Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

„Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“; projekt Grada Ploča u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Ploče. Aktivnosti koje će se odvijati unutar ovoga projekta usmjerene su jačanju kompetencija, znanja i vještina marginaliziranih skupina, što će rezultirati povećanjem njihove konkurentnosti na tržištu rada, te razine zapošljivosti.

 Cilj projekta : Omogućavanje stjecanja novih relevantnih znanja, vještina i kompetencija osobama marginaliziranih skupina. Projektne aktivnosti osnažit će dugotrajno nezaposlene osobe, te ih motivirati za aktivniji pristup tržištu rada.

Opis projekta: Unutar projekta bit će izrađen strateški dokument „Analiza potreba poslodavaca i perspektive na lokalnom tržištu rada“, koji će biti pokazatelj stvarnih potreba na lokalnom tržištu rada. Sukladno tome, provest će se programi obrazovanja, tematske radionice, te niz aktivnosti s ciljem uključivanja što većeg broja osoba koje pripadaju marginaliziranim skupinama. Vještine koje će steći polaznici, bit će od koristi za obavljanje svih poslova neovisno o kvalifikaciji.

Očekivani rezultati: Nakon provedbe programa obrazovanja za znanja i vještine za kojima postoji potreba na lokalnom tržištu rada, očekuje se aktivniji pristup tržištu rada , te povećanje mogućnosti zapošljavanja marginaliziranih skupina. Realizacija projektnih ciljeva donijet će i veću socijalnu uključenost osoba marginaliziranih skupina, a samim time i bolju kvalitetu života spomenute ciljane skupine.

Ukupna vrijednost projekta: 787.508,21 HRK
Iznos koji financira EU: 787.508,21 HRK
Razdoblje provedbe projekta:01/2019 – 01/2021

Kontakt osoba: Ivanka Pažin (+385 (0)20 676-147 )

 

 

grecaptcha.ready(function() { grecaptcha.execute('6Le3wIsUAAAAAFltH5v3e7WjscoK_RaMUiGpt-jU', {action: 'action_name'}) .then(function(token) { // Verify the token on the server. }); });