Naziv projekta: Projekt “Ribarsko-znanstvena mreža Grada Ploča” u okviru Mjere I.3. “Partnerstvo između znanstvenika i ribara za razdoblje 2017.-2020.”
Partneri: Institut Ruđer Bošković Zagreb, Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije-Ceh za morsko ribarstvo.

Ukupna vrijednost projekta: 2.919.828,41 HRK
Iznos koji financira EU: 2.189.871,31 HRK (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska: 729.957,10 HRK (25%)

Opis projekta:

Projekt uključuje suradnju s brojnim znanstvenim institucijama i predstavnicima sektora ribarstva. Projekt će uključivati uspostavu i jačanje partnerskih veza između predstavnika lokalnih ribara, znanstvenika, ribarske organizacije i lokalne samouprave, izradu baze ribara s ciljem vođenja evidencija s iskazom zahtjeva i prijedloga za razvoj ribolovnog područja u nadležnosti Grada Ploča. Projekt uključuje izradu elaborata o gospodarskom ribolovu i ribarstvu u Gradu Ploče, kao i idejno rješenje otkupno – distribucijskog i prihvatnog centra (komore) za ribarstvo, procjenu stanja okoliša vezano uz gospodarski ribolov u G5 zoni i donjem toku rijeke Neretve. Kroz projekt će se analizirati mogućnosti unapređenja sigurnosti i kvalitete proizvoda ribarstva na području grada te će provesti znanstvenu studiju komercijalnog i tradicijskog ribolovnog alata u estuarijskom i priobalnom ribolovu u G zoni.

Opći cilj projekta:

Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt se provodi u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

Očekivani rezultati projekta:

U sklopu operacije provest će se pilot projekti poput izrade idejnog koncepta i osnivanje Centra znanstvenog ribarstva Grada Ploča, optimizacije održavanja sustava antikorozivne zaštite i zaštite protiv obraštanja ribarskih brodova zbog ostvarivanja uštede kod remonta ribarskih plovila, stanje populacije jegulja u Neretvi te ribarske akademije.

www.strukturnifondovi.hr

VEZANE VIJESTI: