Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ploča za 2022. godinu

Savjetovanje traje do 17. svibnja 2022. godine

ODLUKA

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Savjetovanje traje do 30. travnja 2022. godine

ODLUKA

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ploča

Savjetovanje traje do 01. svibnja 2022. godine

ODLUKA

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama

Savjetovanje traje do 25. travnja 2022. godine

ODLUKA

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Savjetovanje traje do 25. veljače 2022. godine

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Savjetovanje traje do 25. veljače 2022. godine

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Savjetovanje traje od 26. listopada do 25. studenoga 2021. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Plana proračuna Grada Ploča za 2022. godinu

Savjetovanje traje od 6. studenoga do 20. studenoga 2021. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Plana proračuna Grada Ploča za 2021. godinu

Savjetovanje traje od 13. studenog do 27. studenoga 2020. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Ploča

Savjetovanje traje od 12. studenog do 26. studenoga 2020. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Strategije revitalizacije resursa za život i razvoj „Smart City Ploče“

Savjetovanje traje od 5. studenog do 19. studenog 2020. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o davanju stanova u najam

Savjetovanje traje 30. rujna do 20. listopada 2020. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o davanju stanova u najam – produženje savjetovanja

Savjetovanje traje od 30. rujna do 30. listopada 2020. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Savjetovanje traje od 16. rujna do 16. listopada 2020. godine do 14:00 sati.

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU