Odluka društva Komunalno održavanje d.o.o. o obustavi odvoza glomaznog otpada i promjeni organizacije prikupljanja miješanog otpada

Poštovani,

U cilju prevencije zaštite od širenja virusa Covid-19 Komunalno održavanje d.o.o. donosi sljedeću odluku:

Do daljnjeg se obustavlja odvoz glomaznog otpada po pozivu na kućnom pragu. Glomazni otpad i sve odvojene vrste otpada možete donijeti na reciklažno dvorište na adresi Dalmatinska 5A, poštujući mjere socijalnog distanciranja. Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: Ponedjeljak – Srijeda – Petak od 07:00 do 14:00 sati, Utorak i Četvrtak od 14:00 do 19:00 sati i Subota od 07:00 do 12:00 sati. Napominjemo kako je zabranjeno i kažnjivo odlagati glomazni otpad na javnim površinama.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada organizirati će se na način da će naši djelatnici izlaziti na teren oko 2 sata ranije nego je to bio slučaj do sada, kako bi sveli mogućnost socijalnog kontakta s našim građanima na najmanju moguću mjeru. S toga molimo korisnike naših usluga na području na kojem je uveden odvoz od vrata do vrata da iznesu posude s otpadom na večer kako bi iste mogli isprazniti.

I dalje društvo neće organizirati izravan rad sa strankama, a za sve Vaše potrebe stojimo Vam na raspolaganju na jedan od navedenih kontakata:

Zahvaljujemo Vam se na razumijevanju.

Komunalno održavanje d.o.o.

Od ponoći na snazi odluke Stožera civilne zaštite RH u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom

​Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima na snagu stupa čitav niz mjera u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom u trajanju od 30 dana

Ovim odlukama zabranjuju se javna okupljanja i sportski događaji, obustavlja rad u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavlja se rad sportskih i rekreacijskih centara i obustavljaju se vjerska okupljanja.

Na snazi je i privremena zabrana kretanja osoba preko graničnih prijelaza.

Za provedbu mjera bit će zaduženi stožeri civilne zaštite jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Detaljan popis i pojašnjenje mjera koje su u ponoć stupile na snagu:

Mjere stupaju na snagu 19. ožujka i primjenjuju se 30 dana. 

Odluka o ograničenju rada ugostiteljskih objekata i mjerama prevencije na području Grada Ploča

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 39. Statuta Grada Ploča („Službeni glasnik Grada Ploča br.14/09, 03/12, 01/13, 03/17 i 01/18), a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, gradonačelnik Grada Ploča donosi

O D L U K U

o ograničenju rada ugostiteljskih objekata i mjerama prevencije na području Grada Ploča

I.

Sukladno proglašenoj pandemiji koronavirusa od strane Svjetske zdravstvene organizacije od dana 11. ožujka 2020. godine i donesenoj Odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o proglašenju epidemije bolesti Covid – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 za područje čitave Republike Hrvatske, a uz preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donosi se odluka o ograničenju rada ugostiteljskih objekata i mjerama prevencije na području Grada Ploča.

 

II.

Određuje se privremeno ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Ploča u vremenu od 06:00 do 18:00 sati.
U svim objektima iz stavka 1. ove točke potrebno je:
– ograničiti broj osoba u prostoru objekta na način da su međusobno udaljeni najmanje jedan (1) metar.
U svim objektima iz stavka 1. ove točke potrebno je pojačano dnevno čišćenje, pranje i dezinfekcija prostora, a na ulazu u objekt postavljanje sredstava za dezinfekciju ruku.

 

III.

Preporučuje se svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine hranom i živežnim namirnicama kao i ostalim trgovinama na području Grada Ploča da se pridržavaju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije koronavirusa (Covid – 19), a posebno je važno otvoriti dovoljan broj naplatnih mjesta (blagajni) kako bi se izbjeglo stvaranje gužvi na istima te da se prilikom eventualnog čekanja u redu za naplatu drži međusobna udaljenost od najmanje jedan (1) metar.
Preporučuje se dodatna dezinfekcija prostora, kolica i košara za kupovinu te uklanjanje reklamnih letaka.

 

IV.

Preporučuje se svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti (frizerski saloni, kozmetički saloni, brijačnice i drugi) na području Grada Ploča da se pridržavaju svih mjera koje su potrebne radi sprječavanja širenja epidemije koronavirusa (Covid – 19) na način da uz pružatelja usluge u objektu boravi jedan korisnik usluge kao i da pružatelj usluge koristi zaštitnu masku i rukavice pri pružanju usluga.
U svim objektima iz stavka 1. ove točke potrebno je pojačano dnevno čišćenje, pranje i dezinfekcija prostora, a na ulazu u objekt postavljanje sredstava za dezinfekciju ruku.

 

V.

Prilikom održavanja vjerskih obreda u župama na području Grada Ploča potrebno je poštivati preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

VI.

Preporučuje se obavljanje ukopa pokojnika u krugu obitelji.

 

VII.

Preporučuje se svim osobama iznad 60 godina te oboljelima od kroničnih bolesti izbjegavanje posjeta i ulaženja u prenapučena javna područja ili mjesta.

 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ostaje na snazi do opoziva.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Grada Ploča”, na službenoj stranici Grada Ploča, Oglasnoj ploči Grada Ploča te putem Radio postaje Ploče.

 

Gradonačelnik
Mišo Krstičević

 

Odluku u PDF formatu možete preuzeti na sljedećem linku.

Dragi građani, sudjelujte u izradi strategije razvoja pametnog grada Ploče

U cilju prikupljanja razmišljanja naših građana vezano uz strateški razvoj grada, te preferencije oko upotrebe digitalnih tehnologija, pripremili smo anketu u kojem možete dati svoje mišljenje i primjedbe vezano za smjernice razvoja „pametnog „ grada Ploče.

Anketa nije dugačka, potrebno je izdvojiti samo nekoliko minuta Vašeg slobodnog vremena. Odazovite se u što većem broju kako bi smjer razvoja definirali u skladu sa stvarnim potrebama lokalnog stanovništva.

Unaprijed zahvaljujemo na vašem vremenu.

Anketa se nalazi na poveznici.

Odluka u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Ploča

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 39. Statuta Grada Ploča („Službeni glasnik Grada Ploča br.14/09, 03/12, 01/13, 03/17 i 01/18), a sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije gradonačelnik Grada Ploča donosi

ODLUKU

I.
U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Ploča, a prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije nalažem sljedeće:

1.) Na području Grada Ploča odgađaju se sva okupljanja građana na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kino projekcije, kazališne i dječje predstave, kulturne priredbe i ostali javni skupovi.
2.) Ustanove u vlasništvu Grada Ploča do daljnjega neće organizirati izravan rad sa strankama. Nalaže se privremeno zatvaranje kino dvorane, knjižnice i čitaonice te klubova, zatim prostora udruga civilnog društva, saveza i zajednica udruga, kao i prostora koje te udruge koriste za redovne aktivnosti.
3.) Preventivno se zatvaraju svi sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta na području Grada Ploča.
4.) Privremeno se prekida rad predškolske ustanove Dječjeg vrtića Ploče kao i Područnih vrtića Staševica, Rogotin i Komin uz obvezu organiziranja dežurstva za korisnike koji nemaju drugih mogućnosti zbrinjavanja svoje djece. Upute o dežurstvima roditelji će dobiti od zaposlenika ustanove u ponedjeljak 16. ožujka 2020. godine.
5.) Gradska uprava Grada Ploča ograničava izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila. U iznimnim situacijama, kada je zbog zadanih rokova u određenom postupku potrebno predati pismeno Gradu Pločama, pisarnica Grada Ploča će isto zaprimiti.
6.) Službenici i namještenici gradske uprave, ustanova i gradskih tvrtki dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima/strankama s kojima su u komunikaciji.
7.) Preporučuje se svim građanima Grada Ploča da što je moguće manje koriste usluge Doma zdravlja Ploče radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze.
8.) Mole se građani Grada Ploča koji su, radi poslovnih ili privatnih razloga od 01. ožujka 2020. godine boravili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se, u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu i postupaju po naputku.

 

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te važi dok se ne donese Odluka o poništenju iste, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Ploča i na Oglasnoj ploči Grada, oglasnim pločama gradskih ustanova i tvrtki i njihovim mrežnim stranicama.

 

Odluku u PDF formatu pročitajte na sljedećem linku.

Priopćenje Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije

U proteklih 24 sata Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije imala je 28 zdravstvenih nadzora osoba sa sumnjom na COVID 19.  Sve osobe se pridržavaju navedenih mjera po rješenju graničnih sanitarnih inspektora i za sada izjavljuju da su zdrave. Niti jedna nova osoba nije upućena u karantenu.

Niti jedna osoba nije upućena na hospitalizaciju zbog sumnje na COVID.

U Zračnoj luci Dubrovnik danas nema priljeva putnika iz zemalja pod restrikcijama, a prema ostalima se provode mjere propisane od strane HZJZ.

