Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br 25/13 i 85/15, 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, ograničenja, postupak i način ostvarivanja pristupa i ponovne uporabe informacija.

Korisnici mogu:

Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, Korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri te nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija.

Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije je propisana visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji treba sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje

 • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
 • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
 • Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika pristupinfo.hr

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama Gradu Pločama:

 • pisanim putem na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče
 • telefaxom: (020) 679-119
 • telefonom: (020) 679-828
 • elektroničkom poštom: ured.gradonacelnika@ploce.hr
 • osobno na urudžbeni zapisnik Grada Ploča

Službenica za informiranje, Nada Juras:

Obrasci zahtjeva:

Upitnik za samoprocjenu TJV

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu: