Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda


Ekološko-roniteljski klub Periska Ploče provodi projekt „Ronjenjem do čistog okoliša Ploče“ UP.04.2.1.11.0166, a koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je ERK Periska, dok je Grad Ploče projektni partner.

Opći cilj projekta je poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici kroz organiziranje volonterskih programa, organiziranje lokalnih inicijativa u području dobrog upravljanja te organiziranje malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite. Odnosno, cilj je kroz provedbu projektnih aktivnosti povezati ključne dionike na području Grada Ploča iz područja ekološkog djelovanja te educiranja građana s ciljem poticanja razvoja ekološkog aktivizma te educiranja građana o dobrobitima plivanja, ronjenja te drugih vodenih sportova.

Projekt se temelji na jačanju kapaciteta udruge te stvaranju preduvjeta za razvoj ekološkog aktivizma na području Grada Ploča i pripadajućih naselja s ciljem poboljšanja kvalitete života svih građana.

Opis: Projekt je orijentiran na sve građane grada Ploča i pripadajućih naselja. Iz tog razloga su posebno osmišljene aktivnosti koje će biti prilagođene za djecu, aktivnosti za mlade te aktivnosti koje će približiti djelovanje udruge i projektne aktivnosti građanima grada Ploča te pripadajućih naselja, svih dobnih skupina. Kroz ovaj projekt se planira angažirati stručno osoblje te volonteri s ciljem ostvarenja što efikasnijeg pristupa djeci i mladima, približavanje istima ekologije, dobrobiti bavljenja vodenim sportovima i značaja volontiranja za osobni razvoj.

Očekivani rezultati projekta: održavanje 4 akcija čišćenja podmorja i okoliša na području Grada Ploča i pripadajućih naselja, održavanje 10 radionica na temu ekologije s ciljem edukacije građana o mogućnostima uporabe i ponovnog korištenja otpadnih materijala, provođenje 10 edukacija plivanja za neplivače, održavanje 5 radionica s ciljem jačanja ekološke osviještenosti građana Grada Ploča i okolice, održavanje 60 dana edukacije za ronioce te nabavljena oprema za provedbu aktivnosti. Kroz provedbu ovog projekta nastoji se potaknuti ekološki aktivizam na području grada Ploča te jačanje ekološke svijesti građana, a posebice u području zaštite prirodnih bogatstava, odnosno voda te u području oporabe i ponovnog korištenja predmeta.

Ukupna vrijednost projekta: 440 359,37 kn.
Intezitet potpore: 100 %
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).
Razdoblje provedbe projekta: 12/2021-06/2023.