Grad Ploče je u srpnju 2020. godine potpisao Ugovor o kreditu sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije ( MRRFEU) zastupano po Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HABOR).

Riječ je o programu kreditiranja ESIF Krediti za javnu rasvjetu.

Nakon potpisanog Ugovora u prosincu 2021. godine Grad Ploče je proveo postupak javne nabave i započeo izvođenje radova rekonstrukcije i energetske obnove javne rasvjete na području grada Ploča sa odabranim izvođačem. Ukupna vrijednost ugovora radova iznosi 1.770.440,00+PDV, a ugovor je sklopljen sa tvrtkom Veritas Esco d.o.o. iz Splita.

Prvobitan razlog zbog kojeg se krenulo u realizaciju ovog projekta je prvenstveno u tome što je postojeća javna rasvjeta grada Ploča zastarjela, neefikasna i sukladno tome predstavlja veliko opterećenje za gradski proračun. Do sada se obnavljala kroz pojačano održavanje bez potrebnih popratnih svjetlotehničkih proračuna pa je dijelom predimenzionirana, a dijelom poddimenzionirana i kao takva nije zadovoljavala svjetlotehničke norme o rasvijetljenosti, a zbog predimenzioniranosti nije zadovoljavala niti dopuštene razine svjetlosnog onečišćenja.

Sukladno Energetskom pregledu i zadanom zahvatu, zahvat Glavnog projekta činio je ukupan broj od 1559 rasvjetnih tijela u sustavu javne rasvjete na području grada Ploča, Rogotina i Komina. Jedinica obuhvata energetske obnove obuhvaćala je područje svake trafostanice kao projektne cjeline u sustavu javne rasvjete, gdje je svaka trafostanica tretirana ponaosob kao zaokružena cjelina, a u okviru odabranog broja tretiranih trafostanica, zamijenjena su sva rasvjetna tijela na bazi stare tehnologije s novim rasvjetnim tijelima na bazi najučinkovitije LED tehnologije s procijenjenim
životnim vijekom preko 100 000 h (25 godina).

Sukladno zahtjevima HABOR-a, prihvatljivi rezultati energetske obnove javne rasvjete ocjenjeni su kroz sljedeće pokazatelje:

  1. Energetski ušteda veća od 50%
  2. Doprinosi poboljšanju sustava javne rasvjete uključujući uvođenje novih naprednih tehnologija koje smanjuju svjetlosno onečišćenje
  3. Obnovljen sustav rasvjete koji zadovoljava važeće svjetlotehničke uvjete.

Također bitno je za istaknuti činjenicu kako se ugradnjom novih rasvjetnih tijela na bazi LED tehnologije smanjila emisija CO2 što je u skladu sa ekološkim smjernicama i zelenim politikama koje Grad Ploče sustavno promiče u svim svojim do sada realiziranim projektima. Ovim ulaganjem
podižemo razinu svijesti o važnosti očuvanja prirode i okoliša koja se direktno manifestira u razini kvaliteti života svih naših sugrađana.

Projekt je u cijelosti financiran iz dugoročnog kredita koji je gradu Ploče odobren od strane Hrvatske banke za obnovu i razvoj putem programa kreditiranja ESIF krediti za javnu rasvjetu uz izuzetno povoljnu fiksnu godišnju kamatnu stopu od 0,25%.