Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda


Projekt „Zaželi danas za bolje sutra III – Grad Ploče“ – UP.02.1.1.16.0446 čiji je nositelj Grad Ploče provodit će projektne aktivnosti koji će omogućiti zapošljavanje teže zapošljivih žena te skrb o 180 starijih i nemoćnih osoba. Financiran je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

 

Nositelj projekta: Grad Ploče

 

Partneri  na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik i Centar za socijalnu skrb Ploče.

Opis: Kroz projekt će se zaposliti 30 žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a koje time izbjegavaju rizik od siromaštva te pružaju socijalne usluge pomoći i njege na području Grada Ploča za 180 krajnjih korisnika starijih i nemoćnih koji su u nepovoljnom položaju čime potiču vlastitu socijalnu uključenosti kao i socijalnu uključenost samih korisnika. 

Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna i ruralna područja.

Očekivani rezultati projekta: Zapošljavanje 30 žena na 6 mjeseci te skrb o 180 korisnika; starijih i nemoćnih osoba posebice u ruralnim područjima Grada Ploča. Projektom će se poboljšat društvena i radna integracija ciljane skupine, osnažit njihov materijalni status te umanjiti posljedice socijalne isključenosti i marginaliziranosti, diskriminacije i rizika od siromaštva. Ojačati će se socijalna integracija krajnjih korisnika, povećati kvaliteta njihova života, a jačanjem izvaninstitucionalne skrbi poboljšat će se psihofizičko zdravlje.

Ukupna vrijednost projekta: 1.474.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%

Europski socijalni fond: 1.252.900,00
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).
Razdoblje provedbe projekta: 08/2022-04/2023.

 

Kontakt osoba za više informacija: Ivanka Pažin 020/676-147