Objavljen Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice ustanove Dom športova Ploča

Dana 03.03.2021. godine objavljen je Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice ustanove Dom športova Ploča.

Na temelju Zakona o Ustanovama (NN (76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), Statuta ustanove te odluke Upravnog vijeća Doma športova Ploča od 15.01.2021. raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice ustanove Dom športova Ploča

Za ravnatelja/icu Ustanove može biti imenovana osoba koja:
– ima završeni diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu ili višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17),
– ima najmanje dvije godina radnog staža , te
– se odlikuje upravljačkim, stručnim, radnim, organizacijskim i komunikacijskim sposobnostima.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
–  Životopis,
–  Dokaz o stručnoj spremi (diplomu ili ovjerenu presliku),
–  Domovnicu ili ovjerenu presliku,
–  Dokaz o radnom stažu u trajanju najmanje 2 godine (potvrda HZMO-a ili e- zapis)
–  Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti i program rada Ustanove za mandatno razdoblje.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici za pismo, s naznakom:»Natječaj za
ravnatelja/icu-ne otvarati»na adresu:Dom športova Ploča, 20340 Ploče, Tina Ujevića 1.

Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u zakonskom roku.

Dom športova Ploča
Ploče

Humanitarni maraton “Zlatna vrpca” u Pločama!

Svjetski dan borbe protiv raka obilježava se 4. veljače, a Međunarodni i Nacionalni dan djece oboljele od malignih bolesti obilježavaju se 15. veljače.

Splitski trkač na duge staze Kristijan Sindik odvažio se na jedinstven pothvat, u sedam dana planira istrčati udaljenost od Splita do Tivta, čiji ekvivalent iznosi jedan maraton dnevno i sve to s ciljem skupljanja sredstva za odjel Dječje onkologije KBC Split. Ovu plemenitu akciju prepoznali su drugi trkači, triatlonci i sportaši, pa su se tako Kristijanu u njegovom naumu pridružila i tri poznata triatlonca: Rikardo Kuhar, Ante Bebić i Bruno Grgurević, a podršku će pružiti i olimpijac Igor Boraska te kapetan Hajduka Mijo Caktaš.

Sama ruta sastoji se od sedam dionica, počevši od starta na Marijanskim vratima u Splitu te postajama na kojima se postiže planirana dnevna ruta od 42 km. Na svakoj postaji je određeno noćenje kako bi se Kristijan i ostali trkači odmorili te skupili snage za sljedeći maraton, a one su redom: Ruskamen, Drašnice, Ploče, Ston, Orašac, Čilipi te je cilj na rivi Pine u Tivtu.

Grad Ploče prepoznaje vrijednost ove humane akcije. Trkače očekujemo ispred Robne kuće u Pločama, 6. veljače oko 16 sati te pozivamo sve građane da se pridruže uz poštivanje epidemioloških mjera i malim prilogom podrže ovu inicijativu.

Ova humanitarna akcija zamišljena je da zainteresirani donatori kupuju kilometre na ruti. Minimalna cijena jednog kilometra je 100 kuna ili 15 eura, a na raspolaganju je ukupno 295 kilometara. Svi zainteresirani sudionici ove akcije mogu donirati sredstva direktno uplatom na račun Dječje onkologije KBC-a Split na IBAN: HR1424070003106794371, otvoren u OTP banci d.d. Split.

Službena utrka krenula je jutros u 7:00 sati na Marjanskim vratima, a ulazak u cilj očekuje se u srijedu 10. veljače na rivi Pine u Tivtu. Sve detalje i tijek akcije možete pratiti na Facebook stranici utrke Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana.

Završen terenski posjet znanstvenika na projektu „ Ribarsko-znanstvena mreža grada Ploča“

S današnjim danom završava terenski posjet znanstvenika s dvije znanstveno-istraživačke institucije, Institut Ruđer Bošković iz Zagreba i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstvenici su tijekom ovog tjedna izlazili na teren s ciljem provođenja projektnih aktivnosti u suradnji s predstavnicima lokalnih ribara: Andrija Sršen, Ante Kapović, Miroslav Dugandžić i Goran Štrbić.

