Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Grad Ploče objavio je dana 16. rujna 2020. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Savjetovanje traje od 16. rujna do 16. listopada 2020. godine do 14:00 sati.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (u daljnjem tekstu: Odluka), te dobivanje mišljenja i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Odluka se donosi radi usklađivanja sa Zakonom o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 102/17 i 32/19) i Zakonom o veterinarstvu (Narodne novine, broj 82/13, 148/13 i 115/18).

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. listopada 2020. godine do 14,00 sati dostave svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke, s obrazloženjem, u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte: esavjetovanje@ploce.hr ili putem pošte odnosno osobno predajom u pisarnicu Grada Ploča na adresu, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Mišljenja i prijedlozi na Nacrt prijedloga Odluke dostavljaju se na OBRASCU sudjelovanja u savjetovanju s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim mrežnim stranicama Grada Ploča, www.ploce.hr pod Savjetovanje s javnošću.

Mišljenja i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku.

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a cilj savjetovanja je dobivanje informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženih rješenja.

Po završenom savjetovanju izradit će se Izvješće o savjetovanju s javnošću te će se konačni prijedlog Odluke dostaviti Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Privremeni pročelnik
Željko Škorić

 

Dokumenti:

JAVNI POZIV

NACRT ODLUKE

OBRAZAC

 

Rang lista privremeno odabranih projektnih prijedloga Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima u području socijalne skrbi i zdravstva za 2020. godinu

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga za 2020. godinu provelo je ocjenjivanje projektnih prijedloga prema kriterijima odabira propisanima Uputama za prijavitelje Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima u području socijalne skrbi i zdravstva za 2020. godinu.

 

Temeljem provedenog ocjenjivanja i u skladu sa Uputama za prijavitelje Grad Ploče objavljuje rang listu privremeno odabranih projektnih prijedloga uz naznaku prijavitelja, naziva projekta i broja ostvarenih bodova

 

Redni broj Udruga Naziv projekta Srednja ocjena
1. Udruga Radost Program „Radost za Radosne u Pločama 2020“ 96
2. Udruga Leptirići Pružimo im podršku da rastu 94,6
3. Dnevni boravak – Pomoć i njega u kući Ruka koja pomaže 89,4
4. Hrvatski Crveni križ Ploče Vratimo im nadu 89,2
5. Udruga “Ruka Dobrote” „Kad sam zdrav sretan sam i produktivan“ 83,2
6. Udruga Vita Rehabilitacija članica za poboljšavanje kvalitete života 82,2
7. Udruga Slatki Ploče Prevencijom do zdravlja 80,8
8. Udruga osoba s invaliditetom Financijska pomoć za kupnju bolesničkog kreveta za udrugu 80
9. Matica umirovljenika Ploče Prijevoz osoba starije životne dobi iz ostalih mjesta na području grada Ploča 65,2

 

Grad Ploče zatražit će dodatnu dokumentaciju od navedenih prijavitelja u skladu sa Uputama za prijavitelje (točka 4.3 – Dostava dodatne dokumentacije i ugovaranje), nakon čega će se donijeti konačna Odluka o financiranju.

Rang lista privremeno odabranih projektnih prijedloga Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima u području kulture za 2020. godinu

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga za 2020. godinu provelo je ocjenjivanje projektnih prijedloga prema kriterijima odabira propisanima Uputama za prijavitelje Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima u području kulture za 2020. godinu.

 

Temeljem provedenog ocjenjivanja i u skladu sa Uputama za prijavitelje Grad Ploče objavljuje rang listu privremeno odabranih projektnih prijedloga uz naznaku prijavitelja, naziva projekta i broja ostvarenih bodova

 

Redni broj Udruga Naziv projekta Srednja ocjena
1. KUD Ploče Folklor Ploče 96,4
2. Klapa Stina Ploče Stvarajmo tradiciju zajedno 92,8
3. Klapa Kolajna Stari zvuci Neretve (nastavak snimanja) 90
4. Hrvatska seljačka glazba Edukacija i osposobljavanje mladih glazbara 86,4
5. G C Papandopuline Besplatni glazbeni seminar za djecu i mlade 85,4

 

Grad Ploče zatražit će dodatnu dokumentaciju od navedenih prijavitelja u skladu sa Uputama za prijavitelje (točka 4.3 – Dostava dodatne dokumentacije i ugovaranje), nakon čega će se donijeti konačna Odluka o financiranju.

Skip to content