Predstavljene ”Smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve”

‘Smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve’ predstavljene su 29. listopada 2019., u hotelu Valamar Lacroma, na završnoj konferenciji projekta CO-EVOLVE u organizaciji Regionalne agencije DUNEA.

Na konferenciji projekta, čiji cilj je podizanje svijesti, analiza stanja i promicanje suradnje čovjeka i prirode u obalnim područjima s visokom stopom turizma, sudjelovali su župan Nikola Dobroslavić, ravnateljica Regionalne agencije DUNEA Melanija Milić, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb, vanjski stručnjak iz tvrtke APE d.o.o. Nikša Božić uz predstavnike općina i gradova s područja Dubrovačko-neretvanske županije.

Smjernicama su izrađene konzervatorske, urbanističke, krajobrazne i arhitektonske podloge kojima su identificirana i valorizirana zapuštena, odnosno napuštena, sela i zaseoci u zaleđu klastera Neretva te planerske smjernice koje se mogu implementirati u prostorno-plansku dokumentaciju jedinica lokalne samouprave s područja doline Neretve.

Uvodnu riječ o važnosti ovog projekta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, imala je ravnateljica Regionalne agencije DUNEA Melanija Milić.

‘S budžetom od 215 tisuća eura, Regionalna agencija DUNEA je uz Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i vanjske stručnjake, kreirala integrirane planove i aktivnosti upravljanja za deltu rijeke Neretve- jedno od sedam pilot područja. To je ujedno i bio cilj projekta – podizanje svijesti, analiza stanja i promicanje suradnje čovjeka i prirode u obalnim područjima s visokom stopom turizma i velikim turističkim potencijalom. Zajedničkim naporima, razmjenom iskustva i traženjima najboljih rješenja došli smo do kraja i ovog projekta, te zaista možemo biti ponosi na Smjernice koje su iz projekta proizašle’, poručila je Milić te izrazila želju da se i za ostale klastere osiguraju sredstva kako bi se i dalje razvijala ruralna područja.

O značaju projekta CO-EVOLVE za Dubrovačko-neretvansku županiju govorio je župan Nikola Dobroslavić.

”Ove Smjernice daju odgovore kako revitalizirati deltu Neretve i dati joj novu vrijednost kroz razvoj turizma. Moramo raditi na podizanju svijesti o važnosti kvalitete prostora koje imamo te ih istodobno zaštititi kako bi stvorili preduvjete za razvoj održivog turizma”, rekao je župan Dobroslavić te dodao kako je klaster Neretve primjer za razvoj drugih ruralnih dijelova županije.

Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb upozorila je kako većina sela u Neretvi, ali i u ostalim dijelovima Županije nisu zaštićena kao kulturna dobra zakonom.

‘Dubrovačko-neretvanska županija će tražiti od Ministarstva turizma da ovaj pilot projekt razmotri i preporuči primijeniti kako u nas, tako i u cijeloj Hrvatskoj, te da uvede posebnu mjeru, odnosno program ‘Revitalizacija ruralnih krajolika’, iz koje bi se dodjeljivala sredstva za projekte koji imaju za cilj turističku valorizaciju napuštenih sela’, objasnila je Oreb.

O metodologiji izrade stručne podloge detaljnije je govorio Nikša Božić koji je u iscrpnoj prezentaciji pokazao četiri faze koje su dovele do izrade Smjernica i brošure, te je prikazao i odabrano pilot područje, selo Vidonje u općini Zažablje.

‘U prvoj fazi prepoznata je vrijednosti ruralnih krajolika doline Neretve kroz izradu karakterizacije i ocjene karaktera krajolika. Detaljna analiza naselja sadržavala je analizu naselja, prostornih struktura, prostorne organizacije, slike naselja itd. Detaljno je analizirano odabrano selo (pilot-područje) za koje je provedeno arhitektonsko snimanje. Posebna je pozornost posvećena podizanju svijesti o vrijednostima tradicijske arhitekture i potrebi kvalitetne obnove u duhu tradicije, te problemima vezanim uz revitalizaciju. Stoga su tijekom provedbe projekta organizirane radionice s lokalnim stanovništvom, a pripremljena je i brošura s rezultatima projekta namijenjena široj javnosti’, poručio je Božić.

Smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održiv razvoj turizma delte rijeke Neretve sastoje od tri dokumenta: Prepoznavanje vrijednosti ruralnih krajolika doline Neretve, Smjernice za integralnu zaštitu i revitalizaciju ruralnih krajolika doline Neretve i Smjernice za održiv razvoj ruralnog turizma doline Neretve.

Naslanjaju se na prethodno izrađen Plan razvoja turizma klastera Neretva 2015-2025, a služe kao preporuka i primjer dobre prakse razvoja ruralnih područja i za ostale turističke klastere Dubrovačko-neretvanske županije.