Prema podacima Lučkih uprava tijekom današnjeg dana nema brodova prema kojima se primjenjuju mjere sprječavanja eventualnog širenja koronavirusa.

Prema podacima OB Dubrovnik za dva pacijenta preventivno su poslani uzorci na testiranje u Zagreb.

Na snazi su sljedeće mjere za smanjenje unosa bolesti u populaciju i jačanje nadzora nad širenjem koronavirusa (SARS-CoV-2) koji obuhvaća:

I Mjere vezane za međunarodni promet ljudi
II Mjere vezane za odgodu ili ograničavanje organiziranih skupova

I MJERE VEZANE ZA MEĐUNARODNI PROMET LJUDI
Opseg preporučenih mjera u tri kategorije:
1. Svi hrvatski i strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku iz sljedećih država/područja
– Kina: provincija Hubei, uključujući grad Wuhan
– Italija
– Njemačka: Okrug Heinsberg u njemačkoj saveznoj državi Nordrhein-Westfalen
– Južna Koreja: grad Daegu i provincija Cheongdo
– Iran
bit će upoznati s mjerom obaveznog smještaja u karantenu na razdoblje od 14 dana, odnosno samoizolacije za hrvatske državljane
2. Svi hrvatski i strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku iz sljedećih država/područja:
– Kina (osim područja obuhvaćenih 1. kategorijom mjera)
– Južna Koreja (osim područja obuhvaćenih 1. kategorijom mjera)
– Hong Kong
– Japan
– Singapur
dobit će rješenje o obvezi samoizolacije u trajanju od 14 dana
3. Preporučuje se svim građanima da odgode putovanja koja nisu nužna u sve države i regije koje su u većoj mjeri zahvaćene novim koronavirusom.

II MJERE VEZANE ZA ODGODU ILI OGRANIČAVANJE ORGANIZIRANIH SKUPOVA
1. Preporučuje se do daljnjega odgoditi sve skupove i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi
2. Svi organizatori okupljanja dužni su osigurati najviše higijenske standarde koji uključuju:

Jasno istaknute sljedeće upute:

– https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf

– https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima

Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt

Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5oC) da ne dolaze na manifestacije

Prije početka manifestacije dobiti suglasnost županijskog stožera civilne zaštite i nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili propisane upute putem e-maila: stozer@dnz.hr 

Preporuča se prijevoznicima da prilikom prelaska granice koriste granične prijelaze na kojima se stalno nalaze sanitarni inspektori kao što su granični prijelazi Bregana, Macelj, Pasjak, Rupa, Plovanija i Kaštel.

Prevencija je ključna te molimo građane i poslodavce da se pridržavaju svih navedenih smjernica i uputa:

Plakat za javne prostore B1 – COVID-19_HR-ENG

Izolacija za sve potvrđene slučajeve čije medicinsko stanje ne zahtijeva bolničko liječenje

Preporuke za očuvanje zdravlja osobama životne dobi 60+ i osobama oboljelim od kroničnih bolesti

Mjere zaštite od respiratornih infekcija uključujući i SARS-CoV-2 – osobe s kroničnim bolestima, te starije osobe

Preporuka autoprijevoznicima

Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme (OZO) za koronavirusnu bolest

Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme za koronavirusnu bolest – ljekarništvo

Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19

Naputak za zdravstvene ustanove namijenjen bolesnicima i osobama u pratnji

Preporuka postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, školama i đačkim domovima)

Preporuka postupanja u sveučilištima i veleučilištima

Preporuka postupanja u ustanovama socijalne skrbi

Postupci i mjere zaštite u hotelima (hoteljerstvu)/turističkom sektoru

Niz uputa koje se svakodnevno ažuriraju i objavljuju na web stranicama pratite na poveznici:  https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

Ponavljamo upute za građane:
1. Svi građani koji imaju simptome prehlade, a nisu bili u Kini, Hong-Kongu, Japanu, Južnoj Koreji, Singapuru, Iranu i Italiji unazad 14 dana ne trebaju se javljati liječnicima-epidemiolozima, već mogu kontaktirati svog liječnika obiteljske medicine telefonom.
2. Osobe koje su unazad 14 dana boravile u gore navedenim državama, a ne kašlju, nemaju povišenu temperaturu ili druge znakove prehlade, moraju se javiti nadležnom liječniku-epidemiologu čiji broj mogu dobiti preko županijskih centara 112.
3. Osobe koje su boravile unutar 14 dana u gore navedenim državama, a koje kašlju i imaju povišenu temperaturu i druge znakove prehlade, imaju obvezu javiti se telefonom svom nadležnom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa.

Sve informacije vezane uz novi koronavirus pratite na web stranicama:

https://vlada.gov.hr/koronavirus

https://zdravlje.gov.hr/corona-virus-i-mjere-prevencije/4952

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://civilna-zastita.gov.hr/

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izdalo je preporuke za putovanje kojima se građane poziva na oprez i detaljnije informiranje prije puta u inozemstvo: http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/

 

Obavijest javnosti o početku postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča

Grad Ploče obavještava javnost o početku postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča.

Postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča provest će se sukladno Odluci o izradi ograničenih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča 02/18, 1/20), dalje: Odluka o izradi) te po prethodno provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Mole se zainteresirani dionici da svoje zahtjeve, prijedloge i inicijative vezane na izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča, a u skladu s ciljevima i programskim polazištima Odluke o izradi, dostave u roku 15 dana od objave ove obavijesti na adresu: Grad Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče.

U sklopu postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča bit će izvršena analiza svih zahtjeva, prijedloga i inicijativa vezanih na izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča zaprimljenih do navedenog roka. Zainteresiranim dionicima neće se dostavljati pojedinačni pisani odgovori na zahtjeve.

Zahtjevi, prijedlozi i inicijative izvan ciljeva i programskih polazišta ovog postupka, sagledat će se u smislu inicijative za sljedeći postupak izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča.
Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 020-676-146, 020-414-482 ili osobno na adresi: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče (prizemlje).

U prilogu:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi sveobuhvatnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča 1/20).

U gradu Pločama započelo s radom prometno redarstvo

Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19), dana 03. ožujka 2020. godine, u gradu Pločama službeno je započelo s radom Prometno redarstvo.
Prometni redar sukladno odredbama predmetnog Zakona, obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu, a time i povećanja kvalitete života građana.

Zakonom su utvrđena temeljna načela međusobnih odnosa u prometu na cesti i definirani su osnovni uvjeti kojima bi vozači trebali udovoljavati.
Za uspostavljanje reda i poboljšanje sveopćeg stanja u prometu sudionici u prometu dužni su pridržavati se ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova.

Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19) za počinjene prekršaje naplaćivat će se kazne kako slijedi:
– za parkiranje na mjestu za invalide u iznosu od 700 kuna
– za nepoštivanje prometnog znaka u iznosu od 500 kuna
– za ostala nepropisna zaustavljanja ili parkiranja u iznosu od 300 kuna.

Mole se građani grada Ploča da se pridržavaju prometnih pravila zbog sigurnosti svih sudionika u prometu kako ne bi bilo sankcioniranja od strane prometnog redara.
Glavni cilj postojanja prometnog redarstva nije kažnjavanje, već u prvom redu pomoć građanima.

Objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Ploča radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Grad Ploče objavio je dana 28. veljače 2020. godine Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Ploča radi utvrđivanja Liste reda prvenstva.

Tekst javnog poziva i pripadajuće obrasce možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

  1. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Ploča radi utvrđivanja Liste reda prvenstva
  2. Zahtjev za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploče – Obrazac 1
  3. Izjava o vlasništvu stana ili kuće – Obrazac 2
  4. Izjava o prvom stjecanju nekretnine – Obrazac 3
  5. Izjava o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće – Obrazac 4
  6. Izjava o izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu – Obrazac 5
  7. Izjava o stanovanju kod člana obitelji – Obrazac 6

 

 

Održana Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga s područja Grada Ploča za 2020. godinu

Dana 25.2.2020. godine u prostorijama Mini art dvorane Doma Športova Ploča, u organizaciji Grada Ploča, održana je Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga s područja Grada Ploča za 2020. godinu.

Pročelnik Službe za opće poslove Grada Ploča Danijel Štula predstavio je temeljne ciljeve i svrhu javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga za 2020. godinu, kao i informacije o samom postupku prijave na navedene javne natječaje. Poseban je naglasak stavljen na Upute za prijavitelje kako bi se izbjegle najčešće greške prilikom prijava na javne natječaje, ali i dodatno pojasnio sam postupak od podnošenja prijave pa do donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Radionica je bila interaktivna, predstavnici udruga odazvali su se u velikom broju, te je dogovorena daljnja suradnja između udruga i Grada Ploča kroz održavanje tematskih okruglih stolova, edukativnih radionica i konzultacija.

Ovim putem se Grad Ploče zahvaljuje svim sudionicima informativne radionice te se veselimo daljnjoj suradnji.