Grad Ploče poziva sve umirovljenike koji imaju prebivalište na području Grada Ploča u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci zaključno s danom isteka roka za podnošenje prijave, a ostvaruju mirovinska primanja u iznosu do zaključno 340,00 eura, da se prijave za dodjelu novčane potpore (uskrsnice) za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: uskrsnica). 

Grad Ploče poziva sve nezaposlene koji nisu primatelji novčane naknade ili su primatelji iste do zaključno 340,00 eura, a koji imaju prebivalište na području Grada Ploča u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci zaključno s danom isteka roka za podnošenje prijave, te su prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Ploče zaključno s danom isteka roka za podnošenje prijave, da se prijave za dodjelu uskrsnice. 

Grad Ploče poziva sve građane koji imaju prebivalište na području Grada Ploča u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci zaključno s danom isteka roka za podnošenje prijave, koji su s danom objave javnog poziva navršili 65 godina života, koji nisu korisnici tuzemne ili inozemne mirovine te s danom isteka roka za podnošenje prijave nisu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje osigurani na osnovi radne aktivnosti, da se prijave za dodjelu uskrsnice.

Grad Ploče dodijelit će uskrsnicu korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Ploče (samci i kućanstvo).

Više informacija i obrasce možete pronaći na poveznici.