Predstavnicima gradova Metković, Ploče i Opuzen te općinama Kula Norinska, Pojezerje, Zažablje i Slivno, župan Nikola Dobroslavić uručio je Smjernice, s ciljem da ih koriste kao podlogu za izradu Prostornog plana uređenja gradova i općina te adekvatno ugrade u odredbe za njihovo provođenje, kako bi se ostvario prepoznati potencijal ruralnog područja zaobalja Neretve i kako bi razvoj na ovom području bio održiv uz zaštitu i očuvanje ruralnih područja u izvornom stanju.

Nakon konferencije otvorena je i prigodna izložba fotografija zaseoka doline Neretve u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.
Projekt punog naziva „Promicanje ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma“ vodi Regija Istočne Makedonije i Trakije iz Grčke uz partnere iz Grčke, Italije, Španjolske, Francuske i Hrvatske. Uz Regionalnu agenciju DUNEA, hrvatski partner na projektu je Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

Brošuru ‘Revitalizacija ruralnih naselja doline Neretve’ možete pronaći na ovoj poveznici.

Proračun projekta je tri milijuna eura, dok je budžet Regionalne agencije DUNEA 215.000 eura, a iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Interreg MED Programme sufinancira se 85 posto odnosno 2.559.000 eura.

Održane radionice o kompostiranju i radionice za djecu u vrtićima u sklopu projekta “Zeleni val”

Prošli tjedan na području Grada Ploča i Općine Gradac, u sklopu projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“, održane su radionice o održivom gospodarenju otpadom.
U jutarnjim satima, edukatorice iz udruge Eko-Zadar, održale su 2. ciklus radionica s djecom vrtićke dobi. Radionice se sastoje od edukativnog predavanja i praktičnog dijela u kojem djeca oslikavaju platnenu vrećicu koju su dobili u sklopu projekta te se igraju s igračkama koje su napravljene od otpada. Djeci su podijeljene i edukativne bojanke koje su izrađene u sklopu projekta. Djeci u dječjem vrtiću „Gradac“ bojanke je podijelio načelnik općine Matko Burić. Bojanku možete preuzeti ovdje.

Cilj ovih aktivnosti je da se najmlađim članovima naše zajednice od početka usade vrijednosti pravilnog postupanja s otpadom.

U popodnevnim satima, u mjestima Grada Ploča i Općine Gradac održane su radionice o kompostiranju. Radionice su bile otvorena za sve one koji su htjeli naučiti kako pravilno kompostirati biootpad. Prisutni na radionici koji su bili zainteresirani, dobit će besplatni drveni komposter, koji osigurava Komunalno održavanje doo. Cilj ove aktivnosti je da se poveća broj kućanstava koje kompostiraju biootpad. Kompostiranje biootpada svakom kućanstvu pruža mnoge prednosti- od rješavanja širenja neugodnih mirisa iz kante, jer kompost ne smrdi, do dobivanja korisnog gnojiva, a možda najveća prednost je smanjenje otpada koji nastaje u kućanstvu za trećinu. Kompostiranjem smanjujemo i količinu biootpada koja se odlaže, a na odlagalištu uzrokuje velike probleme- proizvodnju stakleničkih i zapaljivih plinova. Radionica se sastojala od predavanja i praktičnog dijela u kojem su sudionici sudjelovali u izrade kompostne hrpe te naučili koje sastojke možemo stavljati u kompost.

Zahvaljujemo se svim suradnicima na ovim aktivnostima: Općini Gradac, Dječjim vrtićima Ploče i Gradac, Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića Ploče, Komunalnom održavanju Ploče, Ekološkoj udruzi Pijavica i UOTV-u Rogotin, te mjesnim odborima Baćine, Komina, Rogotina, Peračkog blata i Staševice.

Projekt „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ sufinancira EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85 % prihvatljivih troškova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 587.600,66 HRK. Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Poziv za iskaz interesa na prijavu za treninge s ciljem jačanja motivacije i psiho-socijalnog osnaživanja za dugotrajno nezaposlene osobe u sklopu projekta „Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“

Grad Ploče poziva zainteresirane građane s područja Grada Ploča na prijavu za radionice koje će se provoditi u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Ploče u okviru projekta „Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“ unutar Poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, koji se financira iz OP Učinkovitih ljudskih potencijala 2014.-2020. godine iz Europskog socijalnog fonda.

U sklopu projekta planirano je provesti radionice s ciljem motiviranja 20 pripadnika ciljane skupine, koji će steći znanja i vještine za kojima postoji stvarna potreba na lokalnom tržištu rada.

U prvoj provedbenoj fazi planirano je održavanje 4 motivacijske radionice za osnaživanje polaznika u svrhu zapošljavanja te razvoj i provedba kroz 4 modula:

  1. Predstavite se kroz životopis i molbu
  2. Razgovor za posao – korak po korak
  3. Povećanje samopouzdanja do poslovnog uspjeha
  4. Poduzetništvo – je li to za mene?

