Javna tribina o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada

Grad Ploče poziva sve zainteresirane građane na javnu tribinu koja će se održati u utorak, 26. travnja 2022. godine, s početkom u 17 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Pločama. Na javnoj tribini govorit će se o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča, a s ciljem upoznavanja građana o novom sustavu prikupljanja otpada koji će se početi primjenjivati u 2022. godini.

Tribina je otvorena za sve građane, a nakon održane prezentacije građani će moći dobiti odgovore na sva pitanja i dvojbe vezane za pravilno postupanje s otpadom.

Tekst prijedloga Odluke možete preuzeti ovdje.

Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) koji propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Člankom 66., stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.
Slijedom navedenog, sukladno čl. 66., st.4. predmetnog Zakona i čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Grad Ploče je na svojim mrežnim stranicama objavio tekst prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča zajedno s Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Savjetovanje se provodi do 30.4.2022. 

Ovim putem bismo Vas željeli detaljnije upoznati s prijedlogom Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča te pozvati Vas da svojim prijedlozima se  uključite u izradu konačnog prijedloga Odluke.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča je podzakonski akt koji se donosi temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i mora biti usklađen sa Zakonom. Novim Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21)  potpuno se mijenja sustav gospodarenja komunalnim otpadom. Najveća novost svakako je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Za potrebe odvojenog skupljanja otpada Grad Ploče je osigurao 1400 „žutih“ i 1400 „plavih“ spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – kanti za odvojeno prikupljanje otpadne plastike i otpadnog papira i kartona – u vrijednosti od 441.778,75 kn, od čega je 85% iznosa sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također, za iste potrebe u tijeku je nabava „zelenih“ spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – kanti za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada – koju provodi Komunalno održavanje d.o.o.. Vrijednost nabave „zelenih“ spremnika je 174.495,00  kuna.

Mijenja se i sustav naplate, koji se više ne temelji na broju članova kućanstva i/ili kvadraturi. Kao kriterij obračuna količine otpada određuju se volumen ugovorenog spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. Ukupna cijena koju korisnik plaća cijena sastoji se od fiksnog djela – obvezne minimalne javne usluge – kojom se pokrivaju troškovi cijelog sustava i varijabilnog djela, po kojem se naplaćuje količina miješanog komunalnog otpada koji je proizveden. U višestambenim jedinicama količina će se određivati i udjelom korisnika u spremniku. Trenutni prijedlog Odluke sadrži fiksni dio cijene, dok će varijabilni dio biti određen Cjenikom, koji će se također naći prethodno na savjetovanju.

Sav otpad koji je odvojen neće se naplaćivati u varijabilnom djelu. Na taj način se potiče korisnike da što više odvajaju otpad. Posljedično, korisnici koji budu odvajali otpad će u konačnici imati i manji račun od onih koji to ne čine.

Odluka sadrži i brojne druge novosti:

 • Određuju se kriteriji za umanjenje cijene minimalne javne usluge ali i kriteriji za sufinanciranje cijene 
 • Određuje se učestalost odvoza otpada putem kalendara odvoza koji će biti dostavljen korisnicima putem Obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada
 • Određuje se način podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom prikupljanja komunalnog otpada
 • Omogućava se pojedinačno i/ili zajedničko korištenje spremnika
 • Uvodi se Ugovorna kazne za korisnike koji se neće pridržavati uvjeta koji su određeni Odlukom. Kazne će plaćati korisnici koji se ne budu pridržavali uputa o odvajanju, koji budu ostavljali otpad van spremnika, neodgovorno se ponašali prema dodijeljenom spremniku i sl.

Cilj Odluke je uspostaviti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ploča na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnosti rada i kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada. 

Odvojeno sakupljanje otpada nije samo zakonska obveza, to je naša ljudska dužnost s kojom čuvamo prirodu  i okoliš te činimo dobro za naše zdravlje i budućnost. Kako se radi o važnoj odluci koja utječe na Vaše svakodnevne navike, ovim putem, još jednom, pozivamo na sudjelovanje u postupku savjetovanja.