Aktivnosti koje su se provodile tiču se stanja populacije jegulja u Neretvi, procjene stanja okoliša i analize mogućnosti unapređenja sigurnosti i kvalitete.

Pozivamo Vas da poslušate radio emisiju na Radio-postaji Ploče koja će se emitirati 27. 01. (srijeda) u 11:15 sati te repriza u 17:00 sati isti dan s gostima: voditeljicom projekta Elizabeta Kužet, članom projektnog tima Neven Batinović, voditeljem projekta za Institut Ruđer Bošković dr. sc. Damir Kapetanović, višom znanstvenom suradnicom dr.sc. Vlatka Filipović-Marijić te voditeljicom projekta za Agronomski fakultet izv. Prof. dr. sc. Ana Gavrilović.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 2.919.828,41 kn.

Sadržaj ove najave isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Prvi terenski posjet znanstvenika na projektu “Ribarsko-znanstvena mreža Grada Ploča”

 

U periodu od 18.1.2021. godine (ponedjeljak) do 22.1.2021. godine (petak) u Gradu Ploče će boraviti renomirani znanstvenici s dvije znanstveno istraživačke institucije, Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba kojeg predvodi Damir Kapetanović sa svojim suradnicima te Institut Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji predvodi Ana Gavrilović sa svojim suradnicima.

Znanstvenici će u suradnji sa lokalnim ribarima Grada Ploča provesti aktivnosti koje se tiču procjene stanja okoliša vezanih uz gospodarski ribolov G5 zoni i donjem toku Neretve, analiza mogućnosti unapređenja sigurnosti i kvalitete proizvoda ribarstva na području Grada Ploča te istraživanje stanja populacije jegulja u Neretvi.

Predstavnici lokalnih ribara su: Andrija Sršen (Petrante), Miroslav Dugandžić (Lubin), Ante Kapović (Tratun), Mladen Milošević (Škrpun), Goran Štrbić (Cokula).

Prostorije za instaliranje laboratorija za istraživanje je ustupilo Pučko otvoreno učilište Ploče, te će se u vremenskom razdoblju do 22. siječnja u navedenim prostorijama provoditi analiza prikupljenih uzoraka s terena.

Znanstvenici su u okviru posjete proveli terenska istraživanja u svrhu prikupljanja podataka za projekt čiji je nositelj Grad Ploče “Ribarsko-znanstvena mreža Grada Ploča”.

Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt se provodi u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 2.919.828,41 kn. Sadržaj ove najave isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Objavljeni Javni natječaji za dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2021. godini

Grad Ploče objavio je Javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava iz Gradskog proračuna udrugama za 2021. godinu.

Natječaji su podijeljeni u pet kategorija, a klikom na link možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju za prijavu:

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu
Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području kulture za 2021. godinu
Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području djelovanja građana na razvoju lokalne zajednice za 2021. godinu
Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i NOB-a za 2021. godinu
Javni natječaj za financiranje projekata i manifestacija u sportu i rekreaciji na području Grada Ploča za 2021. godinu

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od datuma raspisivanja Natječaja, a završava 15. veljače 2021. godine do 12.00 sati.

U Pločama, 15. siječnja 2021. godine.

Renomirani znanstvenici u terenskoj posjeti Gradu Ploče

Čast nam je najaviti da će 18. siječnja 2021. Gradu Ploče u terenski posjet doći znanstvenici Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u okviru provedbe aktivnosti na projektu „Ribarsko-znanstvena mreža Grada Ploča“.

Znanstvenici će u suradnji sa lokalnim ribarima Grada Ploča provesti aktivnosti koje se tiču procjene stanja okoliša vezanih uz gospodarski ribolov G5 zoni i donjem toku Neretve, analiza mogućnosti unapređenja sigurnosti i kvalitete proizvoda ribarstva na području Grada Ploča te istraživanje stanje populacije jegulja u Neretvi.

Prostorije za instaliranje laboratorija za istraživanje je ustupilo Pučko otvoreno učilište, te će se u vremenskom razdoblju do 22. siječnja u navedenim prostorijama provoditi analiza prikupljenih uzoraka s terena.

Aktivnosti koje su provedene možete pratiti u sklopu radio emisiju na Radio-postaji Ploče s gostima emisije: Elizabeta Kužet, voditeljica projekta, projektni tim: Nikolina Krstičević i Neven Batinović, predstavnicima projektnih partnera Antoniom Šunjićem, predsjednikom Ceha za morsko ribarstvo, Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije, dr. sc. Damirom Kapetanovićem, voditeljem projekta za Institut Ruđer Bošković, Vlatkom Filipović Marijić, višom znanstvenom suradnicom s Instituta Ruđer Bošković i izvanrednom profesoricom dr. sc. Anom Gavrilović, voditeljicom projekta ispred Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te putem Internet objava.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 2.919.828,41 kn. Sadržaj ove najave i radioemisije isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Podijeljena uvjerenja o usavršavanju za ECDL specijalisticu ženama u projektu „Zaželi danas za bolje sutra – Grad Ploče“

U sklopu projekta „Zaželi danas za bolje sutra-Grad Ploče“ uspješno je završeno obrazovanje žena za ECDL specijalisticu koje je u Pločama provelo Pučko otvoreno učilište Algebra iz Zagreba. Provedbom programa obrazovanja verificiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje se upisuje u e-radnu knjižicu, 20 žena steklo je nova znanja i vještine čime se postiglo unaprjeđenje i osnaživanje radnog potencijala u smislu jačanja kompetencija, vještina, te motiviranosti za ponovni ulazak na tržište rada nakon završetka projekta.

Obrazovanje je u potpunosti financirano iz projekta Zaželi, sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije ženama su uvjerenja o usavršavanju uručena pojedinačno.

Grad Ploče provodi projekt „Zaželi danas za bolje sutra-Grad Ploče“ koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice.

U projektu je zaposleno 20 žena pripadnica ciljnih skupina s područja Grada Ploča kako bi doprinijele prevenciji prerane institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, socijalizaciji, olakšanju života krajnjih korisnika u njihovim domaćinstvima, te poboljšanju života u lokalnoj zajednici.

Ukupna vrijednost projekta je 4.067.667,47 kn i financiran je 85 % sredstvima Europskog socijalnog fonda i 15 % sredstvima Državnog proračuna RH. Razdoblje provedbe projekta je od 27.rujna 2018. do 27.ožujka 2021. godine.

Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima – Uvedeni programi u redovan rad Dječjeg vrtića Ploče

UP.02.2.2.08.0040 – Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima

Grad Ploče nositelj je projekta „Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima” koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Partner na ovom projektu je Dječji vrtić Ploče. Ukupna vrijednost projekta je 5.310.593,50 kn, i financiran je 100% sredstvima Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe projekta je od 15. siječnja 2019.god do 15. srpnja 2021. god.

Za vrijeme trajanja projekta u redovan program dječjeg vrtića uveli smo integrirali program za rad s darovitom djecom, dramsko-scenski program, kineziološki, glazbeni, STEM program te program dodatnog rada s djecom s teškoćama.

Poseban dramsko–scenski program za djecu predškolske dobi svojom primjernom omogućuje svakom djetetu doživljaj i razvoj poželjnih kompetencija u socijalnim odnosima, primjeni znanja te kreaciji novih vrijednosti. Cilj ovog programa je upoznavanje polaznika s kazališnom umjetnosti, scenskim izričajem, lutkarskim tehnikama i animacijom lutaka te kazališno- scenskim pojmovima.

Program tjelesne aktivnosti za rad s djecom predškolske dobi Dječjeg vrtića Ploče provodi se kroz integraciju u redovnom 10-satnom ili 6-satnom programu. Ciljevi programa su razvijanje osobina i sposobnosti u skladu sa zakonitostima rasta i razvoja djece predškolske dobi, zadovoljavanje potrebe za igrom, zadovoljavanje primarnih biotičkih motiva za kretanjem, usvajanje i usavršavanje temeljnih prirodnih oblika kretanja.

Glazbeni program djeluje pozitivno na razvoj sluha, govora, stvaralaštva i intelektualnih sposobnosti. Glazbenim programom želimo obogatiti odgojno-obrazovni rad odabranim glazbenim aktivnostima te razvijati senzibilitet djeteta za glazbu i njene različite elemente kroz igru i pokret.

Programa Informatike očituje se u razvoju računalnog načina razmišljanja koje uključuje i tehnike rješavanja problema. Ciljevi programa su upoznati djecu s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i mogućnostima njene uporabe, omogućiti korištenje računala u aktivnostima planiranja te poticati medijsku pismenost kod djece.

Program rada s potencijalno darovitom djecom potiče razvoj raznih kompetencija među djecom sličnih interesa i sposobnosti uz individualiziran rad s potencijalno darovitom djecom. Darovito dijete predškolskog uzrasta ima neke posebne potrebe u odgoju i obrazovanju koje proizlaze iz njegovih specifičnih osobina, a neke od njih su: potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema kronološkoj dobi, potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema intelektualnoj dobi, potreba za neovisnošću u učenju, potreba za širokim programom kojim se potiče cjelokupni razvoj djeteta.

Promišljajući o kvaliteti odgojno obrazovnog procesa u odnosu na dijete s teškoćama u razvoju, Dječji vrtić Ploče prepoznao je da rad u uvjetima inkluzije podrazumijeva odgojno obrazovnu praksu koja ima pristup usmjeren na dijete, njegove interese, sposobnosti, vještine i potencijale. Cilj Programa integracije i inkluzije djece s teškoćama u razvoju u redovne skupine vrtića je osiguravanje optimalnih uvjeta i kvalitetnog sustava podrške razvoju djeteta u uvjetima integracije i inkluzije u vrtiću, kao i jačanje djetetovih osobnih potencijala i kompetencija za samostalno, odgovorno i djelotvorno ponašanje u komunikaciji sa sobom i drugima.

Također, vrlo bitno je za naglasiti da smo zahvaljujući ovom projektu bili u mogućnosti zaposliti nove odgojiteljice koje smo educirali za rad, te smo produljili rad centralnog vrtića za sat vremena. Nabavili smo opremu za provedbu svih posebnih programa i programa javnih potreba te smo unajmili i opremili prostor kako bi se proširio postojeći kapacitet centralnog vrtića.

http://www.strukturnifondovi.hr/

Program rada za potencijalno darovitu djecu

Dramsko – scenski program

Glazbeni program

Program informatike

Program tjelesne aktivnosti

Program integracije i inkluzije djece s teškoćama u razvoju u redovne skupine u Dječjem vrtiću Ploče

 

Obavijest o provođenju vodoistražnih radova zaštite podzemnih voda izvorišta Klokun i Modro oko

Obavještavaju se građani Grada Ploča i okolice da se trenutno provode vodoistražni radovi zaštite podzemnih voda izvorišta Klokun i Modro oko.

U okviru ovih radova provodi se trasiranje podzemnih voda te se koristi potpuno bezopasan traser zelenkaste boje koji se u većim koncentracijama može vidjeti i golim okom.

Ukoliko se u narednim danima primjeti zelenkasta boja vode, obavještavamo građane da voda nije onečišćena, da se ista može konzumirati te da o pojavi obavijeste vodovod.