Glazbena škola Ploče upisuje učenike u prvi razred školske godine 2022.-2023.

Glazbena škola Ploče upisuje učenike u prvi razred školske godine 2022/23, za programe klavira, violine, saksofona i klarineta. Novi program u pripremi je škola gitare!
Upisnice se ispunjavaju do kraja mjeseca lipnja, u prostorijama Glazbene škole Ploče, Gračka 2, 20340 Ploče.
Upisnicu je moguće preuzeti online na stranicama škole te je popunjenu poslati na mail ogsploce@gmail.com.

Održana Početna konferencija projekta „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“

Grad Ploče je kao korisnik bespovratnih sredstava i partner na projektu Udruga dijabetičara „Slatki“ održali su Početnu konferenciju projekta „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“  kodne oznake UP.02.2.1.08.0209., dana 27. svibnja 2022. godine u Pučkom otvorenom učilištu. 

Projekt je financiran u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u iznosu od 372.958,51 kn u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda 85% i Državnog proračuna 15 %.

Uvodnu riječ je imala Ivanka Pažin, pomoćnica pročelnika za projekte, dok je ciljeve projekta predstavio Ivan Jerković, voditelj projekta.

Mia Gašpar i Petar Družijanić kineziolozi, predstavili su projektne aktivnosti.

Projekt je orijentiran na osnovnoškolsku djecu radi stvaranja zdravih navika, prvenstveno djece koja nisu uključena u redovita vježbanja u lokalnim klubovima, te za populaciju stariju od 65 godina, budući da je riječ o osobama s višestrukim dijagnozama.

Ono što je posebno važno istaknuti u ovom projektu su kontinuirani treninzi u periodu od šesnaest mjeseci, deset radionica pravilne prehrane, od kojih će tri biti za djecu, a sedam za građane, te dvanaest predavanja pravilnog disanja.

 

Izlet dječjeg vrtića Promatračnici na Baćinskim jezerima

Grad Ploče je u suradnji s Dječjim vrtićem Ploče, dana 23. svibnja 2022. godine organizirao izlet Promatračnici na Baćinskim jezerima. 

U okviru izleta djeca predškolskog uzrasta upoznata su s krajem u kojem žive kao i s bogatom prirodnom baštinom koju trebaju čuvati i njegovati.

Promatračnica za bioraznolikost, koja je izgrađena i opremljena bogatim sadržajem u okviru projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, osmišljena je na način da, širokim spektrom edukativnih elemenata, pruži informacije koje će svim uzrastima, s naglaskom na najmlađe, dodatno približiti ljepote i biološko značenje Baćinskih jezera. 

Djecu je kroz zanimljivo predavanje i sadržaj promatračnice provela Ana Tutavac iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. 

Posjet Promatračnici povezao se s projektima „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“  i „Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II“ čime se na zanimljiv način obogatio sadržaj namijenjen najmlađim građanima grada Ploča.

Edukativni izlet završio je sa sportskim aktivnostima i malim pripremama za vrtićku olimpijadu na kojoj će djeca sudjelovati 10. lipnja 2022. godine na Pelješcu. 

Studijski posjet Litvi od 24. – 29. travnja 2022. godine – EUROPE GOES LOCAL

Kao jedan od 16 gradova sudionika ovogodišnjeg projekta Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level (EGL) u Republici Hrvatskoj, Grad Ploče je zajedno sa još 2 grada izabran za sudjelovanje na studijskom posjetu Republici Litvi koje se održalo od 24. – 29. travnja 2022. godine, a koja zemlja je odavno prepoznala važnost rada s mladima te je postala odličan primjer i inspiracija drugim europskim državama, a prije svega lokalnoj razini vlasti u kreiranju vlastite politike na području rada s mladima. 

Na studijskom posjetu su osim 3 predstavnika iz Republike Hrvatske sudjelovali i predstavnici iz europskih država poput Slovenije, Slovačke, Poljske, Njemačke, Turske, Luksemburga, Estonije, Grčke, Portugala i Španjolske što je doprinijelo kvaliteti samog studijskog posjeta te omogućilo svim sudionicima kvalitetnu i konstruktivnu raspravu koja se ponajprije temeljila na razmjeni iskustava u radu s mladima na lokalnoj razini. Riječ je o sudionicima iz država koje primjenjuju raznovrsne pristupe u području rada s mladima, a što je u konačnici rezultiralo brojnim razmjenama iskustava te stjecanjem brojnih novih spoznaja.

