Nacrt Statuta Grada Ploča

Savjetovanje traje od 23. ožujka 2024. do 22. travnja 2024. godine

JAVNI POZIV

NACRT STATUTA GRADA PLOČA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča

Savjetovanje traje od 23. ožujka 2024. do 22. travnja 2024. godine

JAVNI POZIV

NACRT POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PLOČA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ploča za 2024.godinu

Savjetovanje traje od 29. prosinca 2023. do 28. siječnja 2024. godine

JAVNI POZIV

GODIŠNJI PLAN

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ploča za 2024.godinu

Savjetovanje traje od 29. prosinca 2023. do 28. siječnja 2024. godine

JAVNI POZIV

GODIŠNJI PLAN

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024. – 2028.

Savjetovanje traje od 1. prosinca 2023. do 1. siječnja 2024. godine

JAVNI POZIV

PLAN UPRAVLJANJA

PRILOG

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Proračuna Grada Ploča za 2024. godinu

Savjetovanje traje od 23. studenog do 7. prosinca 2023. godine

JAVNI POZIV

PLAN PRORAČUNA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Programa za mlade Grada Ploča 2024. – 2026.

Savjetovanje traje od 23. studenog do 7. prosinca 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Ploče

Savjetovanje traje od 20. listopada do 19. studenog 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Savjetovanje traje od 20. listopada do 19. studenog 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru

Savjetovanje traje od 20. listopada do 19. studenog 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Plana djelovanja Grada Ploča u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

Savjetovanje traje od 18. listopada do 17. studenog 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Strategija zelene urbane obnove Grada Ploča za razdoblje 2023.-2033.

Savjetovanje traje od 18. listopada do 17. studenog 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Ploče od roditelja korisnika usluga

Savjetovanje traje od 27. srpnja do 11. kolovoza 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje obnove fasada višestambenih zgrada na području grada Ploča

Savjetovanje traje od 19. svibnja do 19. lipnja 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Ploča

Savjetovanje traje od 8. svibnja do 6. lipnja 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Plana djelovanja Grada Ploča u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Savjetovanje traje od 4. svibnja do 2. lipnja 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Ploča za 2023. godinu

Savjetovanje traje do 4. travnja 2023. godine
Produžuje se rok trajanja savjetovanja do zaključno 19.4.2023.

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA SAVJETOVANJA

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ploča za 2023. godinu

Savjetovanje traje od 10. ožujka do 27. ožujka 2023. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Proračuna Grada Ploča za 2023. godinu

Savjetovanje traje od 17. studenog do 2. prosinca 2022. godine

JAVNI POZIV

PLAN PRORAČUNA ZA 2023.

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama za Grad Ploče (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP)

Savjetovanje traje od 10. studenog do 25. studenog 2022. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Savjetovanje traje od 24. listopada do 23. studenog 2022. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Savjetovanje traje od 24. listopada do 23. studenog 2022. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Savjetovanje traje od 24. listopada do 23. studenog 2022. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Savjetovanje traje od 2. kolovoza do 16. kolovoza 2022. godine

JAVNI POZIV

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

OBRAZAC SUDJELOVANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ploča za 2022. godinu

Savjetovanje traje od 2. svibnja do 17. svibnja 2022. godine

ODLUKA

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Savjetovanje traje od 31. ožujka do 30. travnja 2022. godine

ODLUKA

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ploča

Savjetovanje traje od 1. travnja do 01. svibnja 2022. godine

ODLUKA

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama

Savjetovanje traje od 25. ožujka do 25. travnja 2022. godine

ODLUKA

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Savjetovanje traje od 26. siječnja do 25. veljače 2022. godine

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Savjetovanje traje od 26. siječnja do 25. veljače 2022. godine

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Savjetovanje traje od 26. listopada do 25. studenoga 2021. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Plana proračuna Grada Ploča za 2022. godinu

Savjetovanje traje od 6. studenoga do 20. studenoga 2021. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Plana proračuna Grada Ploča za 2021. godinu

Savjetovanje traje od 13. studenog do 27. studenoga 2020. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Ploča

Savjetovanje traje od 12. studenog do 26. studenoga 2020. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Strategije revitalizacije resursa za život i razvoj „Smart City Ploče“

Savjetovanje traje od 5. studenog do 19. studenog 2020. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o davanju stanova u najam

Savjetovanje traje 30. rujna do 20. listopada 2020. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o davanju stanova u najam – produženje savjetovanja

Savjetovanje traje od 30. rujna do 30. listopada 2020. godine do 14,00 sati

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Savjetovanje traje od 16. rujna do 16. listopada 2020. godine do 14:00 sati.

OPŠIRNIJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU