Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda


Projekt „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom- Zeleni val“ financiran je u okviru programa „Konkurentnost i kohezija“, iz Kohezijskog Fonda EU.

Cilj projekta je aktivno uključivanje stanovništva i turista u sustav održivog gospodarenja otpadom, odnosno smanjenje nastanka i povećanje odvojeno prikupljenog otpada, a time smanjenje odloženog otpada na odlagalište Lovornik. Aktivnosti ovoga projekta usmjerene su uspostavljanju okolišno i ekonomski održivog sustava gospodarenja otpadom.

Opis projekta: Komunikacijska kampanja putem raspoloživih sredstava komuniciranja sa stanovništvom i turistima educirat će i informirati o mjerama spriječavanja nastanka otpada, mjerama ponovne uporabe i pravilnog odvajanja otpada, te reciklaže. Unutar kampanje ciljanim skupinama će se prenositi poticajna poruka o važnosti spriječavanja nastanka otpada, recikliranja, održivoj upotrebi materijala, kućnom kompostiranju, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, te modelu kružnog gospodarstva. Projekt će se provoditi putem digitalnih komunikacijskih alata, tiskanja letaka na poleđini računa, izradu plakata, postavljanje trajnih obavijesnih tabli, uspostavljanje mrežne stranice o održivom gospodarenju otpadom Ploča i Gradca u suradnji s Općinom Gradac. Kroz radionice u osnovnim školama i vrtićima, poruke projekta prenijet će se prilagođenom formom i sadržajem i na najmlađe uzraste, a višejezični letci o pravilnom postupanju s otpadom bit će postavljeni u smještajnim jedinicama privatnih iznajmljivača, kako bi poruka kampanje došla i do turista.

Očekivani rezultati projekta su značajno smanjenje količine otpada koja se odlaže na odlagalištu Lovornik, povećanje stope odvojeno prikupljenog otpada te podizanje svijesti stanovništva o važnosti održivog gospodarenja otpadom.

 

Ukupna vrijednost projekta: 587.600,66 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 479.239,11 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 7/2018 – 2/2020

Kontakt osoba: Ivanka Pažin (+385 (0)20 676-147)

 

www.strukturnifondovi.hr