Svrha projekta je osnivanje “Kluba za zapošljavanje Ploče” kao središnjeg informativno-edukacijskog punkta za nezaposlene mlade i srednjoškolce koji će kroz aktivnosti karijernog usmjeravanja nezaposlenih mladih i profesionalno usmjeravanje srednjoškolaca te pružanje programa cjeloživotnog obrazovanja od značaja za lokalno gospodarstvo pružiti osnovu za provedbu ciljeva i mjera Dubrovačko-neretvanske strategije ljudskih potencijala na razini lokalne zajednice.

Ciljevi i aktivnosti projekta ostvarit će se u suradnji s četiri partnera na projektu, ujedno članice Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije (LPZ DNŽ) koje su redom predstavnici: regionalne uprave -Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije Dunea d.o.o., tijela zaduženog za kreiranje i provedbu politike zapošljavanja na nacionalnoj razini HZZ Područna ispostava Dubrovnik, neprofitnog sektora – Deša, regionalni centar za izgradnju zajednice i civilnog društva te obrazovnog sektora – srednja škola “Fra Andrije Kačića Miočića” Ploče, čime se osigurava poštivanje principa dobrog upravljanja i ostvarivanje strategijskih ciljeva u području unaprijeđenja znanja za konkurentno gospodarstvo (Prioritet 1.) i razvoja i usklađivanja programa obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada (Prioritet 2.).

Grad Ploče je provedbu aktivnosti na projektu Kluba za zapošljavanje prepoznao kao izravnu potporu jačanju pet gospodarskih segmenata od strateškog značaja za razvoj lokalnog gospodarstva: ICT tehnologije, EU fondovi, obiteljski turizam, poljoprivreda i društveno poduzetništvo.

Tijekom projekta će ciljne skupine nezaposlenih mladih i srednjoškolaca biti uključene u profesionalno savjetovanje i programe cjeloživotnog obrazovanja u navedenih pet segmenata kako bi se nezaposlenim mladima pružila prilika za dodatno usavršavanje u navedenim deficitarnim područjima te im se olakšala zapošljivost i tržišna konkurentnost na lokalnom i županijskom tržištu rada. Također, u okviru djelatnosti Poslovnog kluba koji će promovirati povezanost nezaposlenih mladih s gospodarskim sektorom nezaposleni mladi i srednjoškolci imat će priliku upoznati se tijekom Sajma karijera cjeloživotnog obrazovanja s uspješnim pričama poduzetnika iz 5 ključnih gospodarskih sektora za Grad Ploče: ICT, EU fondovi, socijalno poduzetništvo, OPG i obiteljski turizam. Kroz aktivnosti Poslovnog kluba polaznici edukacija iz ICT-a i EU fondova ispitat će svoje mogućnosti i izazove samozapošljavanja.

Ciljevi Strategije Europa 2020. postavljaju aktivnu politiku zapošljavanja kao jedan od ključnih prioriteta, što je za Hrvatsku dodatno naglašeno činjenicom da je stopa nezaposlenosti mladih u 2016. bila gotovo dvostruko veća (28%) u odnosu na prosječnu stopu nezaposlenosti u Hrvatskoj.

Ciljevi i aktivnosti projekta izravno su vezani uz područja intervencije za zapošljavanje mladih navedena u Garanciji za mlade što su: profesionalno usmjeravanje mladih, savjetovanje i osnaživanje mladih, podršku samozapošljavanju mladih i izgradnju kapaciteta dionika na lokalnom tržištu rada, a ujedno i glavne aktivnosti na ovom projektu.

Osim kao platforma za poticanje, razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih mladih i mladih, ovaj projekt ima poveznicu i s projektom Poduzetničko–proizvodnog impulsnog centra u Pločama koji je predviđen Akcijskim planom za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije te odobren za izgradnju od strane Ministarstva poduzetništva jer će testirati novi model za razvoj samozapošljavanja i poduzetništva u okvirima lokalne inicijative za zapošljavanje.

Ukupna vrijednost projekta: 742.562,38 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 742.562,38 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 3/2019-3/2021

Kontakt osoba: Ivanka Pažin (+385 (0)20 676-147)

www.strukturnifondovi.hr

VEZANE VIJESTI:

Održana edukacija na temu poslovnog plana za samozapošljavanje u sklopu projekta Klub za zapošljavanje

 

“Klub za zapošljavanje Ploče” opremio prostorije, započele edukacije

Nova znanja za nezaposlene i žene u projektima Grada Ploča