Napominjemo da će se prije završetka postupka savjetovanja, održat javna tribina, na kojoj će se dodatno razjasniti prijedlog Odluke i gdje ćemo pokušati pružiti odgovore na sva pitanja koja imate na ovu temu. O vremenu održavanja tribine ćemo Vas naknadno izvijestiti. 

Poveznica za savjetovanje se nalazi OVDJE.

Održana početna konferencija projekta “Ronjenjem do čistog okoliša”

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici ERK „Periske“ Ploče, ERK „Leut“ Blace, predstavnici Grada Ploča, Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Ploče, predstavnici medija te građani s područja grada Ploča.

Konferenciju je pozdravnim govorom otvorila voditeljica projekta gđa. Marijana Vukanović, nakon toga su se sudionicima obratili gosp. Damir Živković, pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča, te gosp. Josip Ostojić, tajnik ERK „Periska“ Ploče

Projekt „Ronjenjem do čistog okoliša Ploče“ UP.04.2.1.11.0166 financira se iz Europskog socijalnog fonda, sukladno Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Na konferenciji je predstavljen Projekt i projektne aktivnosti te se sudionike konferencije, širu javnost i medije upoznalo s ciljevima i očekivanim rezultatima Projekta.

Cilj projekta je poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici kroz organiziranje volonterskih programa, organiziranje lokalnih inicijativa u području dobrog upravljanja te organiziranje malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite te kroz provedbu projektnih aktivnosti povezati ključne dionike na području Grada Ploča iz područja ekološkog djelovanja te educiranja građana s ciljem poticanja razvoja ekološkog aktivizma te educiranja građana o dobrobitima plivanja, ronjenja te drugih vodenih sportova.

 

Naziv projekta: Ronjenjem do čistog okoliša Ploče UP.04.2.1.11.0166

Korisnik projekta: Ekološko-roniteljski klub Periska Ploče

Projektni partner: Grad Ploče

Ukupna vrijednost projekta: 440. 359,37 HRK

Intezitet potpore: 100 %

Europski socijalni fond (85%) – 374.305,46 HRK

Državni proračun Republike Hrvatske (15%) – 66.053,91 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 12/2021 – 06/2023

Održana početna konferencija projekta

Objavljeni Javni natječaji za dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2022. godini

Grad Ploče objavio je Javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava iz Gradskog proračuna udrugama za 2022. godinu.

Natječaji su podijeljeni u pet kategorija, a klikom na link možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju za prijavu:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od datuma raspisivanja Natječaja, a završava 4. svibnja 2022. godine.

U Pločama, 4. travnja 2022. godine.

Grad Ploče objavio Javni poziv za dodjelu novčane potpore (uskrsnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Ploče s prebivalištem na području Grada Ploča za 2022. godinu

Grad Ploče objavio je dana 04. travnja 2022. godine Javni poziv za za dodjelu novčane potpore (uskrsnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Ploče s prebivalištem na području Grada Ploča za 2022. godinu.

Više informacija pronađite na linku.

Poziv zainteresiranim građanima i drugim pravnim i fizičkim osobama da daju zahtjeve, prijedloge i inicijative za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča

Grad Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj obavještava zainteresirane građane i druge pravne i fizičke osobe da će se pristupiti pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča.

Mole se zainteresirani građani i druge pravne i fizičke osobe da svoje zahtjeve, prijedloge i inicijative za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča
dostave u roku 15 dana od objave ( od 31. ožujka 2022.) ove obavijesti na adresu: Grad Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

U sklopu postupka koji prethodi izradi i donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča izvršit će se analiza zahtjeva, prijedloga i inicijativa zaprimljenih do navedenog roka, te će služiti za izradu ciljeva i programskih polazišta odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča.

Zainteresiranim dionicima neće se dostavljati pojedinačni pisani odgovori na zahtjeve. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 020 676 146 i 020 676 176, putem elektroničke pošte gospodarski.razvoj@ploce.hr ili osobno na adresi Trg kralja Tomislava 23, Ploče.

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je 25. ožujka 2022. godine Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:

 • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu
  provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
 • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

Poziv se odnosi na:

 • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
 • vlasnike stambenih jedinica koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Ponuditelji stambenih jedinica mogu predati popunjene obrasce svakim radnim danom na adresi Trg kralja Tomislva 23, soba 28 (Marin Radaljac). Predani obrazac je ujedno i zahtjev za pregled stambene jedinice.

Mjesečni sastanak u sklopu projekta “Zaželi danas za bolje sutra II – Grad Ploče”

Održan je mjesečni sastanak u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II – Grad Ploče UP.02.1.1.1.13.0447. Na sastanku je prisustvovalo 30 žena zaposlenih na projektu i voditeljice projekta. U sklopu sastanka podijeljeni su paketi sa higijenskim i kućanskim potrepštinama za mjesec ožujak za 180 krajnjih korisnika.  Na sastanku su razgovaralo o tijeku provedbe projekta, izazovima s kojima se susreću na poslu te o budućim aktivnostima na projektu. Na kraju sastanka podijeljene su maske, rukavice i dezinfekcijska sredstva.

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn. 

Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja

Grad Ploče zaprimio je Odluku o financiranju projekta „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“ UP.02.2.1.08.0209., od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, kao Posredničkog tijela razine 1.

Sredstva su odobrena u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza II. 

Nositelj projekta je Grad Ploče u partnerstvu sa Udrugom dijabetičara „Slatki“ Ploče. 

Cilj projekta je podizanje svijesti građana grada Ploča o važnosti zdrave i pravilne prehrane te vježbanja u svrhu prevencije nastanka kroničnih oboljenja kao što je dijabetes te drugih kroničnih nezaraznih bolesti. Ujedno, projektom se želi ukazati potreba i važnost za prevenciju razvoja dodatnih raznih oboljenja kod osoba kod kojih je jedan oblik oboljenja već nastupio.

Projektne aktivnosti orijentirane su na djecu osnovnoškolskog uzrasta kako bi im se već u ranoj dobi ukazalo na važnost stvaranja zdravih navika, posebno prehrane. Isto tako projekt je orijentiran i na osobe starije od 65 godina koje već imaju višestruke dijagnoze i rizična su skupina za razna oboljenja uzrokovana nepravilnom prehranom i nedostatkom tjelesne aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 372.958,51 HRK i financira se u 100 % iznosu iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna.

Otkrij Europu u sklopu Erasmus+ programa – Javni poziv za mlade

Europska unija putem programa DiscoverEU (sastavni dio Programa Erasmus +) i u sklopu Europske godine mladih, daje priliku mladima, rođenim između 01.07.2003.g. i 30.06.2004.g.,  da kroz učenje i putovanje otkriju Europu. 

Program omogućava putovanje željeznicom u destinaciju koju sami odaberu kako bi istražili i otkrili raznolikosti Europe, njezinu kulturnu baštinu i povijest, stekli nova iskustva i otkrili sebe. Putovati mogu sami ili s prijateljima.

Zainteresirani mladi mogu se prijaviti preko Europskog portala mladih u periodu od 7. do 21. travnja 2022. godine.

Odabrani sudionik ili društvo od najviše 5 mladih osoba mogu ostvariti financiranje putne karte za putovanje vlakom u maksimalnom iznosu od 251 EUR po osobi te dobiti DiscoverEU karticu putem koje će moći ostvariti dodatne popuste za smještaj i sl. 

Putovanje može trajati najmanje 1 dan i najviše mjesec dana, u periodu između 01.07.2022.g. i 30.06.2023.g.

Više o samom pozivu i prijavi možete pronaći na sljedećoj poveznici https://europa.eu/youth/discovereu_en.

Ovim putem Grad Ploče poziva sve zainteresirane mlade ljude, kojima su potrebne dodatne informacije ili im je potrebna pomoć prilikom prijave, da se jave na kontakt mail adresu: ivanka.pazin@ploce.hr.