Poziv na dostavu ponuda: Jednostavna nabava robe „Oprema za promatračnicu za živi svijet Baćinska jezera“

Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave robe „Oprema za promatračnicu za živi svijet Baćinska jezera“.

Rok za dostavu ponuda je 22.03.2019. godine do 12:00 sati, a procijenjena vrijednost nabave je 180.845,24 kuna bez PDV-a. Na sljedećim poveznicama možete pronaći poziv na dostavu ponuda, troškovnik i idejni projekt, sve u kategoriji Dokumenti.

Poziv na dostavu ponuda: Jednostavna nabava usluga „Izrada elaborata učinkovitosti i projektne dokumentacije izgradnje i rekonstrukcije šumske prometnice Tatinja-Franići na području Grada Ploča“

Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave usluga „Izrada elaborata učinkovitosti i projektne dokumentacije izgradnje i rekonstrukcije šumske prometnice Tatinja-Franići na području Grada Ploča“.

Rok za dostavu ponuda je 11.03.2019. godine do 12:00 sati, a procijenjena vrijednost nabave je 156.000,00 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.

Natječaj za prodaju nekretnine-stana u vlasništvu Grada Ploča

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 12 i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Ploča („Službeni glasnik Grada Ploča“ broj 2/15) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina, Klasa: 370-03/13-01/01, Urbroj: 2165-01-18-14, Gradonačelnik Grada Ploča raspisuje NATJEČAJ za prodaju nekretnine-stana u vlasništvu Grada Ploča.

Više informacija u priloženom PDF dokumentu.

grecaptcha.ready(function() { grecaptcha.execute('6Le3wIsUAAAAAFltH5v3e7WjscoK_RaMUiGpt-jU', {action: 'action_name'}) .then(function(token) { // Verify the token on the server. }); });