Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda.


Grad Ploče nositelj je projekta „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“ koji je financiran u okviru otvorenog trajnog poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza II., u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ u iznosu od 372.958,51 HRK i financira se u 100 % iznosu iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna (15%).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.02.2.1.08.0209) sklopljen je između Grada Ploča kao korisnika bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, Ministarstva zdravlja, posredničkog tijela razine 1 i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, posredničkog tijela razine 2.
Cilj projekta je podizanje svijesti građana grada Ploča o važnosti zdrave i pravilne prehrane te vježbanja u svrhu prevencije nastanka kroničnih oboljenja kao što je dijabetes te drugih kroničnih nezaraznih bolesti. Ujedno, projektom se želi ukazati potreba i važnost za prevenciju razvoja dodatnih raznih oboljenja kod osoba kod kojih je jedan oblik oboljenja već nastupio.

Projektne aktivnosti orijentirane su na djecu osnovnoškolskog uzrasta kako bi im se već u ranoj dobi ukazalo na važnost stvaranja zdravih navika, posebno prehrane. Isto tako projekt je orijentiran i na osobe starije od 65 godina koje već imaju višestruke dijagnoze i rizična su skupina za razna oboljenja uzrokovana nepravilnom prehranom i nedostatkom tjelesne aktivnosti.

Očekivani rezultati projekta: 400 sati kontinuiranih treninga, održavanje 10 radionica nutricionista o pravilnoj prehrani i 12 predavanja o pravilnom disanju, izrada web stranice projekta na kojoj će biti prezentirani materijali koji će nastati tijekom provedbe projekta.

Naziv projekta: „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“ Ugovor broj:UP.02.2.1.08.0209
Nositelj projekta: Grad Ploče
Partner u projektu: Udruga dijabetičara „Slatki“ Ploče
Razdoblje provedbe: 18 mjeseci (23.03.2022. – 23.09.2023)
Ukupna vrijednost projekta: 372.958,51 kn
Intezitet potpore: 100% financirano iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna (15%).

Internetska stranica projekta

www.udrugaslatki.hr

Javni pozivi

Novosti