Tijekom studijskog posjeta pročelnik Službe za opće poslove g. Danijel Štula imao je priliku upoznati se ne samo sa radom Agencije za pitanja mladih (JRA) iz Vilniusa koja je kao organizator studijske posjete osigurala predavanja raznih predavača/gostiju, već je bio organiziran i posjet brojnim centrima/organizacijama poput: Youth Center MES u Vilniusu, Youth Center Vartai u Kaunasu, Youth Center u Elektrenai, Vilnius Social Club i The Order of Malta u Vilniusu. Posjeti su omogućili ne samo izravan uvid u izgled prostorija prilagođenih potrebama mladih, već i ono najvažnije, a to je razgovor s mladima koji su korisnici tih prostorija i voditeljima centara/organizacija kako bismo saznali nešto više o njihovu ustroju, načinu njihova rada s mladima, načinu kreiranja programa i aktivnosti za mlade, raznim oblicima financiranja, te brojnim izazovima s kojima se svakodnevno susreću. 

Moglo bi se reći da je studijski posjet osim u organizacijskom smislu uistinu bio prava inspiracija za sve sudionike, jer je pokazao koliko se toga pozitivnog može napraviti i promijeniti nabolje za mlade samo ako se to iskreno želi. Grad Ploče, iako na početku veoma složenog puta brige o mladima, već je poduzeo prve aktivnosti u okviru EGL projekta, a svakako je cilj osnivanje Savjeta mladih Grada Ploča i donošenje Lokalnog programa za mlade koji će biti temelj za dugoročan i kvalitetan rad s mladima na području Grada Ploča koji nisu samo naša budućnost već i sadašnjost. 

Započela edukacija u sklopu projekta “Zaželi danas za bolje sutra II – Grad Ploče”

U sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče započela je edukacija u prostorijama Centra za obrazovanje Narona. Žene zaposlene na projektu proći će program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice. Kompetencije koje polaznice stječu završetkom programa su: prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagoditi načine pripreme obroka, odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva, komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama, primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć. Trajanje programa je 160 sati. 

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn. 

Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Mjesečni sastanak u sklopu projekta “Zaželi danas za bolje sutra II – Grad Ploče”

Održan je mjesečni sastanak u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II – Grad Ploče UP.02.1.1.1.13.0447. Na sastanku je prisustvovalo 30 žena zaposlenih na projektu i voditeljice projekta.  Na sastanku su razgovaralo o tijeku provedbe projekta i o detaljima edukacije koja im uskoro počinje.  Na kraju sastanka podijeljena su 180 paketa higijenskih i kućanskih potrepština za mjesec travanj.

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn. 

Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Javna tribina o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada

Grad Ploče poziva sve zainteresirane građane na javnu tribinu koja će se održati u utorak, 26. travnja 2022. godine, s početkom u 17 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Pločama. Na javnoj tribini govorit će se o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča, a s ciljem upoznavanja građana o novom sustavu prikupljanja otpada koji će se početi primjenjivati u 2022. godini.

Tribina je otvorena za sve građane, a nakon održane prezentacije građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja i dvojbe vezane za pravilno postupanje s otpadom.

Tekst prijedloga Odluke možete preuzeti ovdje.

Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) koji propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Člankom 66., stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.
Slijedom navedenog, sukladno čl. 66., st.4. predmetnog Zakona i čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Grad Ploče je na svojim mrežnim stranicama objavio tekst prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča zajedno s Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Savjetovanje se provodi do 30.4.2022. 

Ovim putem bismo Vas željeli detaljnije upoznati s prijedlogom Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča te pozvati Vas da svojim prijedlozima se  uključite u izradu konačnog prijedloga Odluke.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča je podzakonski akt koji se donosi temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i mora biti usklađen sa Zakonom. Novim Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21)  potpuno se mijenja sustav gospodarenja komunalnim otpadom. Najveća novost svakako je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Za potrebe odvojenog skupljanja otpada Grad Ploče je osigurao 1400 „žutih“ i 1400 „plavih“ spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – kanti za odvojeno prikupljanje otpadne plastike i otpadnog papira i kartona – u vrijednosti od 441.778,75 kn, od čega je 85% iznosa sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također, za iste potrebe u tijeku je nabava „zelenih“ spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – kanti za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada – koju provodi Komunalno održavanje d.o.o.. Vrijednost nabave „zelenih“ spremnika je 174.495,00  kuna.