Cilj projekta je omogućiti nezaposlenim osobama, s naglaskom na dugotrajno nezaposlene, stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija. Motivacijskim treninzima cilj je osnažiti dugotrajno nezaposlene, te stjecanjem novih znanja i vještina podići im samopouzdanje i motivaciju za aktivni pristup tržištu rada.

-nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina

-dugotrajno nezaposlene osobe – mladi do 29 godina kontinuirano nezaposleni dulje od 6 mjeseci te odrasli (30 godina ili više) kontinuirano nezaposleni dulje od 12 mjeseci.

-osobe romske nacionalne manjine

-osobe s invaliditetom

-beskućnici

-liječeni ovisnici o drogama

-žrtve obiteljskog nasilja

-azilanti

-migranti

-mladi  bez odgovarajuće roditeljske skrbi

mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Edukacije će se održati krajem listopada 2019 g. u Pločama te je za polaznike osiguran radni materijal i zakuska. Edukacije su besplatne. Naknadno će te biti obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja edukacije.

Zainteresirani se mogu javiti na adresu:

Grad Ploče

Upravni odjel za gospodarski razvoj

Trg kralja Tomislava  23, 20340 Ploče

 

Ili na e-mail adresu voditeljice projekta „Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“

nikolina.vukicevic.dodig@ploce.hr   te na tel: 020/679-828

Grad Ploče Vas poziva da sudjelujete u izradi plana komunalnih prioriteta za 2020. godinu!

Pozivaju se građani Grada Ploča da predlože manje komunalne zahvate radi izrade plana komunalnih prioriteta za 2020. godinu.

Prijedlozi se zaprimaju do 10.10.2019. godine. Nakon isteka roka za zaprimanje prijedloga, sukladno financijskim mogućnostima, odabrati će se komunalni radovi za 2020. godinu. Neizabrani prijedlozi ostati će u bazi za naredne godine.

Prijavljuju se projekti manjih komunalnih zahvata s ciljem podizanja kvalitete življenja građana, odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti svih naselja. To su manji projekti, ali oni čijom se realizacijom uvelike utječe na kvalitetu života ljudi te izgled javnih površina. Moguće je prijaviti najviše 3 prijedloga.

Prijedlozi se mogu odnositi na:
– uređenje postojećih pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, prolaza)
– uređenje javnih zelenih površina (npr. sadnja stabala, cvijeća; zeleno uređenje neuređenih površina, čišćenje okoliša)
– postavljanje zaštitnih ograda i branika
– izgradnja ogradnih zidića
– izgradnja i uređenje dječjih igrališta
– postavljanje komunalne opreme (klupa, koševa)
– postavljanje javne rasvjete
– uređenje parkirnih površina
– postavljanje vertikalne signalizacijena nerazvrstanim cestama uz navođenje točne lokacije (prometnih znakova, prometnih ogledala, putokaznih ploča)
– iscrtavanje horizontalne signalizacije (oznaka na kolniku; zaustavne crte, pješački prijelazi i sl.)
– uređenje trgova
– i slično.

Prijedlozi se dostavljaju na propisanom obrascu na sljedećoj poveznici, elektroničkom poštom na info@ploce.hr, osobno ili poštom na adresu Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Rok za dostavu prijedloga je 10.10.2019. godine.

Obavijesti i upute vlasnicima zemljišta pri izradi katastra nekretnina na području Grada Ploča za dijelove k.o. Plina i k.o. Baćina

Grad Ploče je 22. srpnja 2019. godine sklopio Ugovor u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada.

Predmetna katastarska izmjera obuhvatiti će dio k.o. Baćina i Plina odnosno naselja Peračko Blato, Šarić Struga i Banja.

Ovim putem Vas pozivamo da aktivno sudjelujete tijekom katastarske izmjere, te Vas molimo da najkasnije do 14. listopada 2019. godine označite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasništva ili druga prava.

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti obavijesti Izvođača radova – Geodetskog zavoda d.d. Split, o predmetnoj katastarskoj izmjeri kao i upute za pravilno obilježavanje međa i drugih granica parcela.

LAG Neretva objavila Natječaj za provedbu Mjere 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17) Lokalna akcijska grupa Neretva 06. rujna 2019. godine objavljuje Natječaj za provedbu Mjere 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa Neretva objavljuje Natječaj za provedbu Mjere 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Neretva za razdoblje 2014.-2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 3.331.575,00 HRK gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 111.052,50 HRK, s intenzitetom potpore 100%.

