Gradske novosti

Javni uvid u prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Ploče, k.o. Ploče, Grad Ploče

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine” br. 83/23 – dalje u tekstu Zakon) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra objavljuje prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije […]

Pročitajte sve novosti