Upravna vijeća javnih ustanova

Popis članova upravnih vijeća javnih ustanova Grada Ploča imenovanih od strane Grada Ploča

Dom športova Ploča

Danijel Štula
Zoran Majstrović
Klaudija Kostov Žderić
Marina Jurišić
Robert Rebac

JU Vatrogasna postrojba Grada Ploča – Vatrogasno vijeće

Mirko Žderić

Dječji vrtić Ploče

Jelena Medak
Suzana Dragobratović
Mirko Žderić
Ranko Barbir

 

Nadzorni odbori

Popis članova nadzornih odbora trgovačkih društava Grada Ploča imenovanih od strane Grada Ploča

Izvor Ploče d.o.o.

Ivo Karamatić
Aleksandar Ostojić
Zoran Majstrović
Ante Šendo
Branko Jelavić

Komunalno održavanje d.o.o.

Suzana Dragobratović
Marina Jurišić
Boris Šuman

Autobusni kolodvor Ploče d.o.o.

Jelena Medak
Dario Damić
Ana Dugandžić

Radio postaja Ploče d.o.o.

Zoran Majstrović
Sanja Parmać
Aleksandar Ač

Pločanska razvojna agencija PLORA d.o.o.

Josip Ostojić
Branko Jelavić
Marina Gradac