Mijenja se i sustav naplate, koji se više ne temelji na broju članova kućanstva i/ili kvadraturi. Kao kriterij obračuna količine otpada određuju se volumen ugovorenog spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. Ukupna cijena koju korisnik plaća cijena sastoji se od fiksnog djela – obvezne minimalne javne usluge – kojom se pokrivaju troškovi cijelog sustava i varijabilnog djela, po kojem se naplaćuje količina miješanog komunalnog otpada koji je proizveden. U višestambenim jedinicama količina će se određivati i udjelom korisnika u spremniku. Trenutni prijedlog Odluke sadrži fiksni dio cijene, dok će varijabilni dio biti određen Cjenikom, koji će se također naći prethodno na savjetovanju.

Sav otpad koji je odvojen neće se naplaćivati u varijabilnom djelu. Na taj način se potiče korisnike da što više odvajaju otpad. Posljedično, korisnici koji budu odvajali otpad će u konačnici imati i manji račun od onih koji to ne čine.

Odluka sadrži i brojne druge novosti:

  • Određuju se kriteriji za umanjenje cijene minimalne javne usluge ali i kriteriji za sufinanciranje cijene 
  • Određuje se učestalost odvoza otpada putem kalendara odvoza koji će biti dostavljen korisnicima putem Obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada
  • Određuje se način podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom prikupljanja komunalnog otpada
  • Omogućava se pojedinačno i/ili zajedničko korištenje spremnika
  • Uvodi se Ugovorna kazne za korisnike koji se neće pridržavati uvjeta koji su određeni Odlukom. Kazne će plaćati korisnici koji se ne budu pridržavali uputa o odvajanju, koji budu ostavljali otpad van spremnika, neodgovorno se ponašali prema dodijeljenom spremniku i sl.

Cilj Odluke je uspostaviti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnosti rada i kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada. 

Odvojeno sakupljanje otpada nije samo zakonska obveza, to je naša ljudska dužnost s kojom čuvamo prirodu  i okoliš te činimo dobro za naše zdravlje i budućnost. Kako se radi o važnoj odluci koja utječe na Vaše svakodnevne navike, ovim putem, još jednom, pozivamo na sudjelovanje u postupku savjetovanja.

Napominjemo da će se prije završetka postupka savjetovanja, održat javna tribina, na kojoj će se dodatno razjasniti prijedlog Odluke i gdje ćemo pokušati pružiti odgovore na sva pitanja koja imate na ovu temu. O vremenu održavanja tribine ćemo Vas naknadno izvijestiti. 

Poveznica za savjetovanje se nalazi OVDJE.

Održana početna konferencija projekta “Ronjenjem do čistog okoliša”

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici ERK „Periske“ Ploče, ERK „Leut“ Blace, predstavnici Grada Ploča, Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Ploče, predstavnici medija te građani s područja grada Ploča.

Konferenciju je pozdravnim govorom otvorila voditeljica projekta gđa. Marijana Vukanović, nakon toga su se sudionicima obratili gosp. Damir Živković, pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča, te gosp. Josip Ostojić, tajnik ERK „Periska“ Ploče

Projekt „Ronjenjem do čistog okoliša Ploče“ UP.04.2.1.11.0166 financira se iz Europskog socijalnog fonda, sukladno Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Na konferenciji je predstavljen Projekt i projektne aktivnosti te se sudionike konferencije, širu javnost i medije upoznalo s ciljevima i očekivanim rezultatima Projekta.

Cilj projekta je poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici kroz organiziranje volonterskih programa, organiziranje lokalnih inicijativa u području dobrog upravljanja te organiziranje malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite te kroz provedbu projektnih aktivnosti povezati ključne dionike na području Grada Ploča iz područja ekološkog djelovanja te educiranja građana s ciljem poticanja razvoja ekološkog aktivizma te educiranja građana o dobrobitima plivanja, ronjenja te drugih vodenih sportova.

 

Naziv projekta: Ronjenjem do čistog okoliša Ploče UP.04.2.1.11.0166

Korisnik projekta: Ekološko-roniteljski klub Periska Ploče

Projektni partner: Grad Ploče

Ukupna vrijednost projekta: 440. 359,37 HRK

Intezitet potpore: 100 %

Europski socijalni fond (85%) – 374.305,46 HRK

Državni proračun Republike Hrvatske (15%) – 66.053,91 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 12/2021 – 06/2023

Održana početna konferencija projekta

Objavljeni Javni natječaji za dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2022. godini

Grad Ploče objavio je Javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava iz Gradskog proračuna udrugama za 2022. godinu.

Natječaji su podijeljeni u pet kategorija, a klikom na link možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju za prijavu:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od datuma raspisivanja Natječaja, a završava 4. svibnja 2022. godine.

U Pločama, 4. travnja 2022. godine.