Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda za regionalni razvoj.


Ukupna vrijednost projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ je 14.048.072,02 kuna, od kojih 75% odnosno 6.135.174,65 kuna financira EU kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, iz Fonda za regionalni razvoj.
Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a partneri su jedinice lokalne samouprave Grad Ploče i Grad Metković, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Javna ustanova Regionalna razvoja agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA.
Na području Grada Ploča izvršit će se aktivnosti u vrijednosti 8.180.232,87 kuna, od čega EU financira 6.135.174,65 kuna, a Grad Ploče 2.045.058,22 kuna.

Opći cilj projekta je održivo korištenje prirodne baštine doline Neretve s ciljem doprinosa održivom društveno gospodarskom razvoju na lokalnoj razini.

Opis projekta: „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ predviđa provođenje sljedećih aktivnosti na području Grada Ploča:
– Uređenje EDU – EKO kompleksa na brdu Trovro u Rogotinu,
– Rekonstrukcija stare škole u Baćini / uređenje posjetiteljskog centra Vrata Neretve,
– Postavljanje i uređenje promatračnice za bioraznolikost s edukativnim sadržajem na Baćinskim jezerima.
Uz gore navedene aktivnosti, predviđene su i dodatne aktivnosti na području Grada Ploča, kao što je uređenje poučno – tematskih staza na Baćinskim jezerima namijenjenih pješacima – postavljanje informativnih ploča edukativnog karaktera, a Dubrovačko – neretvanska županija bi, kao prijavitelj, na području Grada Ploča provela aktivnost uređenja EDU – EKO vrta u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u Staševici.

Očekivani rezultati projekta su revitalizacija, uređenje i stvaranje novih posjetiteljsko-edukativnih sadržaja u svrhu valorizacije prirodne baštine doline Neretve kroz turističku ponudu i održivi turizam. Projektnim aktivnostima postići će se i podizanje obrazovnog kapaciteta ciljnih skupina dionika o važnosti očuvanja i učinkovitog upravljanja zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 doline Neretve. Promotivnim aktivnostima nastojat će se podići javna svijest o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 doline Neretve.

 

Ukupna vrijednost projekta: 14.356.064,90 HRK

Iznos koji sufinancira EU (75 %): 10.536.054,01 HRK

Partneri sufinanciranje (25 %): 3.512.018,01 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 7/2018 – 11/2020

Kontakt osoba: Ivanka Pažin (+385 (0)20 676-147)

 

www.strukturnifondovi.hr


Prethodno objavljeni članci: