Održan 4. transnacionalni sastanak HUB-a Plave Energije

  1. prekogranični on-line sastanak HUB-a Plave energije u organizaciji Grada Ploča održan je 28. listopada 2021. godine.

Događaj je uključivao kratak pregled projekta Coastenergy, prezentacije draftova budućih studija izvodljivosti od strane projektnih partnera za instalacije Plave energije u njihovim lokalnim zajednicama, kao i razmjenu iskustava.

Pozvani govornici također su prezentirali i mehanizme financiranja obnovljivih izvora energije.

Prezentacije projektnih partnera i gostiju možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.italy-croatia.eu/web/coastenergy/docs-and-tools?fbclid=IwAR2Nzesfqgu9yQ8PUwadB6AKGWqPTtI7rYF0rNw8sZSZkxAzLFhzLjh__hM#docsTools_1461983

Izvođenje radova na lokaciji pored mosta u ulici Vladimira Nazora

Obavještavamo građane Grada Ploča a posebno stanare ulice Vladimira Nazora da će se dana 19.12.2021. godine (nedjelja) izvoditi radovi izvan ugovorenog radnog vremena, na izgradnji aglomeracije Ploče (tvrtka Kamgrad d.o.o., Josipa Lončara 1h,10 090 Zagreb) i to na izradi zaštitite građevne jame CS Birina 1, na lokaciji pored mosta u ulici Vladimira Nazora.

Mole se stanari za suradnju i strpljenje za vrijeme trajanja radova. Unaprijed Vam se zahvaljujemo.

Obavijest o provedbi deratizacije na području Grada Ploča

U razdoblju od 20.12. do 24.12.2021. poduzeće Pomorski servis- Luka Ploče d.o.o. provesti će preventivnu deratizaciju kao posebnu mjeru u cilju sprječavanja pojave zaraznih bolesti na području Grada Ploča, izlaganjem mamaca crvene boje i plave boje.U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta akcija se odgađa za broj nepovoljnih dana.

Za uspjeh akcije važna je suradnja građana, stoga Vas molimo:

  • odstranite iz podruma i okoliša otpad koji bi mogao poslužiti kao hrana ili skrovište za glodavce
  • omogućite našim djelatnicima slobodan i nesmetan pristup u objekte i dvorišta
  • onemogućite djeci,neodgovornim osobama i domaćim životinjama pristup mamcima
  • ne dirajte i ne premještajte zatrovane mamce
  • u slučaju gutanja izloženih mamaca obvezno se javiti nadležnoj zdravstvenoj službi
  • Antidot – protuotrov je vitamin k1

Sve informacije o provedbi deratizacije mogu se dobiti na mob.: 0916031708, 0916031130

TERMINI PROVEDBE

20.12.2021.: Komin, Banja, Modro Oko, Šarić Struga, Rogotin i Čeveljuša
21.12.2021.: Stablina i Grad Ploče, Trg Prišnica, Trg kralja Tomislava, Trg Josipa bana Jelačića, Neretvanskih gusara, Dalmatinska, Petra Svačića, Gustava Matoša, Birina s pripadajućim ulicama, Obala mira, Obala hrvatskih branitelja, Obala Petra Krešimira
22.12.2021.: Baćina, Šipak i Grad Ploče, Rogotinska, Primorska, Gračka, Kominska, Stjepana Radića, S.S.Kranjčevića, Fra A. K. Miošića, Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Vukovarska
23.12.2021.: Staševica, Spilice, Crpala, Gnječi, Radaljci, Družijanići, Peračko Blato i Baćinska jezera
24.12.2021.: sustav odvodnje otpadnih voda na području grada

Podjela paketa u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II – Grad Ploče

Dana 30. studenog održana je treća podjela paketa u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče. Paket se sastoji od osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština koje će 180 krajnjih korisnika primati jednom mjesečno za vrijeme trajanja projekta.

Podsjetimo, kroz projekt ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče zaposlilo se 30 žena koje brinu o 180 starijih i/ili nemoćnih osoba.  

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn. 

Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Terenski posjet znanstvenika s Agronomskog fakulteta Zagreb u sklopu projekta projektu “Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča”

U razdoblju od 13. do 16. studenog 2021. godine održalo se završno terensko istraživanje u okviru projekta „Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča“.

Znanstvenici Agronomskog fakulteta Zagreb su proveli terensko istraživanje u svrhu prikupljanja podataka za projektne aktivnosti : „Stanje populacije jegulja u Neretvi“ i „Analiza mogućnosti unapređenja sigurnosti i kvalitete proizvoda ribarstva na području Grada Ploča“.

Projektna aktivnost Stanje populacije jegulja u Neretvi istraživanjem će doprinijeti, kroz pokusni ribolov, podatke o veličini populacije jegulje u donjem rijeku rijeke Neretve i definirati njenu važnost za gospodarsku djelatnost. Kroz aktivnost će se dobiti podaci o zdravstvenom stanju te eventualno akumuliranim toksičnim tvarima u mesu, a što će uvelike doprinijeti razumijevanju ove vrste na našim prostorima. Ujedno, kreirani su preduvjeti za  razvoj planova upravljanja stokom jegulje u Hrvatskoj.

Na sigurnost ribe i proizvoda od ribe utječu brojni čimbenici kao što su: kvaliteta ambijentalnog mora ili slatke vode; prisutnost parazita i patogenih mikroorganizama te drugih štetnih tvari; riblja hrana (također i kod divljih populacija); postupanje s ribom tijekom uzgoja/izlova, prerade, skladištenja i transporta te higijenska ispravnost vode za preradu. U okviru projektne aktivnosti Analiza mogućnosti unapređenja sigurnosti i kvaliteta proizvoda ribarstva na području Grada Ploča prikupljeni su uzorci koji su analizirani na terenu i laboratorijski (parazitologija i mikrobiologija). U konačnici, rezultati provedenih istraživanja na temelju prikupljenih uzoraka će pridonijeti unapređenju sigurnosti i kvalitete proizvoda ribarstva na ribolovnom području.

Kao i na svim prethodnim terenskim posjetima, uz znanstvenike izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Tena Radočaj i Ivan Špleić, u istraživanju su sudjelovali i predstavnici lokalnih ribara. Na ovom, odnosno zadnjem terenskom posjetu znanstvenici su istraživanja proveli u suradnji s Mirom Dugandžićem, Antom Kapovićem i Goranom Štrbićem.

Cilj projekta „Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča“ je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt se provodi u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 2.919.828,41 kn.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Javni natječaj za davanje u zakup montažnih drvenih kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme blagdanske manifestacije „ADVENT U PLOČAMA 2021.“

Na temelju članka 1. stavka 2. Odluke o davanju u zakup montažnih objekata u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 6/21), gradonačelnik Grada Ploča Mišo Krstičević, dana 25. studenoga 2021. godine, donosi ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja sljedećeg sadržaja

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup montažnih drvenih kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme blagdanske manifestacije „ADVENT U PLOČAMA 2021.“

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Održan mjesečni radni sastanak u sklopu projekta ,,ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče”

Dana  29. listopada  2021. godine održan je mjesečni radni sastanak  u sklopu projekta ,,ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče” UP.02.1.1.13.0447. Na mjesečnom sastanku prisustvovali su žene zaposlenice i voditeljice projekta. Djelatnice su predale svoju dokumentaciju i mjesečna izvješća o radu. Na kraju sastanka podijeljeni su mjesečni paketi za 180 krajnjih korisnike te su djelatnicama podijeljene medicinske maske, rukavice i dezinfekcijska sredstva za rad i zaštitu protiv koronavirusa.

Projekt „ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče” sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn.

Intenzitet potpore: Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2021./2022.

Dana 20. listopada 2021. godine objavljen je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2021./2022.

Rok za podnošenje prijava u papirnatom obliku je 15 (petnaest) dana od dana raspisivanja Natječaja na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča, www.ploce.hr

Više informacija pod Stipendije i Upute za podnošenje prijave

Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s invaliditetom s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2021./2022.

Dana 20. listopada 2021. godine objavljen je Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s invaliditetom s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2021./2022.

Rok za podnošenje prijava u papirnatom obliku je 15 (petnaest) dana od dana raspisivanja Natječaja na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča, www.ploce.hr

Više informacija pod Stipendije i Upute za podnošenje prijave

Čišćenje dimnjaka

Obavještavaju se građani Grada Ploča da se po pitanju čišćenja dimnjaka mogu direktno obratiti koncesionaru BRU-FRA j.d.o.o., Lopatinec, Marka Kovača 2A, odnosno kontakt osobi Miljenku Fištescu na 097 681 33 68.