Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Ploča od 2024. do 2028. godine (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 1/24), članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20, 6/21 i 2/23), a sukladno Uputi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: 011- 02/21-03/59, URBROJ: 530-03-1-1-23-185 od dana 14. prosinca 2023., Gradonačelnik Grada Ploča dana 21. ožujka 2024. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Ploča