Oglašavanje tijela državne uprave, javnih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske

Člankom 38. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/2021) propisano je da su tijela državne uprave, javne ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske dužne 15% godišnjeg iznosa namijenjenog promidžbi ili oglašavanju svojih usluga ili aktivnosti utrošiti na oglašavanje u audiovizualnim ili radijskim programima regionalnih i lokalnih nakladnika televizije i/ili radija i/ili kod pružatelja elektroničkih publikacija upisanih u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija. Tijela državne uprave, javne ustanove i pravne osobe dužne do 31. ožujka svake kalendarske godine izvijestiti Vijeće za elektroničke medije o obavljenom oglašavanju u protekloj godini i objaviti podatke o oglašavanju na svojim mrežnim stranicama.