Javni uvid u prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Ploče, k.o. Ploče, Grad Ploče

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine” br. 83/23 – dalje u tekstu Zakon) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra objavljuje prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko- neretvanske županije, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi.

Više informacija pronađite na poveznicama niže

Poziv zainteresiranim građanima i drugim pravnim i fizičkim osobama da dajuzahtjeve, prijedloge i inicijative za izmjene i dopune Prostornog plana uređenjaGrada Ploča

Grad Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj obavještava zainteresirane građane i druge pravne i fizičke osobe da će se pristupiti pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča.

Mole se zainteresirani građani i druge pravne i fizičke osobe da svoje zahtjeve, prijedloge i inicijative za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča dostave u roku 15 dana od objave ( od 26. siječnja 2023.) ove obavijesti na adresu: Grad Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

U sklopu postupka koji prethodi izradi i donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča izvršit će se analiza zahtjeva, prijedloga i inicijativa zaprimljenih do navedenog roka, te će služiti za izradu ciljeva i programskih polazišta odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča.

Zainteresiranim dionicima neće se dostavljati pojedinačni pisani odgovori na zahtjeve. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 020 676-146 i 020 414- 482, putem elektroničke pošte gospodarski.razvoj@ploce.hr ili osobno na adresi Trg kralja Tomislava 23, Ploče.

Započela isplata sredstava poljoprivrednim proizvođačima koji su pretrpjeli štetu od prirodnih nepogoda u 2023. godini

U petak 17. studenog 2023. godine započela je isplata sredstava poljoprivrednim proizvođačima koji su pretrpjeli štetu od prirodnih nepogoda u 2023. godini na području za koje je proglašena prirodna nepogoda.

Slijedom povećanog broja upita poljoprivrednika s područja Grada Ploča o statusu pojedine prijave, ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da informacije o statusu svoje prijave mogu dobiti upućivanjem maila na Službu za agroekologiju i ratarstvo pri Upravi za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede i to na sljedeću mail adresu: agroekologija@mps.hr

U mailu se mora navesti:

Ime i prezime

OIB

MIBPG

kratki opis problema zbog kojeg se obraćate

Svi oštećenici koji nisu u mogućnosti na opisani način kontaktirati Službu za agroekologiju i ratarstvo, mogu se osobno javiti u sobu br. 2, II. kat, na adresi Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče ili na broj telefona: 020 / 676 303, ostaviti potrebne podatke nakon čega će u njihovo ime službenik Grada Ploča zatražiti očitovanje Službe za agroekologiju i ratarstvo te po primljenom odgovoru obavijestiti oštećenika.

Objavljen Javni poziv za dodjelu novčane potpore (božićnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Ploče, s prebivalištem na području Grada Ploča za 2023. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20, 6/21 i 2/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu novčane potpore (božićnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Ploče, s prebivalištem na području Grada Ploča za 2023. godinu, KLASA: 551-05/23-01/001, URBROJ: 2117-12-2-23-2 od 20. studenoga 2023. godine, gradonačelnik Grada Ploča, dana 24. studenoga 2023. godine, raspisuje javni poziv za dodjelu novčane potpore (božićnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Pločc, s prebivalištem na području Grada Ploča za 2023. godinu.

Grad Ploče poziva sve umirovljenike koji imaju prebivalište na području Grada Ploča u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci zaključno s danom isteka roka za podnošenje prijave, a ostvaruju mirovinska primanja u iznosu do zaključno 340,00 eura, da se prijave za dodjelu novčane potpore (božićnice) za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: božićnica).

Grad Ploče poziva sve nezaposlene koji nisu primatelji novčane naknade ili su primatelji iste do zaključno 340,00 eura, a koji imaju prebivalište na području Grada Ploča u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci zaključno s danom isteka roka za podnošenje prijave, te su prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Ploče zaključno s danom isteka roka za podnošenje prijave, da se prijave za dodjelu božićnice.

Grad Ploče poziva sve gradane koji imaju prebivalište na području Grada Ploča u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci zaključno s danom isteka roka za podnošenje prijave, koji su s danom objave javnog poziva navršili 65 godina života, koji nisu korisnici tuzemne ili inozcmne mirovine te s danom isteka roka za podnošenje prijave nisu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje osigurani na osnovi radne aktivnosti, da se prijave za dodjelu božićnice.

Grad Ploče dodijelit će božićnicu korisnicima prava na zajamčcnu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Ploče (samci i kućanstvo).

Više informacija i obrasce za prijavu možete pronaći ovdje.

Informativno predavanje o programima međunarodne razmjene mladih pod nazivom „Međunarodne razmjene i mogućnosti neformalnog obrazovanja za mlade“

U suradnji s Gradom Ploče, Savjet mladih Grada Ploča organizira 17. studenoga 2023. u 16:00 sati, informativno predavanje o programima međunarodne razmjene mladih pod nazivom „Međunarodne razmjene i mogućnosti neformalnog obrazovanja za mlade“, u Domu športova Ploče, Mini art dvorana.

Predavanje će održati profesor Petar Nikolić koji će nam predstaviti neformalno obrazovanje kojim možemo pospješiti osobni i profesionalni razvoj te nam pružiti prilike za stjecanje novih vještina i iskustava.

Prezentirat će se i primjeri dobre prakse uspješnih Erasmus+ projekata.

Uz priče o istraživanju, volontiranju, razmjenama i drugim aktivnostima imat ćemo priliku razumjeti stvarne prednosti sudjelovanja u međunarodnim projektima.

Pozivamo sve vas mlade da budete dio naše ekipe i da uz priče o istraživanju, volontiranju, razmjenama i drugim aktivnostima imamo priliku razumjeti stvarne prednosti sudjelovanja u međunarodnim projektima.

Javni natječaj za davanje u zakup montažnih drvenih kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme blagdanske manifestacije „ADVENT U PLOČAMA 2023.”

Na temelju članka 1. stavka 2. Odluke o davanju u zakup montažnih objekata u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 6/21), gradonačelnik Grada Ploča Mišo Krstičević, dana 8. studenoga 2023. godine, donosi  ODLUKU  o raspisivanju javnog natječaja  sljedećeg sadržaja:

JAVNI NATJEČAJ  za davanje u zakup montažnih drvenih kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme blagdanske manifestacije „ADVENT U PLOČAMA 2023.

Više informacija pronađite na poveznici.

Festival boje Ploče: instalacija „Zeleni dnevni boravak“ – za održivu budućnost i očuvanu prirodu

Za vrijeme postavljanja instalacije, odvijat će se i facepainting, a svi prolaznici mogu dobiti svoju „zelenu“ poruku

Udruženim aktivnostima Grada Ploča i odgojno-obrazovnih ustanova, okupljenih oko tema održivosti, umjetničkih intervencija i poruka koje su oblikovali najmlađi sugrađani, Ploče uskoro dobivaju zanimljivu instalaciju na javnoj površini pod imenom „zeleni dnevni boravak“. 

U samom centru grada, na trgu ispred crkve, postavit će se instalacija sačinjena od zelenih zidova od kartona, dekoriranih različitim vrstama lišća od papira, s prigodnim tematskim elementima i dodacima. „Zeleni boravak“ postavljat će se u četvrtak, 9. studenog u periodu od 9:30 do 15:00 sati, uz poziv svim građanima da dođu i pogledaju ovaj zanimljiv umjetnički rezultat. 

On je nastajao tako da se u svakoj gradskoj odgojno-obrazovnoj ustanovi odvijao jedan dio aktivnosti, u koordinaciji pedagoga, odgajatelja, učitelja i profesora, a kao završni korak svi elementi spajaju se u zajednički prostor koji postaje poput scenografije za fotografiranje i snimanje.

Istovremeno će se odvijati i aktivnost facepaintinga, organizirani dolazak djece iz vrtića i škola, a svi zainteresirani prolaznici dobit će svoju „zelenu“ te priliku da se fotografiraju u „zelenom dnevnom boravku“, kao obećanje da će sami biti „zeleni“ građani. 

U nastavku neke od „zelenih“ poruka koje će biti prezentirane, a koje su napisala naša djeca:

„Postoji dio prirode koji ne doživljavamo, a vrijedi koliko i mi… Pogledaj oko sebe!“

„Postoji svijet u kojem svi žive u zajedništvu i skladu… Izgradimo ga!“

„Planet Zemlja je naš jedini dom. Ako uništavamo nju, uništavamo sebe!“

„U šumi dubokoj, tiha noć sjaji, zvijezde mi pokazuju put.

   Prirodna harmonija smiruje mi dah.“

„Zelenom šume šume, prozirno vjetrovi miluju, more plavom smiruje, sunce žutom zagrije.“

 „Skačemo skupa, njišemo se skupa,sanjamo skupa,dišemo skupa… Ja i moja priroda.“

U organizaciji Grada Ploča uz sufinanciranje Dubrovačko-neretvanske županije, a u koordinaciji s ravnateljima Dječjeg vrtića Ploče, osnovne škole „Vladimir Nazor“ Ploče te Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića Ploče, kroz ovu manifestaciju okupljaju se sve odgojno–obrazovne ustanove s ciljem udruživanja snaga, znanja, kreativne energije te oblikovanja uradaka koji se mogu predstaviti javnosti kako bi se djeca i mladi osnažili te kao aktivni stanovnici prezentirali svoje radove i poruke te tako gradili identitet grada.

Obustava prometa Dalmatinskom ulicom zbog utakmice Hrvatskog nogometnog Kupa

Ovim putem obavještavamo građane da će zbog odigravanja utakmice osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa između NK Jadrana  i HNK Hajduka, dana 31.10.2023., u vremenskom periodu od 10:00 do 17:00 za promet biti zatvorena Dalmatinska ulica i to od križanja s Ulicom kralja Petra Svačića (kod Tehničkog pregleda) do nadvožnjaka. 

Prometni odvojci iz Dalmatinske ulice – prema Lidlu i prema pružnom prijelazu u donjoj Stablini – će također biti zatvoreni u navedenom vremenskom periodu.

Molim vozače da tijekom posebne prometne regulacije u Dalmatinskoj ulici koriste druge dostupne prometne pravce i to:

  • Spoj Ulice fra Luke Vladimirovića s državnom cestom D8 (preko gradskog groblja)
  • Spoj Ulice Stjepana Radića s državnom cestom DB (ulaz Baćina)

Tijekom održavanja utakmice moći će se koristiti parking u Ulici kralja Petra Svačića (preko puta benzinske postaje INA), te parking u ulici Crna rika (kod Poduzetničkog inkubatora).

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Ploča

Sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, kroz mjeru Javnog rada koja se provodi uz financiranje/sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske, gradonačelnik Grada Ploča, dana 20. listopada 2023. godine objavljuje 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Ploča.

Više informacija pronađite na poveznici.

Javni natječaj za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Ploča

Na temelju Odluke Gradonačelnika o prodaji rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Ploča, KLASA: 340-03/23-01/005, URBROJ: 2117-12-2-23-1, od dana 17. listopada 2023. godine, Gradonačelnik Grada Ploča raspisuje Javni natječaj za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Ploča.

  • Audi  A8 3,7 (WAUZZZ4DZVN000335)
  • Volkswagen Golf (WVWZZZ1GZNW191887)

Više informacija o natječaju pronađite na poveznici.