Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15 ) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, ograničenja, postupak i način ostvarivanja pristupa i ponovne uporabe informacija.

Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije je propisana visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama Gradu Pločama:

  • pisanim putem na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče
  • telefaxom: (020) 679-119
  • elektroničkom poštom: ured.gradonacelnika@ploce.hr
  • osobno na urudžbeni zapisnik Grada Ploča


Službenica za informiranje, Nada Juras:

 

Obrasci zahtjeva:

 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu: