Usvojeni prostorni planovi

II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Ploča

UPU Luka Ploče l1

UPU industrijsko-poslovne zone Vranjak 3 u Pločama

II. ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Ploča

Ograničene Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča i UPU Ušće T3 u istom postupku

Arhiva postupka donošenja

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje PPUG Ploča

Prostorni planovi u postupku donošenja

1. UPU industrijsko poslovne zone Vranjak 2

2. Ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Grada Ploča