Objavljene pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča

Objavljeno 30. travnja 2021. u 14:55 sati.

Pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča:

Zbirna lista pravovaljanjih kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča

Pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča – Domagoj Franić

Pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča – Mišo Krstičević

Pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Ploča – Krešimir Šunjić

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča:

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča – Domovinski pokret

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča – HDZ-HSS-HSLS-HSU

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča – MOST

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ploča – SDP-PLS

Od objave pravovaljanih kandidatura i kandidacijskih lista teče rok za prigovore.

Terenski posjet znanstvenika na projektu „Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča“

Dana 8. travnja 2021. započela je još jedna terenska posjeta u sklopu projekta „Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča.

Ovog puta znanstvenik dr.sc. Neven Hadžić, predstavnik projektnog partnera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zagreb, u suradnji sa predstavnikom ribara Antonijom Šunjićem izlaze na teren kako bi održali istraživanje o optimizaciji održavanja sustava antikorozivne zaštite i zaštite protiv obraštanja ribarskih brodova zbog ostvarivanja uštede kod remonta ribarskih plovila.
Svrha ovog istraživanja je optimizacija održavanja antikorozivne zaštite i zaštite od obraštanja podvodnog dijela ribarskih brodova te prikupljanja podataka za projekt čiji je nositelj Grad Ploče.
Istraživanje će dati smjernice za planiranje i provođenje redovitog održavanja podvodnog dijela trupa, tako da se minimiziraju troškovi održavanja i utroška goriva između održavanja.
U inicijalnoj fazi provest će se analiza trenutnog stanja ribarskog broda s obzirom na obraštanje i zaštitu od obraštanja, zatim će se provesti studija optimizacije ukupnih troškova goriva te održavanja podvodnog dijela trupa.

Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt se provodi u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.
Ukupna vrijednost projekta iznosi: 2.919.828,41 kuna
Iznos koji financira EU: 2.189.871,31 kuna (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska: 729.957,10 kuna (25%)

www.strukturnifondovi.hr

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Grad Ploče objavio Javni poziv za dodjelu novčane potpore (uskrsnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Ploče s prebivalištem na području Grada Ploča za 2021. godinu

Grad Ploče objavio je dana 30. ožujka 2021. godine Javni poziv za za dodjelu novčane potpore (uskrsnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Ploče s prebivalištem na području Grada Ploča za 2021. godinu.

U prilogu možete pronaći sljedeće dokumente:

Javni poziv za dodjelu novčane potpore (uskrsnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Ploče s prebivalištem na području Grada Ploča za 2021. godinu,

Prijava za novčanu potporu (uskrsnicu) umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Ploča za 2021. godinu,

Prijava za novčanu potporu (uskrsnicu) nezaposlenima s prebivalištem na području Grada Ploča za 2021. godinu,

Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine.

 

Sat za planet Zemlju

WWF, svjetska organizacija za zaštitu prirode, i ove godine organizira akciju  „Sat za planet Zemlju“. Akciji će se pridružiti i Grad Ploče tako što će u subotu, 27. ožujka  u 20:30 sati na jedan sat isključiti rasvjetu na nekoliko lokacija u gradu.

Ove godine je Sat za planet Zemlju usmjeren na govor o klimatskim promjenama, čijih smo posljedica sada svjesniji nego ikada prije. Prethodnu godinu su obilježili brojni ekstremni vremenski događaji, poput  porasta temperatura, zagađenosti rijeka, češćih šumskih požara, pojave novih zaraznih bolesti – svi su oni povezani s klimom i imaju izravan utjecaj na čovječanstvo. Gašenjem svjetala simbolično ukazujemo na klimatske probleme koji postoje, a u čijem suzbijanju svatko od nas ima važnu ulogu.

Akciji se virtualno se mogu pridružiti i građani na Zoom događaju čiji je moto “Pokreni se za planet”, a koji će se održati u vrijeme „Sata za planet Zemlju“ 27. ožujka od 20:30 sati.

U gradu Pločama rasvjeta će se kompletno ugasiti na lokacijama:

  • Riva Ploče

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2021. godinu

Gradonačelnik Grada Ploča objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2021. godinu.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2021. godinu.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sljedećoj poveznici, a obrazac zahtjeva na sljedećoj poveznici.

Objavljen Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice ustanove Dom športova Ploča

Dana 03.03.2021. godine objavljen je Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice ustanove Dom športova Ploča.

Na temelju Zakona o Ustanovama (NN (76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), Statuta ustanove te odluke Upravnog vijeća Doma športova Ploča od 15.01.2021. raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice ustanove Dom športova Ploča

Za ravnatelja/icu Ustanove može biti imenovana osoba koja:
– ima završeni diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu ili višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17),
– ima najmanje dvije godina radnog staža , te
– se odlikuje upravljačkim, stručnim, radnim, organizacijskim i komunikacijskim sposobnostima.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
–  Životopis,
–  Dokaz o stručnoj spremi (diplomu ili ovjerenu presliku),
–  Domovnicu ili ovjerenu presliku,
–  Dokaz o radnom stažu u trajanju najmanje 2 godine (potvrda HZMO-a ili e- zapis)
–  Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti i program rada Ustanove za mandatno razdoblje.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici za pismo, s naznakom:»Natječaj za
ravnatelja/icu-ne otvarati»na adresu:Dom športova Ploča, 20340 Ploče, Tina Ujevića 1.

Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u zakonskom roku.

