Odlukom Gradskog vijeća Grada Ploča raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora, koji će se održati u nedjelju 29. svibnja 2022. godine.

Na području Grada Ploča mjesni odbori su: Mjesni odbor Ploče, Mjesni odbor Stablina, Mjesni odbor Rogotin, Mjesni odbor Šarić Struga, Mjesni odbor Banja, Mjesni odbor Komin, Mjesni odbor Baćina, Mjesni odbor Peračko Blato, Mjesni odbor Staševica, Mjesni odbor Crpala-Spilice-Gnječi i Mjesni odbor Plina Jezero.

Vijeće Mjesnog odbora Ploče broji 7 članova, a vijeća ostalih mjesnih odbora broje 5 članova.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora provode se putem kandidacijskih lista.

Liste za izbor predlažu političke stranke čiji organizacijski oblici djeluju na području Grada Ploča i birači.

Birači mogu predložiti kandidacijsku listu grupe birača.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje:

  • 10 potpisa birača u mjesnom odboru do 100 stanovnika
  • 15 potpisa birača u mjesnom odboru od 101 do 200 stanovnika
  • 20 potpisa birača u mjesnom odboru od 201 do 300 stanovnika
  • 25 potpisa birača u mjesnom odboru od 301 do 500 stanovnika
  • 30 potpisa birača u mjesnom odboru preko 500 stanovnika

Potpisi birača prokupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa, broj važeće osobne iskaznice i mjesto izdavanja za svakog potpisanog predlagatelja.

Prijedloge kandidacijskih lista treba dostaviti Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora na području Grada Ploča, do 29. travnja 2022. godine do 24:00 sata.

Svi potrebni obrasci za predlaganje liste kandidata mogu se dobiti u Službi za opće poslove Grada Ploča, Trg Kralja Tomislava 23, Ploče.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva na br. mob. 099 225 6416

Dokumenti za preuzimanje