Priopćenje Stožera civilne zaštite Grada Ploča

Obavještavamo građane grada Ploča da su epidemiološke službe registrirale još jedan slučaj zaraze novim koronavirusom na području Grada.

Riječ je o muškoj osobi koja je pokazivala simptome na COVID-19 prethodnih 10-ak dana, povišenu temperaturu i kašalj, i koja u tom razdoblju nije imala vanjskih kontakata, tj. od pojave simptoma bila je u samoizolaciji.
Pretpostavlja se da je zaraza nastupila uslijed lokalne transmisije. Testiran je još jedan član obitelji i rezultati su bili negativni. Infektirana osoba se trenutno nalazi na Odjelu infektologije Opće bolnice Dubrovnik, u stabilnom je stanju i van životne opasnosti.

Stručne službe su već kontaktirale osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom i određene su im mjere samoizolacije.

Još jednom apeliramo na sve da se pridržavaju mjera Nacionalnog stožera i uputa Stožera civilne zaštite. Ograničite kretanja na što manju mjeru, održavajte potrebni razmak, kako na otvorenim tako i u zatvorenim prostorijama. Pridržavajte se higijenskih standarda i ako imate simptome ili sumnjate na zarazu koronavirusom nazovite odmah broj COVID ambulante u Pločama na 099 589 284

Sazvana 27. sjednica Gradskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Grada Ploča, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploča Niko Orepić sazvao je elektroničku 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za utorak 30. ožujka 2020. g. od 15.00-20.00 sata.

Za sjednicu je predlažen DNEVNI RED

 1. Aktiviranje mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Ploča
 2. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. veljače 2020. godine i 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 24.03.2020.godine
 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2019. godine
 4. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
 5. Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče
 7. Prijedlog Odluke o osiguranju financijskih sredstava za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskih certifikata prije obnove te izrade glavnih projekata energetske obnove višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području grada Ploča
 8. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2019. godinu s izvješćem o izvršenju programa
 9. Odluka o raspodjeli rezultata proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2019. godine
 10. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1.7. do 31.12.2019. godine
 11. Dopuna popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Ploča
 13. Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih korona virusom COVID-19 na području Grada Ploča
 14. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Ploča
 15. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ploča

Obrazloženje:

Zbog novonastale izvanredne situacije saziva se 27. elektronička sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča, a sve temeljem članka 29. Statuta Grada Ploča, a sukladno izvanrednim okolnostima zbog epidemije korona virusa COVID-19, a sukladno uputi Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Uputu o provedbi elektroničke sjednice će svi vijećnici Gradskog vijeća dobiti u ponedjeljak, 30. ožujka 2020. godine putem elektroničke pošte (e-mail).

Člankom 36. stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi propisano da predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Predstavničkog tijela.

 

Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na području Grada Ploča preuzmite na sljedećoj poveznici.

Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ploča preuzmite na sljedećoj poveznici.

Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Ploča preuzmite na sljedećoj poveznici.

Zapisnik s 26. sjednice GV Grada Ploča održane 24.03.2020. godine preuzmite na sljedećoj poveznici.

Uputu za provedbu 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča preuzmite na sljedećoj poveznici.

Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/18, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 27. ožujka 2020. godine, donosi

O D L U K U

O IZNIMNOM DOPUŠTENJU RADA UZ PRIDRŽAVANJE POSEBNIH UVJETA ZA ODREĐENE VRSTE TRŽNICA I OBJEKATA NA TRŽNICAMA ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE COVID-19

 

Teskt odluke pročitajte na poveznici

Ministarstvo poljoprivrede će u suradnji s Nacionalnim stožerom izdavati propusnice poljoprivrednicima

Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.

Slijedom navedenog propusnice će se izdati:

 • posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;
 • proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;
 • pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;
 • kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača ((uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) – zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;
 • kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone.

Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice. Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.

U županiji Dubrovačko-Neretvanskoj poljoprivrednici se mogu za izdavanje propusnica obratiti djelatniku Ministarstva poljoprivrede na kontakte tel.: 020/671-766, mob.: 091/4882-979, e-mail: ivana.tomac.talajic@mps.hr

Ministarstvo poljoprivrede
Tel: 01-4882-700; 01-4882-716
E-mail: propusnice@mps.hr

26. sjednica Gradskog vijeća

Danas će se u 15:00h održati 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča. Predloženi dnevni red sjednice koja će biti održana elektroničkim putem je sljedeći:

1. Usvajanje Dnevnog reda 26. elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča od 24. ožujka 2020. godine,
2. Aktiviranje mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Ploča,
3. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. veljače 2020. godine,
4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2019. godine,
5. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,
6. Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče,
7. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče,
8. Prijedlog Odluke o osiguranju financijskih sredstava za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskih certifikata prije obnove te izrade glavnih projekata energetske obnove višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području grada Ploča,
9. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2019. godinu s izvješćem o izvršenju programa,
10. Odluka o raspodjeli rezultata proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2019. godine,
11. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1.7. do 31.12.2019. godine,
12. Dopuna popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča,
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Ploča.

