Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Ploča za 2022. godinu (07/22)