Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Ploča za 2023. godinu (03/23)