Javni natječaji za dodjelu financijskih sredstava udrugama

Grad Ploče raspisao je Javni natječaji za dodjelu financijskih sredstava iz Gradskog proračuna udrugama za 2019. godinu.

 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja/poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Pločama za 2019. godinu možete, kao i svu potrebnu dokumentaciju naći u kategoriji Dokumenti.

 

Natječaji su podijeljeni u pet kategorija, a klikom na link možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju za prijavu:

 

Rok za prijave je 30 dana od objave Javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava iz Gradskog proračuna udrugama za 2019. godinu.

 

U Pločama, 15. veljače 2019. godine.

 

Obavijest o prekidu isporuke vode

Obavještavaju se potrošači vode u Pločama na lokacijama: Trg Prišnica od broja 1 do 8 i Trg kralja Tomislava od broja 1 do 16, da će dana 13.veljače, 2019.g. u vremenu od 9:00 do 11:00 doći do prekida isporuke vode zbog radova na glavnoj vodovodnoj cijevi.
Zahvaljujemo uz lijep pozdrav,

Ravnatelj
Boris Palac, dipl.oec.

Obilježavanje Europskog broja 112

Danas, 11. veljače 2019. godine u Hrvatskoj i u Europi obilježava se Europski dan broja 112.

U državama Europske Unije broj 112 ustanovljen je kao jedinstveni europski broj za hitne slučajeve.

„Europski dan broja 112“ ustanovljen je tipartitnom deklaracijom koju su, 11. veljače 2009. godine potpisali predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe .

U Hrvatskoj , jedinstveni europski broj za hitne slučajeve uveden je na današnji datum prije četrnaest godina . Osnovna zadaća broja 112 je prijem svih hitnih poziva neovisno o strukovnoj i teritorijalnoj nadležnosti hitnih službi.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj slijedi obveze dane pred Europski broj 112 Direktivom o univerzalnim uslugama te je usmjeren na implementaciju suvremenih rješenja u elektroničkim komunikacijama i informacijskim sustavima .

U skladu s tim u Hrvatsku je uvedena suvremena funkcionalnost „e poziv“ temeljem odluke Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. godine o uvođenju interoperabilne usluge e poziva na području cijele Unije.

Od 01. siječnja 2019. godine, broj 112 sastavni je dio Ministarstva unutarnjih poslova.

Ovaj novi organizacijski i funkcionalni ustroj broja 112, omogućit će daljnju kvalitetnu afirmaciju ovog broja u brzoj i učinkovitoj koordinaciji i razmjeni informacija te konotaciji zajedničkog nazivnika brojeva 112 i 192.

Jedne od prednosti Sustava 112 su: dostupnost broja 112 kroz 24 sata putem besplatnih poziva, samo je jedan broj za sve hitne slučajeve, dobivanje pomoći hitnih službi te udruga građana koje su svojim aktivnostima i sposobnostima vezane za sustav civilne zaštite, mogućnost lociranja te mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku.

 

Objavljen Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije, je dana 7. veljače 2019. godine objavio Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu.

Tekst Natječaja sa svom propisanom dokumentacijom možete preuzeti s naše web stranice, na linku:

http://www.edubrovnik.org/natjecaji-i-pozivi/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-dubrovacko-neretvanske-zupanije-za-2019-godinu/

Obavijest iz JU Izvor građanima grada Ploča i općine Gradac

Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode grada Ploča i okolice, ustanovljeno je da prema kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), čime prestaju prvobitne mjere predostrožnosti o prokuhavanju vode te se vodovodna voda sada može upotrebljavati za piće. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Obavijest Ministarstva hrvatskih branitelja o početku rada savjetodavne službe u Metkoviću

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavještava da je s danom 02. siječnja 2019. godine u Metkoviću s radom započela Područna jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja, čija je nadležnost između ostalog, pružanje stručne, savjetodavne i primarne pravne pomoći u svezi ostvarivanja prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ne samo stradalnicima Domovinskog rata nego i hrvatskim braniteljima s područja doline Neretve.

Područna jedinica Dubrovnik se nalazi u Metkoviću, na adresi Kralja Zvonimira 22, u prizemlju zgrade “Metković- razvoj” d.o.o.
Radno vrijeme Područne jedinice je:
– ponedjeljak od 8 – 18 sati,
– utorak, srijeda, četvrtak od 8-16 sati,
– petak od 8-16 sati, te od 17-20 sati.

Kontakt telefon – 020/690-040
E-mail: eleonora.pavlovic@branitelji.hr

Obavijest iz JU Izvor građanima grada Ploča i općine Gradac

Zbog obilnih padalina u proteklih par dana, došlo je do zamućenja izvorišta Klokun i Modro oko. Kao posljedicu, rezultati analize vode pokazuju povećanje parametra mutnoće i u vodoopskrbnoj mreži. Vodovodna voda je još uvijek bakteriološki ispravna, no predostrožnosti radi, dajemo preporuku potrošačima da prije upotrebe vode za piće istu prokuhaju. Mjera ostaje na snazi do daljnjega te će građani biti na vrijeme obaviješteni o njenom prestanku.

Objavljen javni natječaj za dodjelu stipendije Grada Ploča učenicima s invaliditetom za školsku godinu 2018./2019.

Na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Ploča za učenike i studente s invaliditetom, gradonačelnik Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA PLOČA UČENICIMA S INVALIDITETOM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Za školsku 2018./2019.godinu učenicima s invaliditetom, s područja Grada Ploča, dodijeliti će se 3 stipendije u neto iznosu od 700,00 kuna mjesečno. Stipendija za učenike s invaliditetom dodjeljuje se za vrijeme trajanja redovnog školovanja, odnosno najduže za 10 mjeseci.

Stipendiju mogu ostvariti učenici koji podnesu prijavu na Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Ploča učenicima s invaliditetom za školsku godinu 2018./2019. i ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su osobe s invaliditetom registrirane prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;

– da su državljani Republike Hrvatske;

– da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Pločama neprekidno dvije godine prije dana objave natječaja;

– da su redoviti učenici osnovne ili srednje škole

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:

– invaliditet i težina oštećenja

– uspjeh u školovanju

– socijalni status i druge socijalne prilike

– postignuti i priznati izvanškolski rezultati učenika, odnosno postignuti i priznati rezultati studenata, na jednom području znanosti, umjetnosti ili sporta

– sudjelovanje u izvannastavnim školskim, županijskim, međužupanijskim, državnim natjecanjima i izvannastavnim smotrama po strukama

Gradonačelnik utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu Stipendije.

Na temelju konačne liste gradonačelnik i kandidat, odnosno osoba koja zastupa kandidata za dodjelu Stipendije, sklopiti će Ugovor o dodjeli stipendije.

Tekst natječaja objavljen je u kategoriji Natječaji, kao i Obrazac A1 i Obrazac A2.

Objavljen prijedlog nove Odluke o komunalnoj naknadi

Grad Ploče objavio je prijedlog nove Odluke o komunalnoj naknadi, kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Nova Odluka o komunalnoj naknadi donosi se zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu u kolovozu 2018. godine. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi tiče se svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu plaćaju za stambeni, garažni i poslovni prostor te građevinsko zemljište. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 22. siječnja 2019. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu.

Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Odluke možete poslati na:
e-mail adresu: komunalna.naknada@ploce.hr
ili na adresu: Grad Ploča Trg Kralja Tomislava 23, Ploče.

Objavljen javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama

Autobusni kolodvor d.o.o. Ploče raspisao je javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama.

Predmetni poslovni prostor se nalazi na kraju izgrađenih poslovnih prostora pored čekaonice (površine 20,55 m2). Prostor je u vlasništvu zakupodavca, te je opremljen uredskim namještajem i klima uređajem. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme s namjerom obavljanja uredske ili uslužne djelatnosti. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 1.500,00 kuna, bez PDV-a.

Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče
Trg kralja Tomislava 17
20340 Ploče
sa naznakom “za poslovni prostor na Autobusnom kolodvoru Ploče“.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 23. siječnja 2019. god

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici, u kategoriji Natječaji.