Tijela javne vlasti dužna su osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu zasjedanja ili sjednicama službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja (Članak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Ploča predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Građani i pravne osobe  dužni su najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost  svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća u pisanom obliku (predajom na pisarnicu Grada Ploča) ili elektronskom obliku ( na e-mail pisarnica@ploce.hr ) najkasnije dva dana prije održavanja sjednice.

Građani su dužni navesti broj osobne iskaznice, a pravne su osobe dužne navesti imena i prezimena osoba koje će prisustvovati sjednici, te brojeve njihovih osobnih iskaznica. Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Gradskog vijeća za prisustvovanje sjednici, mogu prisustvovati sjednici uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

U slučaju prevelikog interesa, predsjednik Gradskog vijeća će prilikom izdavanja dopuštenja za prisustvovanje sjednici voditi računa o redoslijedu prijave.

Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu Gradskog vijeća objavljuju se na službenoj web stranici Grada Ploča (https://gradploce.esjednice.hr/).

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima o kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona (Zakon o pravu na pristup informacijama, Članak 10).