Dom športova Ploča
Ploče

Humanitarni maraton “Zlatna vrpca” u Pločama!

Svjetski dan borbe protiv raka obilježava se 4. veljače, a Međunarodni i Nacionalni dan djece oboljele od malignih bolesti obilježavaju se 15. veljače.

Splitski trkač na duge staze Kristijan Sindik odvažio se na jedinstven pothvat, u sedam dana planira istrčati udaljenost od Splita do Tivta, čiji ekvivalent iznosi jedan maraton dnevno i sve to s ciljem skupljanja sredstva za odjel Dječje onkologije KBC Split. Ovu plemenitu akciju prepoznali su drugi trkači, triatlonci i sportaši, pa su se tako Kristijanu u njegovom naumu pridružila i tri poznata triatlonca: Rikardo Kuhar, Ante Bebić i Bruno Grgurević, a podršku će pružiti i olimpijac Igor Boraska te kapetan Hajduka Mijo Caktaš.

Sama ruta sastoji se od sedam dionica, počevši od starta na Marijanskim vratima u Splitu te postajama na kojima se postiže planirana dnevna ruta od 42 km. Na svakoj postaji je određeno noćenje kako bi se Kristijan i ostali trkači odmorili te skupili snage za sljedeći maraton, a one su redom: Ruskamen, Drašnice, Ploče, Ston, Orašac, Čilipi te je cilj na rivi Pine u Tivtu.

Grad Ploče prepoznaje vrijednost ove humane akcije. Trkače očekujemo ispred Robne kuće u Pločama, 6. veljače oko 16 sati te pozivamo sve građane da se pridruže uz poštivanje epidemioloških mjera i malim prilogom podrže ovu inicijativu.

Ova humanitarna akcija zamišljena je da zainteresirani donatori kupuju kilometre na ruti. Minimalna cijena jednog kilometra je 100 kuna ili 15 eura, a na raspolaganju je ukupno 295 kilometara. Svi zainteresirani sudionici ove akcije mogu donirati sredstva direktno uplatom na račun Dječje onkologije KBC-a Split na IBAN: HR1424070003106794371, otvoren u OTP banci d.d. Split.

Službena utrka krenula je jutros u 7:00 sati na Marjanskim vratima, a ulazak u cilj očekuje se u srijedu 10. veljače na rivi Pine u Tivtu. Sve detalje i tijek akcije možete pratiti na Facebook stranici utrke Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana.

Završen terenski posjet znanstvenika na projektu „ Ribarsko-znanstvena mreža grada Ploča“

S današnjim danom završava terenski posjet znanstvenika s dvije znanstveno-istraživačke institucije, Institut Ruđer Bošković iz Zagreba i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstvenici su tijekom ovog tjedna izlazili na teren s ciljem provođenja projektnih aktivnosti u suradnji s predstavnicima lokalnih ribara: Andrija Sršen, Ante Kapović, Miroslav Dugandžić i Goran Štrbić.

Aktivnosti koje su se provodile tiču se stanja populacije jegulja u Neretvi, procjene stanja okoliša i analize mogućnosti unapređenja sigurnosti i kvalitete.

Pozivamo Vas da poslušate radio emisiju na Radio-postaji Ploče koja će se emitirati 27. 01. (srijeda) u 11:15 sati te repriza u 17:00 sati isti dan s gostima: voditeljicom projekta Elizabeta Kužet, članom projektnog tima Neven Batinović, voditeljem projekta za Institut Ruđer Bošković dr. sc. Damir Kapetanović, višom znanstvenom suradnicom dr.sc. Vlatka Filipović-Marijić te voditeljicom projekta za Agronomski fakultet izv. Prof. dr. sc. Ana Gavrilović.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 2.919.828,41 kn.

Sadržaj ove najave isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Prvi terenski posjet znanstvenika na projektu “Ribarsko-znanstvena mreža Grada Ploča”

 

U periodu od 18.1.2021. godine (ponedjeljak) do 22.1.2021. godine (petak) u Gradu Ploče će boraviti renomirani znanstvenici s dvije znanstveno istraživačke institucije, Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba kojeg predvodi Damir Kapetanović sa svojim suradnicima te Institut Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji predvodi Ana Gavrilović sa svojim suradnicima.

Znanstvenici će u suradnji sa lokalnim ribarima Grada Ploča provesti aktivnosti koje se tiču procjene stanja okoliša vezanih uz gospodarski ribolov G5 zoni i donjem toku Neretve, analiza mogućnosti unapređenja sigurnosti i kvalitete proizvoda ribarstva na području Grada Ploča te istraživanje stanja populacije jegulja u Neretvi.

Predstavnici lokalnih ribara su: Andrija Sršen (Petrante), Miroslav Dugandžić (Lubin), Ante Kapović (Tratun), Mladen Milošević (Škrpun), Goran Štrbić (Cokula).

Prostorije za instaliranje laboratorija za istraživanje je ustupilo Pučko otvoreno učilište Ploče, te će se u vremenskom razdoblju do 22. siječnja u navedenim prostorijama provoditi analiza prikupljenih uzoraka s terena.

Znanstvenici su u okviru posjete proveli terenska istraživanja u svrhu prikupljanja podataka za projekt čiji je nositelj Grad Ploče “Ribarsko-znanstvena mreža Grada Ploča”.

Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt se provodi u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 2.919.828,41 kn. Sadržaj ove najave isključiva je odgovornost Grada Ploča.