zagreb dr. sc. Damir Kapetanović i predstavnicima lokalnih ribara Goran Štrbić, Cokula, Mladen Milošević, Škrpun.
4. Procjena stanja okoliša vezano uz gospodarski ribolov G5 zoni i donjem toku rijeke Neretve koju provodi voditelj projekta ispred Institut Ruđer Bošković Zagreb dr. sc. Damir Kapetanović predstavnicima lokalnih ribara Goran Štrbić, Cokula, Mladen Milošević, Škrpun, te Andrija Sršen Petrante.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 2.919.828,41 kn.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Objavljene pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča

Objavljeno 30. travnja 2021. u 14:55 sati.

Pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča:

Zbirna lista pravovaljanjih kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča

Pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča – Domagoj Franić

Pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča – Mišo Krstičević

Pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča – Krešimir Šunjić

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča:

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča – Domovinski pokret

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča – HDZ-HSS-HSLS-HSU

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča – MOST

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča – SDP-PLS

Od objave pravovaljanih kandidatura i kandidacijskih lista teče rok za prigovore.

Terenski posjet znanstvenika na projektu „Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča“

Dana 8. travnja 2021. započela je još jedna terenska posjeta u sklopu projekta „Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča.

Ovog puta znanstvenik dr.sc. Neven Hadžić, predstavnik projektnog partnera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zagreb, u suradnji sa predstavnikom ribara Antonijom Šunjićem izlaze na teren kako bi održali istraživanje o optimizaciji održavanja sustava antikorozivne zaštite i zaštite protiv obraštanja ribarskih brodova zbog ostvarivanja uštede kod remonta ribarskih plovila.
Svrha ovog istraživanja je optimizacija održavanja antikorozivne zaštite i zaštite od obraštanja podvodnog dijela ribarskih brodova te prikupljanja podataka za projekt čiji je nositelj Grad Ploče.
Istraživanje će dati smjernice za planiranje i provođenje redovitog održavanja podvodnog dijela trupa, tako da se minimiziraju troškovi održavanja i utroška goriva između održavanja.
U inicijalnoj fazi provest će se analiza trenutnog stanja ribarskog broda s obzirom na obraštanje i zaštitu od obraštanja, zatim će se provesti studija optimizacije ukupnih troškova goriva te održavanja podvodnog dijela trupa.

Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt se provodi u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.
Ukupna vrijednost projekta iznosi: 2.919.828,41 kuna
Iznos koji financira EU: 2.189.871,31 kuna (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska: 729.957,10 kuna (25%)

www.strukturnifondovi.hr

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Grad Ploče objavio Javni poziv za dodjelu novčane potpore (uskrsnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Ploče s prebivalištem na području Grada Ploča za 2021. godinu

Grad Ploče objavio je dana 30. ožujka 2021. godine Javni poziv za za dodjelu novčane potpore (uskrsnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Ploče s prebivalištem na području Grada Ploča za 2021. godinu.

U prilogu možete pronaći sljedeće dokumente:

Javni poziv za dodjelu novčane potpore (uskrsnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Ploče s prebivalištem na području Grada Ploča za 2021. godinu,

Prijava za novčanu potporu (uskrsnicu) umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Ploča za 2021. godinu,

Prijava za novčanu potporu (uskrsnicu) nezaposlenima s prebivalištem na području Grada Ploča za 2021. godinu,

Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine.

 

Sat za planet Zemlju

WWF, svjetska organizacija za zaštitu prirode, i ove godine organizira akciju  „Sat za planet Zemlju“. Akciji će se pridružiti i Grad Ploče tako što će u subotu, 27. ožujka  u 20:30 sati na jedan sat isključiti rasvjetu na nekoliko lokacija u gradu.

Ove godine je Sat za planet Zemlju usmjeren na govor o klimatskim promjenama, čijih smo posljedica sada svjesniji nego ikada prije. Prethodnu godinu su obilježili brojni ekstremni vremenski događaji, poput  porasta temperatura, zagađenosti rijeka, češćih šumskih požara, pojave novih zaraznih bolesti – svi su oni povezani s klimom i imaju izravan utjecaj na čovječanstvo. Gašenjem svjetala simbolično ukazujemo na klimatske probleme koji postoje, a u čijem suzbijanju svatko od nas ima važnu ulogu.

Akciji se virtualno se mogu pridružiti i građani na Zoom događaju čiji je moto “Pokreni se za planet”, a koji će se održati u vrijeme „Sata za planet Zemlju“ 27. ožujka od 20:30 sati.

U gradu Pločama rasvjeta će se kompletno ugasiti na lokacijama:

  • Riva Ploče

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2021. godinu

Gradonačelnik Grada Ploča objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2021. godinu.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2021. godinu.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sljedećoj poveznici, a obrazac zahtjeva na sljedećoj poveznici.