Usvojeni prostorni planovi

Prostorni planovi u postupku donošenja

1. Ograničene Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča

2. Ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Ploča i UPU Ušće T3 u istom postupku

3. UPU industrijsko poslovne zone Vranjak 2

4. Ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Grada Ploča