Opis projekta, ciljeva i rezultata:  Cilj projekta je doprinijeti povećanju kvalitete života mladih obitelji čija su djeca trenutni ili budući korisnici dječjeg vrtića Rogotin. Projektom je obuhvaćeno uređenje vanjskog igrališta i opremanje unutarnjeg prostora vrtića adekvatnom opremom i namještajem, sve kako bi se unaprijedili prostorni i materijalni uvjeti za obavljanje poslova predškolskog odgoja i obrazovanja. Time će se omogućiti kvalitetnije i prostorno primjerenije pohađanje dječjeg vrtića, kao mjesta druženja i susreta. Primjereno opremljenim prostorom dječjeg vrtića formirati će se ugodan ambijent koji potiče djecu na aktivno učenje u kojem se u potpunosti mogu razviti individualni potencijali djece, potaknuti kvalitetno partnerstvo s roditeljima, te osigurati profesionalni rast i razvoj odgojitelja u cilju unaprjeđenja kvalitetne odgojno-obrazovne prakse.

Opremanjem dječjeg vrtića  unaprijedit će se usluga vrtića, doprinijet će se podizanju kvalitete obiteljskog života, te stvoriti preduvjet za ostanak mladih obitelji u naselju Rogotin.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 220.018,75 kn sa PDV-om

Projekt se financira u intenzitetu od 90% vrijednosti projekta iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, tip operacije 7.4.1 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalne razvojne strategije LAG Neretva unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tj u iznosu od  198.016,88 kn.