Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda


Grad Ploče nositelj je projekta „Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II“ koji je financiran u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Partner projekta je Dječji vrtić Ploče. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Projektom će se unaprijediti usluga Dječjeg vrtića Ploče razvojem i provedbom posebnih programa te produljiti rad vrtića prema ukazanim potrebama zaposlenim roditeljima s ciljem usklađivanja poslovnog i obiteljskog života mladih obitelji. Projektnim aktivnostima doprinijeti će se podizanju kvalitete obiteljskog života u Pločama, stvaranju preduvjeta za ostanak mladih obitelji u gradu te provedbom posebnih programa promicati razvojnu komponentu društva utemeljenu na poticanju i razvoju kreativnosti kod djece.

Kroz 20 mjeseci u okviru projekta produljiti će se rad vrtića uz vođenje dodanih programa (likovni program, plesni program-folklor i engleski jezik).

Očekivani rezultati projekta su podizanje sadržajne kvalitete usluge u Dječjem vrtiću uvođenjem posebnih programa, jačanje kapaciteta odgojitelja koji će provoditi razvijene programe, te proširenje prostornog kapaciteta.

Grad Ploče i Dječji vrtić Ploče kontinuirano će ulagati u institucionalni kapacitet i stvaranje poticajnog okruženja u predškolskoj ustanovi.

Ukupna vrijednost projekta: 1.959.915,44 HRK
Iznos koji financira EU: 1.959.915,44 HRK
Kontakt osoba: Ivanka Pažin, +385 (0)20 676-147