Svjestan teške financijske situacije u kojoj su se našli naši sugrađani, određeni subjekti koji obaljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Ploča i njihovi zaposlenici, Gradskom vijeću Grada Ploča sam predložio dopunu dnevnog reda točkom: „Odluka o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na području Grada Ploča“.
Predložena točka za cilj ima rasteretiti gospodarske subjekte (fizičke i pravne osobe) kojima je obavljanje djelatnosti zabranjeno odlukama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sadržajno se odnosi na:

1. Oslobađanje od obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina sukladno Odluci o korištenju javnih površina (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 3/19), počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg,
2. Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade sukladno Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 2/19), počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg,
3. Oslobađanje od obveze plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča sukladno Odluci o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 2/15 i 1/18), počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg. Ne primjenjuje se na poslovne prostore u vlasništvu Grada Ploča koje su zakupnici dali u podzakup sukladno predmetnoj Odluci.

Također, paketu mjera u svrhu pomoći gospodarstvu i građanima Grada Ploča pridružilo se i trgovačko društvo Komunalno održavanje d.o.o., sljedećom odlukom:

1. Obustavlja se, danom donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, naplata odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe (obrtnike i slobodna zanimanja) koje nisu u mogućnosti obavljati gospodarsku djelatnost.

 

Uz mjere pomoći subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost i izvjesnost kako će novonastala situacija epidemije uzrokovane novim koronavirusom COVID-19 imati negativne učinke na proračunske prihode Grada Ploča te iz pozicije odgovornosti i transparentnosti, donijeli smo zaključke i odluke koje za cilj imaju stabilizaciju proračunskih rashoda, a istovremeno ljudski pristup potrebama građana Grada Ploča. Uvažavajući navedeno i izrađenu analizu prihoda i obveza prema dobavljačima, utvrđeno je sljedeće:

1. Korisnici usluga Dječjeg vrtića Ploče oslobađaju se od obveze sudjelovanja u plaćanju do pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića Ploče,
2. Gradska uprava Grada Ploča do daljnjeg neće provoditi postupke prijma u službu osim u slučaju osiguranja novog radnog mjesta za provedbu EU projekata, a temeljem prijavljenih projektnih prijedloga,
3. Gradonačelnik će izdati preporuku svim javnim ustanovama kojima je Grad Ploče osnivač i trgovačkim društvima kojima je Grad Ploče vlasnik o zabrani novih zapošljavanja, osim u slučaju osiguranja novog radnog mjesta za provedbu EU projekata, a temeljem prijavljenih projektnih prijedloga i u slučaju natječajnih postupaka za zapošljavanje koji su već ranije započeti,
4. Grad Ploče će racionalizirati sve troškove koji nisu neophodni za redovno poslovanje (troškove manifestacija, dotacije udrugama, ustanovama i neprofitnim organizacijama koje u ovom razdoblju neće provoditi aktivnosti ili će provedba aktivnosti biti minimalna),
5. Privremeno se odgađa financiranje novih kapitalnih projekata osim projekata za koje je osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora,
6. Grad Ploče će obustaviti sve narudžbe koje nisu hitne naravi i nužne za redovno poslovanje Grada Ploča,
7. Zabranjuju se službena putovanja osim onih koja su vezana uz rješavanje nepredviđenih događaja poput epidemije uzrokovane novim koronavirusom COVID-19.

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

ISTIČEMO:

Okolnosti iz točke II.e, Stožer civilne zaštite Grada Ploča izdavat će propusnice svima koji moraju putovati iz vitalnih obiteljskih razloga , poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.

Propusnicu Stožera civilne zaštite Grada Ploča možete zatražiti pozivom na broj telefona 020/ 679-828 ili mailom na info@ploce.hr

Točka I.: S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Točka II.: Zabrana iz ove Odluke ne osnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Točka III.: Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

 • socijalnog distanciranja
 • ne zadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

 • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
 • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

 

Odluku možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Odluka društva Komunalno održavanje d.o.o. o obustavi odvoza glomaznog otpada i promjeni organizacije prikupljanja miješanog otpada

Poštovani,

U cilju prevencije zaštite od širenja virusa Covid-19 Komunalno održavanje d.o.o. donosi sljedeću odluku:

Do daljnjeg se obustavlja odvoz glomaznog otpada po pozivu na kućnom pragu. Glomazni otpad i sve odvojene vrste otpada možete donijeti na reciklažno dvorište na adresi Dalmatinska 5A, poštujući mjere socijalnog distanciranja. Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: Ponedjeljak – Srijeda – Petak od 07:00 do 14:00 sati, Utorak i Četvrtak od 14:00 do 19:00 sati i Subota od 07:00 do 12:00 sati. Napominjemo kako je zabranjeno i kažnjivo odlagati glomazni otpad na javnim površinama.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada organizirati će se na način da će naši djelatnici izlaziti na teren oko 2 sata ranije nego je to bio slučaj do sada, kako bi sveli mogućnost socijalnog kontakta s našim građanima na najmanju moguću mjeru. S toga molimo korisnike naših usluga na području na kojem je uveden odvoz od vrata do vrata da iznesu posude s otpadom na večer kako bi iste mogli isprazniti.

