“Klub za zapošljavanje Ploče” opremio prostorije, započele edukacije

“Klub za zapošljavanje Ploče” kao središnji informativno-edukacijski punkt za nezaposlene mlade i srednjoškolce predstavio je novoopremljene prostorije koje se nalaze u zgradi poglavarstva.

Grad Ploče je provedbu aktivnosti na projektu Kluba za zapošljavanje prepoznao kao izravnu potporu jačanju pet gospodarskih segmenata od strateškog značaja za razvoj lokalnog gospodarstva: ICT tehnologije, EU fondovi, obiteljski turizam, poljoprivreda i društveno poduzetništvo. Tijekom projekta ciljne skupine nezaposlenih mladih i srednjoškolaca su uključene u profesionalno savjetovanje i programe cjeloživotnog obrazovanja u navedenih pet segmenata kako bi se nezaposlenim mladima pružila prilika za dodatno usavršavanje u navedenim deficitarnim područjima te im se olakšala zapošljivost i i tržišna konkurentnost na lokalnom i županijskom tržištu rada.

Ciljevi i aktivnosti projekta ostvarit će se u suradnji s četiri partnera na projektu, ujedno članice Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije (LPZ DNŽ) koje su redom predstavnici: regionalne uprave -Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije Dunea d.o.o., tijela zaduženog za kreiranje i provedbu politike zapošljavanja na nacionalnoj razini HZZ Područna ispostava Dubrovnik, neprofitnog sektora – Deša, regionalni centar za izgradnju zajednice i civilnog društva te obrazovnog sektora – srednja škola “Fra Andrije Kačića Miočića” Ploče, čime se osigurava poštivanje principa dobrog upravljanja i ostvarivanje strategijskih ciljeva u području unaprijeđenja znanja za konkurentno gospodarstvo (Prioritet 1.) i razvoja i usklađivanja programa obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada (Prioritet 2.).

Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s invaliditetom s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020.

Dana 30. prosinca 2019. godine objavljen je Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s invaliditetom s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020.

Rok za podnošenje prijava u papirnatom obliku je 15 (petnaest) dana od dana raspisivanja Natječaja na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča i traje zaključno do 14. siječnja 2020. godine.

• Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s invaliditetom s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020. (PDF)
• Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s invaliditetom s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020. – Upute za podnošenje prijave (PDF)
• Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s invaliditetom s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020. – Prijavni obrazac (WORD)
• Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s invaliditetom s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020. – Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (PDF)

 

Predstavnici Grada Ploča na drugom sastanku lokalnog HUB-a u Dubrovniku

Na drugom sastanku lokalnog HUB-a održanom u Dubrovniku 12. prosinca 2019. godine projektni tim Coastenergy Grad Ploče organizirao je studijski posjet Kneževom dvoru i upravnoj zgradi Grada Dubrovnika, kojemu je svrha posjet javnim objektima koji koriste obnovljive izvore energije, konkretno energiju mora, a u Dubrovačkoj razvojnoj agenciji DURA d.o.o. održana je prezentacija ” PLAVA ENERGIJA: Primjer dobre prakse primjene termalne energije mora”, na kojoj su sudjelovali članovi i dionici projekta Coastenergy.

Knežev dvor se grije i hladi putem 6 toplinskih dizalica koje uz pomoć morske vode zagrijavaju javne prostore, što rezultira uštedom energije i pridonosi smanjenju onečišćenja okoliša. Kroz ovaj studijski posjet najbolje možemo praktično vidjeti korištenje obnovljivih izvora energije odnosno energije mora u javnim objektima, povijesno-kulturnim središtima i UNESCO zaštićenom području.

Nova znanja za nezaposlene i žene u projektima Grada Ploča

Putem dva projekta financirana sredstvima Europskog socijalnog fonda, Grad Ploče kao nositelj organizira edukacije za sudionike projekata.

U sklopu projekta „Zaželi danas za bolje sutra – Grad Ploče“ svih 20 zaposlenih žena educirat će se u narednim mjesecima za računalnog operatera sa ECDL diplomom koje će provoditi Pučko otvoreno učilište Algebra.

Nakon provedene ankete među zaposlenicima koje skrbe o 80-tak starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području grada Ploča, najveći interes su pokazale za stjecanjem informatičke pismenosti jer su i tijekom prethodnih radnih iskustava spoznale nedostatak informatičkog znanja. Cilj projekta je osnaživanje žena u smislu jačanja kompetencija, vještina i motiviranosti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Projekt „Zaželi danas za bolje sutra- Grad Ploče“ financiran je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene sa najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice. Projektni partneri koji sudjeluju u provedbi su Centar za socijalnu skrb Ploče i Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Dubrovnik, ispostava Ploče.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.067.667,47 kn i financiran je 85 % sredstvima Europskog socijalnog fonda i 15% sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Razdoblje provedbe projekta je od 27. rujna 2018. do 27. ožujka 2021. godine.

Drugi projekt koji provodi grad Ploče “Klub za zapošljavanje Ploče” osnovan je kao središnji informativno-edukacijski punkt za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina koji će kroz aktivnosti karijernog usmjeravanja nezaposlenih te pružanjem programa cjeloživotnog obrazovanja od značaja za lokalno gospodarstvo pružiti osnovu za provedbu ciljeva i mjera Dubrovačko-neretvanske strategije ljudskih potencijala na razini lokalne zajednice.

Ciljevi i aktivnosti projekta ostvarit će se u suradnji s četiri partnera na projektu, ujedno članice Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije (LPZ DNŽ) koje su redom predstavnici: regionalne uprave -Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije Dunea d.o.o., tijela zaduženog za kreiranje i provedbu politike zapošljavanja na nacionalnoj razini HZZ Područna ispostava Dubrovnik, neprofitnog sektora – Deša, regionalni centar za izgradnju zajednice i civilnog društva te obrazovnog sektora – srednja škola “Fra Andrije Kačića Miočića” Ploče, čime se osigurava poštivanje principa dobrog upravljanja i ostvarivanje strategijskih ciljeva u području unaprjeđenja znanja za konkurentno gospodarstvo (Prioritet 1.) i razvoja i usklađivanja programa obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada (Prioritet 2.).
Ukupna vrijednost projekta je 741.515,73 kn, a razdoblje provedbe projekta je od 3/2019-3/2021.

Grad Ploče je provedbu aktivnosti na projektu Kluba za zapošljavanje prepoznao kao izravnu potporu jačanju pet gospodarskih segmenata od strateškog značaja za razvoj lokalnog gospodarstva: ICT tehnologije, EU fondovi, obiteljski turizam, poljoprivreda i društveno poduzetništvo te se unutar Kluba za zapošljavanje provodi edukacija za 14 nezaposlenih osoba koja bi dovela do povećanja zaposlenosti najranjivijih osoba na lokalnom tržištu rada. Četrnaest pripadnika ciljnih skupina steći se znanje i vještine potrebne za bolju konkurentnost na tržištu rada. Program edukacija za voditelje EU projekata i ICT stručnjake (web dizajner i sistemsko mrežni administrator) su verificirani od Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Po uspješnom završetku svih edukacija polaznici će dobiti javnu ispravu, odnosno uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e – radnu knjižicu te će time biti konkurentniji na tržištu rada.

Predstavnici Grada Ploča na konferenciji “Nove tehnologije u plavom sektoru”

Predstavnici projektnog tima Grada Ploča na Interreg Coastenergy projektu sudjelovali su na Arca 2019 Blue Green Hub Inovacijskoj konferenciji NOVE TEHNOLOGIJE U PLAVOM SEKTORU: “Zelene inovacije u hrvatskoj brodogradnji” koja je održana 17.10.2019. u velikoj dvorani Ministarstva gospodarstva i poduzetništva RH u Zagrebu u organizaciji Udruge inovatora Hrvatske i suorganizaciji tvrtke Radionica za ljudske potencijale – HRradi i Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba. Tema konferencije je predstavljanje izazova za rast i razvoj inovacija u plavom sektoru u RH.

Predstvanici Grada Ploča su podijelili brošure o Coastenergy projektu i predstavili ulogu lokalne samouprave u jačanju kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova i umrežavanja sa znanstveno-istraživačkim istitucijama, interesnim skupinama, neprofitnim organizacijama i gospodarstvenicima u jačanju plavog sektora.

Objavljen ponovljeni Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine za vrijeme manifestacije “Advent u Pločama 2019.”

Dana 3. prosinca 2019. objavljen je ponovljeni Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine za vrijeme manifestacije “Advent u Pločama 2019.”.

Tekst natječajaobrazac za pronuditelje i plan rasporeda kućica možete pronaći u kategoriji Dokumenti/Natječaji/Ostalo.