Naziv projekta: Uspostava i uređenje poučne rekreativne staze Peračko Blato – Krstičevići – Ostojići

Projekt se financira iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjera 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“, temeljem Odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u rujnu 2020. godine potpisan je Ugovor o financiranju, a intenzitet potpore je 100% od ukupno prihvatljivih troškova u iznosu od 743.950,00 HRK. 

Opis projekta, ciljeva i rezultata: 

Predmet projekta je uređenje poučno-rekreativne staze u naselju Peračko Blato u gradu Pločama u ukupnoj duljini oko 2730 metara, a koja vodi do napuštenih sela Krstičevići i Ostojići. Postojeća staza ne mijenja trasu, a mjestimično, na dijelovima s većim nagibima, vrši se stabilizacija podloge za koju se koristi završna obrada od recikliranog materijala zbog želje za prirodnijim izgledom te u duhu ekološki održive izvedbe. Staza je zamišljena na način da se na polazišnoj točki općenito informira posjetitelja o svim biljnim i životinjskim aspektima šume u koju ulazi, načinu gospodarenja i elementima ljudske intervencije s kojima će se susresti. Tijekom uspona posjetitelji će se moći detaljnije upoznati s područjem/šumom kroz koju prolazi putem edukativno-informativnih ploča, a prilikom projektiranja staze osnovni koncept bio je zadržati prirodne kvalitete lokacije i minimalno utjecati na postojeći teren i na neposredni okoliš.

Također, posjetitelji će se na nekoliko posebno atraktivnih lokacija imati priliku odmoriti na piknik lokacijama i klupama postavljenim uz stazu, a posebno na vidikovcima s prekrasnim vizurama na okolna područja. Svaki vidikovac ima svoje karakteristike. Vidikovac 1 je karakterističan objekt čija nadstrešnica služi za zaštitu korisnika od atmosferilija i sunca prilikom promatranja Baćinskih jezera. Vidikovac 2 funkcionira kao senzorna instalacija s mrežom za ležanje. Vidikovac 3, najjednostavnije konstrukcije, pojavljuje se kao manja instalacija i intervencija na omanjem brdu u blizini staze. Sama staza završava dolaskom u napušteno mjesto Ostojići gdje će se posjetitelji moći popeti malom stazom do odmorišta/vidikovca s kojeg se pruža pogled na cijelu okolicu.

Namjena poučno-rekreacijske staze je edukacija i rekreacija dostupna lokalnom stanovništvu, ali i posjetiteljima s udaljenijih krajeva. Edukacija se ostvaruje prezentacijom informacija o poučnoj stazi, šumi, povijesti područja, vrijednosti i raznolikosti lokalne flore i faune, geomorfološkim značajkama i ostalim zanimljivostima koje se mogu vidjeti prilikom obilaska.

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 789.406,24 HRK bez PDV-a