Mjesečni sastanak u sklopu projekta “Zaželi danas za bolje sutra II – Grad Ploče”

Održan je mjesečni sastanak u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II – Grad Ploče UP.02.1.1.1.13.0447. Na sastanku je prisustvovalo 30 žena zaposlenih na projektu i voditeljice projekta. U sklopu sastanka podijeljeni su paketi sa higijenskim i kućanskim potrepštinama za mjesec ožujak za 180 krajnjih korisnika.  Na sastanku su razgovaralo o tijeku provedbe projekta, izazovima s kojima se susreću na poslu te o budućim aktivnostima na projektu. Na kraju sastanka podijeljene su maske, rukavice i dezinfekcijska sredstva.

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn. 

Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja

Grad Ploče zaprimio je Odluku o financiranju projekta „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“ UP.02.2.1.08.0209., od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, kao Posredničkog tijela razine 1.

Sredstva su odobrena u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza II. 

Nositelj projekta je Grad Ploče u partnerstvu sa Udrugom dijabetičara „Slatki“ Ploče. 

Cilj projekta je podizanje svijesti građana grada Ploča o važnosti zdrave i pravilne prehrane te vježbanja u svrhu prevencije nastanka kroničnih oboljenja kao što je dijabetes te drugih kroničnih nezaraznih bolesti. Ujedno, projektom se želi ukazati potreba i važnost za prevenciju razvoja dodatnih raznih oboljenja kod osoba kod kojih je jedan oblik oboljenja već nastupio.

Projektne aktivnosti orijentirane su na djecu osnovnoškolskog uzrasta kako bi im se već u ranoj dobi ukazalo na važnost stvaranja zdravih navika, posebno prehrane. Isto tako projekt je orijentiran i na osobe starije od 65 godina koje već imaju višestruke dijagnoze i rizična su skupina za razna oboljenja uzrokovana nepravilnom prehranom i nedostatkom tjelesne aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 372.958,51 HRK i financira se u 100 % iznosu iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna.

Otkrij Europu u sklopu Erasmus+ programa – Javni poziv za mlade

Europska unija putem programa DiscoverEU (sastavni dio Programa Erasmus +) i u sklopu Europske godine mladih, daje priliku mladima, rođenim između 01.07.2003.g. i 30.06.2004.g.,  da kroz učenje i putovanje otkriju Europu. 

Program omogućava putovanje željeznicom u destinaciju koju sami odaberu kako bi istražili i otkrili raznolikosti Europe, njezinu kulturnu baštinu i povijest, stekli nova iskustva i otkrili sebe. Putovati mogu sami ili s prijateljima.

Zainteresirani mladi mogu se prijaviti preko Europskog portala mladih u periodu od 7. do 21. travnja 2022. godine.

Odabrani sudionik ili društvo od najviše 5 mladih osoba mogu ostvariti financiranje putne karte za putovanje vlakom u maksimalnom iznosu od 251 EUR po osobi te dobiti DiscoverEU karticu putem koje će moći ostvariti dodatne popuste za smještaj i sl. 

Putovanje može trajati najmanje 1 dan i najviše mjesec dana, u periodu između 01.07.2022.g. i 30.06.2023.g.

Više o samom pozivu i prijavi možete pronaći na sljedećoj poveznici https://europa.eu/youth/discovereu_en.

Ovim putem Grad Ploče poziva sve zainteresirane mlade ljude, kojima su potrebne dodatne informacije ili im je potrebna pomoć prilikom prijave, da se jave na kontakt mail adresu: ivanka.pazin@ploce.hr.

Stvaranje Interpretacijskog plana Grada Ploča

Grad Ploče, Turistička zajednica Grada Ploča te dionici razvoja turizma grada danas su, u organizaciji poduzeća SPOT d.o.o., specijaliziranog za razvoj inovativnih oblika turizma, održali prvu u nizu radionica na temu stvaranja interpretacijskog plana destinacije Ploče.

Tema prve radionice bila je istraživanje baštinske resursne osnove Ploča za interpretacijskih turističkih sadržaja te stvaranja autentičnih doživljaja za turiste i posjetitelje.

Današnja radionica tek je prvi korak kojim će se u destinaciji Ploče kreirati suvremeni, inovativni, kreativni i raznovrsni interpretacijski sadržaji koji će pločanskoj turističkoj ponudi dati dodanu vrijednost i otvoriti nova tržišta.

Održana početna konferencija u sklopu projekta Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II

Grad Ploče kao korisnik bespovratnih sredstava i partner na projektu Dječji vrtić Ploče održali su početnu konferenciju projekta Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II, kodne oznake UP.02.2.2.16.0222, dana 1. ožujka 2022. u prostorijama Dječjeg vrtića Ploče. 

Ukupna vrijednost projekta 1.959.915,44 HRK, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Projektom će se unaprijediti usluga Dječjeg vrtića Ploče razvojem i provedbom posebnih programa te produljiti rad vrtića prema ukazanim potrebama zaposlenim roditeljima s ciljem usklađivanja poslovnog i obiteljskog života mladih obitelji. Projektnim aktivnostima doprinijeti će se podizanju kvalitete obiteljskog života u Pločama, stvaranju preduvjeta za ostanak mladih obitelji u gradu te provedbom posebnih programa promicati razvojnu komponentu društva utemeljenu na poticanju i razvoju kreativnosti kod djece.

Kroz 20 mjeseci u okviru projekta produljiti će se rad vrtića uz vođenje dodanih posebnih programa.

Očekivani rezultati projekta su podizanje sadržajne kvalitete usluge u Dječjem vrtiću uvođenjem posebnih programa, jačanje kapaciteta odgojitelja koji će provoditi razvijene programe.

Mjesečni sastanak u sklopu projekta “Zaželi danas za bolje sutra II – Grad Ploče”

U veljači je održan redovni mjesečni sastanak i podjela paketa za krajnje korisnike u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče, UP.02.1.1.13.0447.

Na sastanku su sudjelovale zaposlene žene pripadnice ciljne skupine te voditeljice projekta. Zaposlenice su preuzele pakete za krajnje korisnike za veljaču te predale izvješća o radu. Paketi sadrže sredstva za čišćenje stambenih prostorija i/ili osnovne higijenske potrepštine za svakog korisnika.

U projektu je zaposleno 30 žena za pružanje potpore i pomoći  starijim i nemoćnim osobama sa područja Grada Ploča, što obuhvaća Ploče, Baćinu, Staševicu,Komin, Rogotin, Šarić-Strugu, