Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Nacrtom prijedloga Odluke o komunalnom redu Grada Ploča uređuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada Ploča.

Važeću Odluku potrebno je uskladiti kako sa važećim pozitivnim propisima, tako i sa svakodnevnom primjenom, odnosno situacijama koje su se pojavile u praksi.

Osnovni cilj savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu Grada Ploča.

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavljaju se na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu” ili se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu: esavjetovanje@ploce.hr zaključno do 25. kolovoza 2019. godine.

Nacrt Odluke o komunalnom redu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Nacrtom prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu utvrđuju se obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, zone u Gradu Pločama za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu Pločama, način obračuna komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Važeću Odluku potrebno je uskladiti kako sa važećim pozitivnim propisima, tako i sa svakodnevnom primjenom, odnosno situacijama koje su se pojavile u praksi.

Osnovni cilj savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Grada Ploča.

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavljaju se na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu” ili se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu: esavjetovanje@ploce.hr zaključno do 25. kolovoza 2019. godine.

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Obavijest o obustavi prometa u ulici Vladimira Nazora za vrijeme održavanja “Maratona lađa 2019. godine”

Povodom održavanja „Maratona lađa 2019. godine“ u Pločama, obustavlja se promet za sva motorna vozila u ulici V. Nazora u Pločama od tržnice do raskrižja za Sud u vremenu od 12ºº sati 10. kolovoza 2019. do 05ºº sata 11. kolovoza 2019. godine s tim da se prije zatvaranja ulice izmjeste sva parkirana vozila.

Dana 10. kolovoza 2019. godine za vrijeme održavanja „Maratona lađa„ molimo sve vlasnike brodica da na vezu ispred hotela „Bebić“ i u kanalu Crna rijeka izmjeste iste na drugi vez kako bi se manifestacija odvijala nesmetano.

Molimo sve građane grada Ploča da se pridržavaju navedene obavijesti.

Projekt Zaželi – Zaposlenim ženama podijeljena radna odjeća i obuća

Ovih dana u prostorijama gradske uprave podijeljena je radna odjeća i obuća za 20 zaposlenih žena koje svakodnevno skrbe o 80 korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području grada Ploča. Osim majici dugih i kratkih rukava, zaposlenice su dobile pregače i tenisice za obavljanje svakodnevnih poslova kod korisnika.

Projekt „Zaželi danas za bolje sutra- grad Ploče“ financiran je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene sa najviše srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.067.667,47 kn i financiran je 85 % sredstvima Europskog socijalnog fonda i 15% sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Razdoblje provedbe projekta je od 27. rujna 2018. do 27. ožujka 2021. godine.

Anketni upitnik o rješavanju stambenog pitanja putem društveno poticane stanogradnje (POS-a)

Grad Ploče svim zainteresiranim građanima nastoji osigurati rješavanje stambenog pitanja putem Programa poticane stanogradnje.
Radi uvida u potrebe građana i boljeg planiranja Programa, provodimo anketu o interesu građana za kupnju stana putem ovog Programa.
Provedbom ankete utvrditi će se postoji li objektivna potreba i interes za daljnjom realizacijom Programa.

Slijedom navedenog, ukoliko ste zainteresirani za kupnju stana putem ovog Programa, ispunite anketni upitnik, te nam ga dostavite najkasnije do 31. kolovoza 2019. godine, na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, poštom ili neposredno u prijamnu pisarnicu Grada Ploča na istoj adresi, sa naznakom „Anketni upitnik za kupnju stana po Programu poticane stanogradnje Grada Ploča“, odnosno putem elektroničke pošte na pos@ploce.hr

Ukoliko se utvrdi interes Grad Ploče će u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama–APN, provesti Program POS-a.
Anketni upitnik ispunjavaju punoljetne osobe s neriješenim ili neadekvatno riješenim stambenim pitanjem. U slučaju bračne ili izvanbračne zajednice, anketni upitnik ispunjava jedan bračni drug.

Anketni upitnik možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Komunalno održavanje d.o.o. dobilo praktično i energetski učinkovito elektronsko vozilo

Komunalna tvrtka Grada Ploča Komunalno održavanje d.o.o. uspješnom prijavom na javni poziv od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ostvarila je pravo na dodjelu sredstava subvencije za kupnju energetski učinkovitog vozila u maksimalnom iznosu od 80.000,00 kn. Po uspješnoj prijavi Komunalno održavanje d.o.o. raspisalo je javnu nabavu po kojoj je odabrana ekonomski najpovoljnija ponuda za nabavku elektro vozila za odvoz otpada vrijednosti 322.500,00 kn bez PDV-a. Tim putem je nabavilo svoje prvo elektronsko vozilo koje ne ispušta štetne plinove u atmosferu, te je veoma praktično za izvršavanje komunalnih usluga u uskim ulicama i nepristupačnim područjima.

Proizvođač električnog vozila je tvrtka GOUPIL industries podrijetlom iz Francuske, dok nadogradnja spremnika za otpad na vozilu, kao i automata za podizanje posuda za otpad je dizajniran i proizveden od strane Talijanske tvrtke Ecotec di Luigi Pilla. Uspješnom suradnjom dvoje navedenih tvrtki je rezultiralo proizvodnjom širokog raspona industrijskih, komunalnih i specijalnih strojeva, opreme i vozila. Njihova električna vozila za prikupljanje i odvoz otpada su potpuno bešumna, homologirana za dvije osobe i posebno dizajnirana za okretnost u uskim prostorima, dok emisija CO2 prilikom same vožnje je 0 g/km. Nabavljeno električno vozilo tvrtke GOUPIL industries postižu maksimalnu brzinu od 70 km/h, a doseg baterije sa jednim punjenjem je 171 kilometara. Vozilo je opremljeno automatom za dizanje posuda od 60 do 360 l zapremnine, širine 1.400 mm što mu omogućuje prolazak kroz uske ulice i prikupljanje otpada od vrata do vrata. Zapremnina spremnika za otpad je 3,7 m3, a nosivost do 700 kilograma, te ima mogućnost pretovara prikupljenog otpada u kamion veće zapremnine bez odlaska na deponij ili skladište, čime se postiže bolja učinkovitost u radu vozila.

Komunalno održavanje d.o.o. u cilju uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada, s navedenim vozilom će imati olakšan pristup svojim korisnicima u uskim ulicama i nepristupačnim područjima. Također će se ostvariti velike uštede na potrošnji, a sve to bez ispusta štetnih plinova u atmosferu. U prilogu možete vidjeti slike, kao i snimak same vožnje GOUPIL i ECOTEC električnog vozila, danas u posjedu Vašeg Komunalnog održavanja d.o.o.

Objavljen natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Ploče

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ploče objavilo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Ploče.

Natječaj je otvoren 20 (dvadeset) dana od dana objave Natječaja, koji je objavljen dana 1. srpnja 2019. godine.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Pučko otvoreno učilište Ploče, Gračka 2, 20340 Ploče s naznakom „Ne otvarati – Prijava na natječaj“.

Tekst natječaja možete pronaći ovdje.