Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda.

Grad Ploče nositelj je projekta „Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima”, a koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Partner Gradu Pločama na ovom projektu je Dječji vrtić Ploče.

Cilj projekta je unapređenje usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja što će se postići produljenjem rada vrtića i integriranjem razvojnih programa u redovan program vrtića uz jačanje kapaciteta odgojitelja i stručnog osoblja. Ove mjere i usluge zadovoljit će potrebe obitelji s djecom rane i predškolske dobi. Naglasak je stavljen na razvoj socijalnih usluga koje pozitivno doprinose usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza što u konačnici doprinosi povećanju kvalitete obiteljskog života.

Opis projekta: Kroz 30 mjeseci u redovan program dječjih vrtića uvest će se i integrirati program za rad s darovitom djecom, lutkarski, sportski, glazbeni program, te program dodatnog rada s djecom s teškoćama. Razvit će se i STEM program.

Očekivani rezultati projekta su podizanje sadržajne kvalitete usluge u Dječjem vrtiću uvođenjem posebnih programa, ali i adekvatno opremanje prostora za odvijanje razvijenih programa, te jačanje kapaciteta odgojitelja koji će provoditi razvijene programe.

Grad Ploče i Dječji vrtić Ploče kontinuirano će ulagati u institucionalni kapacitet i stvaranje poticajnog okruženja u predškolskoj ustanovi s naglaskom na inkluzivan odgoj djece s teškoćama u razvoju.

Ukupna vrijednost projekta: 5.310.593,50 HRK
Iznos koji financira EU: 5.310.593,50 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 15.01.2019 – 15.07.2021
Kontakt osoba: Ivanka Pažin (+385 (0)20 676-147 )

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr/operativni-program/

 

OBJAVE VEZANE UZ PROJEKT:

Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima – Uvedeni programi u redovan rad Dječjeg vrtića Ploče

Predstavljen projekt “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima” vrijedan 5,3 milijuna kuna