I dalje društvo neće organizirati izravan rad sa strankama, a za sve Vaše potrebe stojimo Vam na raspolaganju na jedan od navedenih kontakata:

Zahvaljujemo Vam se na razumijevanju.

Komunalno održavanje d.o.o.

Od ponoći na snazi odluke Stožera civilne zaštite RH u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom

​Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima na snagu stupa čitav niz mjera u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom u trajanju od 30 dana

Ovim odlukama zabranjuju se javna okupljanja i sportski događaji, obustavlja rad u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavlja se rad sportskih i rekreacijskih centara i obustavljaju se vjerska okupljanja.

Na snazi je i privremena zabrana kretanja osoba preko graničnih prijelaza.

Za provedbu mjera bit će zaduženi stožeri civilne zaštite jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Detaljan popis i pojašnjenje mjera koje su u ponoć stupile na snagu:

Mjere stupaju na snagu 19. ožujka i primjenjuju se 30 dana. 

Odluka o ograničenju rada ugostiteljskih objekata i mjerama prevencije na području Grada Ploča

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 39. Statuta Grada Ploča („Službeni glasnik Grada Ploča br.14/09, 03/12, 01/13, 03/17 i 01/18), a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, gradonačelnik Grada Ploča donosi

O D L U K U

o ograničenju rada ugostiteljskih objekata i mjerama prevencije na području Grada Ploča

I.

Sukladno proglašenoj pandemiji koronavirusa od strane Svjetske zdravstvene organizacije od dana 11. ožujka 2020. godine i donesenoj Odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o proglašenju epidemije bolesti Covid – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 za područje čitave Republike Hrvatske, a uz preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donosi se odluka o ograničenju rada ugostiteljskih objekata i mjerama prevencije na području Grada Ploča.

 

II.

Određuje se privremeno ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Ploča u vremenu od 06:00 do 18:00 sati.
U svim objektima iz stavka 1. ove točke potrebno je:
– ograničiti broj osoba u prostoru objekta na način da su međusobno udaljeni najmanje jedan (1) metar.
U svim objektima iz stavka 1. ove točke potrebno je pojačano dnevno čišćenje, pranje i dezinfekcija prostora, a na ulazu u objekt postavljanje sredstava za dezinfekciju ruku.

 

III.

Preporučuje se svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine hranom i živežnim namirnicama kao i ostalim trgovinama na području Grada Ploča da se pridržavaju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije koronavirusa (Covid – 19), a posebno je važno otvoriti dovoljan broj naplatnih mjesta (blagajni) kako bi se izbjeglo stvaranje gužvi na istima te da se prilikom eventualnog čekanja u redu za naplatu drži međusobna udaljenost od najmanje jedan (1) metar.
Preporučuje se dodatna dezinfekcija prostora, kolica i košara za kupovinu te uklanjanje reklamnih letaka.

 

IV.

Preporučuje se svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti (frizerski saloni, kozmetički saloni, brijačnice i drugi) na području Grada Ploča da se pridržavaju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije koronavirusa (Covid – 19) na način da uz pružatelja usluge u objektu boravi jedan korisnik usluge kao i da pružatelj usluge koristi zaštitnu masku i rukavice pri pružanju usluga.
U svim objektima iz stavka 1. ove točke potrebno je pojačano dnevno čišćenje, pranje i dezinfekcija prostora, a na ulazu u objekt postavljanje sredstava za dezinfekciju ruku.

 

V.

Prilikom održavanja vjerskih obreda u župama na području Grada Ploča potrebno je poštivati preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

VI.

Preporučuje se obavljanje ukopa pokojnika u krugu obitelji.

 

VII.

Preporučuje se svim osobama iznad 60 godina te oboljelima od kroničnih bolesti izbjegavanje posjeta i ulaženja u prenapučena javna područja ili mjesta.

 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ostaje na snazi do opoziva.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Grada Ploča”, na službenoj stranici Grada Ploča, Oglasnoj ploči Grada Ploča te putem Radio postaje Ploče.

 

Gradonačelnik
Mišo Krstičević

 

Odluku u PDF formatu možete preuzeti na sljedećem linku.

Dragi građani, sudjelujte u izradi strategije razvoja pametnog grada Ploče

U cilju prikupljanja razmišljanja naših građana vezano uz strateški razvoj grada, te preferencije oko upotrebe digitalnih tehnologija, pripremili smo anketu u kojem možete dati svoje mišljenje i primjedbe vezano za smjernice razvoja „pametnog „ grada Ploče.

Anketa nije dugačka, potrebno je izdvojiti samo nekoliko minuta Vašeg slobodnog vremena. Odazovite se u što većem broju kako bi smjer razvoja definirali u skladu sa stvarnim potrebama lokalnog stanovništva.

Unaprijed zahvaljujemo na vašem vremenu.

Anketa se nalazi na poveznici.