Na natječaj se mogu prijaviti mikro ili mala poduzeća sljedećih organizacijskih oblika:
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
Obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
Trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
Zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Prihvatljivi korisnici moraju imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Neretva što obuhvaća gradove Metković, Opuzen i Ploče, te općine Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje.
Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 1.1.1. traje od 20. rujna 2019. godine do 21. listopada 2019. godine.

Na e-mail adresu LAG-a info@lagneretva.com potencijalni prijavitelji mogu do 14. listopada 2019. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj, te će postavljena pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a www.lagneretva.com.

Tekst natječaja i pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti na službenim stranicama LAG Neretve.

Predstavljamo mrežnu stranicu o održivom gospodarenju otpadom Grada Ploča i Općine Gradac- „Zeleni val“

https://zeleni-val.com/

Jedna od edukativnih aktivnosti u sklopu projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ , koji provodi Grad Ploče u suradnji s Općinom Gradac, je izrada mrežne stranice koja je zamišljena kao glavni alat za informiranje i educiranje svih građana Ploča i Gradca o načinu gospodarenja otpadom i pravilnom postupanju s otpadom.

Mrežna stranica sadržava edukativne sadržaje, EU i nacionalnu zakonsku regulativu, lokalne propise i akte, sve upute, letke, plakate, brošure, na kojima se nalaze sve informacije o pravilnom postupanju s otpadom, kartu s bitnim lokacijama za lokalno gospodarenje otpadom, kalendar odvoza, informacije o reciklažnom dvorištu, načinu sakupljanja i odlaganja itd.

Sadrži i razne alate za korisnike, pa tako na stranici možete prijaviti lokaciju na kojoj je nepropisno odbačen otpad (divlji deponij ili otpad koji se nepropisno nalazi na javnoj površini), pregledati raspored odvoza otpada, pregledati rezultate odvojenog prikupljanja otpada, naručiti odvoz glomaznog otpada koji je 1 put godišnje besplatan za sve korisnike javne usluge, pregledati popis otpada koji se zaprima u reciklažnom dvorištu, saznati kako organizirati akciju prikupljanja otpada, postaviti pitanje ili ostaviti primjedbu.

Jedan od alata stranice, kojim se potiče ponovna uporaba i sprječavanje nastanka otpada, je web buvljak (https://zeleni-val.com/web-buvljak/). Živimo u dobu pretjeranog konzumerizma i često kupujemo „novo“, a bacamo predmete koji su u dobrom stanju i nekome bi mogli koristiti još dosta vremena. Ako imate rabljeni predmet koji vam više ne treba i planirate ga baciti, prije nego to napravite, probajte ga pokloniti ili prodati putem web-buvljaka. Jednostavno ostavite sliku predmeta, kratki opis i kontakt. Možete i tražiti nešto što vama treba, ili se mijenjati za predmete. Sve u svrhu reduciranja količina otpada i manje kupovanja „novoga“, jer sve što kupite jednog dana će postati otpad, a možda netko u vašoj blizini „baca“ upravo to što vama treba.

Osim mrežne stranice, na Facebook stranici Zeleni val https://www.facebook.com/zelenivalploce/ također možete pratiti korisne informacije i obavijesti te objave s web buvljaka.

Ukupna vrijednost projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ iznosi 587.600,66 HRK, a iznos EU potpore je 479.239,11 HRK.

Studijski obilazak svjetski poznatih stručnjaka iz područja uzgoja smokve Gradu Pločama

U okviru ovogodišnjeg 6. Međunarodnog simpozija o smokvama organiziranog od strane porečkog Instituta za poljoprivredu i turizam te pod pokroviteljstvom Međunarodne udruge za hortikulturne znanosti, u hotelu Lone u Rovinju od 2. do 5. rujna 2019. godine, organiziran je i post simpozijski posjet Dalmaciji, koji uključuje obilazak proizvođača i prerađivača smokava.

Među planiram destinacijama je i Grad Ploče, stoga pozivamo sve zainteresirane proizvođače smokve na području Grada Ploča na druženje sa ovogodišnjim organizatorom svjetskog simpozija dr. Željkom Prgometom i svjetski poznatim stručnjacima iz Hrvatske, Italije, Rumunjske, Španjolske, Sjeverne Makedonije, Grčke, Bosne i Hercegovine, SAD, Perua, Kine i drugih zemalja, što je jedinstvena prilika za razmjenu iskustava i dobivanje vrijednih informacija i odgovora na brojna pitanja iz područja smokvarstva.

Ovogodišnje teme 6. Međunarodnog simpozija bile su genetika i sortiment, uzgoj, bolesti i štetnici, unapređenje kvalitete, čuvanje i prerada ubranih plodova, ekonomika proizvodnje smokava i proizvoda od smokava pa sve do utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju smokava u različitim dijelovima svijeta.

Samo druženje planirano je u subotu, 7. rujna 2019. godine na Baćinskim jezerima u Beach baru Parić s početkom u 12:30 sati.