Naziv projekta: Uspostava i uređenje poučno rekreativnih staza na poluotoku Mali Milosavac u Pločama

Projekt se financira iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjera 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ u vrijednosti od 743.950,00 kn.

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Opis projekta, ciljeva i rezultata

Grad Ploče pristupio je projektu Uspostava i uređenje poučno/rekreativnih staza na poluotoku Mali Milosavac čime će se poboljšat vrijednost javnog prostora šuma i šumskih površina budući da se radi o zapuštenom i nepristupačnom prostoru. Provedbom ulaganja aktivirati će se postojeće zelene zone poluotoka, urediti zapušteni prostor i opremiti poučno/rekreativnim sadržajem što će u konačnici poboljšati dostupnost rekreacijskim, turističkim i zdravstvenim funkcijama šume. Ulaganjem u uspostavu i uređenje poučno/rekreativnih staza na poluotoku Mali Milosavac želi se poboljšati dostupnost rekreacijskim, turističkim i zdravstvenim funkcijama šume, uz očuvanje prirodne ljepote krajobraza. Staza će biti upotpunjena poučnim sadržajem, u vidu tematskih platoa, koji između ostalog, imaju za cilj educiranje i informiranje o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okoliša.

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.295.028,63 kn sa PDV-om