OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Izgradnja i opremanje „Dječjeg vrtića Staševica“

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio u sufinanciranom dijelu: 85 % EU, 15 % RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Grad Ploče pristupio je projektu Izgradnja i opremanje „Dječjeg vrtića Staševica“.

Izgradnja vrtića sufinancirana je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz mjeru 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Operacija 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – Sektor-Dječji vrtići“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Nositelj projekta je Grad Ploče.

Cilj projekta je unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Provedbom projekta, odnosno izgradnjom i opremanjem „Dječjeg vrtića Staševica“ povećati će se prostorni kapaciteti kako bi se omogućio upis većeg broja djece. Provedbom projekta osigurat će se mjere i usluge kako bi se zadovoljile potrebe obitelji s djecom rane i predškolske dobi, a kojima su usluge vrtića neophodne za organizaciju svakodnevnice.

Očekivani rezultati projekta: Izgradnjom i opremanjem „Dječjeg vrtića Staševica“ ispunit će se uvjeti za upis 40 djece u vrtić, uvođenje 10-satnog (cjelodnevnog) boravka, a time i zapošljavanje novih odgojiteljica i pomoćnog osoblja sukladno popunjenosti kapaciteta vrtića.

Ukupna vrijednost projekta: 7.229.902,75 HRK s PDV-om
Iznos koji sufinancira EU i RH: 5.754.167,99 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca

Kontakt osoba: Ivanka Pažin 020/676-147