Poziv na dostavu ponuda: Jednostavna nabava usluga „Izrada projektne dokumentacije unutarnjeg uređenja i multimedije Posjetiteljskog centra Vrata Neretve“

Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave usluga „Izrada projektne dokumentacije unutarnjeg uređenja i multimedije Posjetiteljskog centra Vrata Neretve“.

Rok za dostavu ponuda je 10.10.2018. godine do 12:00 sati, a procijenjena vrijednost nabave je 88.500,00 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, a glavni projekt arhitekture na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.

Otvoreni postupak javne nabave robe „Javna nabava i instalacija digitalne kino opreme sa sistemom ključ u ruke”

Pučko otvoreno učilište Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Otvorenog postupka javne nabave robe „Javna nabava i instalacija digitalne kino opreme sa sistemom ključ u ruke“.

Rok za dostavu ponuda je 25.09.2018. godine do 10:00 sati, a procijenjena vrijednost nabave je 328.000,00 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, troškovnik na sljedećem linku, a tehnički opis na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.