Naziv projekta: Uređenje trga u Peračkom Blatu

LAG NERETVA

Opis projekta, ciljeva i rezultata:  Cilj projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života ruralnog područja aktiviranjem i obnovom zapuštenog prostora kroz multipliciranje društvenih, edukativnih, sportskih i rekreacijskih sadržaja koji su od iznimnog značaja kako za lokalno stanovništvo tako i za turiste i posjetitelje svih dobnih skupina. Uređenje i obnova će doprinijeti promociji jedinstvenog okoliša te tako ojačati razvojnu komponentu i potencijal, isto tako stvoriti preduvjete za integrirani pristup razvoja ovog područja. Nove zelene površine i novi prostor Trga stvorit će dodanu vrijednost Baćinskim jezerima te uz dostupnost, čist okoliš, promociju, informiranje i edukaciju i kampanje o značenju i vrijednosti kulturne baštine te njenog očuvanja kao resursa za razvoj turizma.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 259.787,74 kn sa PDV-om

Projekt se financira u intenzitetu od 90% vrijednosti projekta iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, tip operacije 7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalne razvojne strategije LAG Neretva unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tj u iznosu od  222.375,00  kn.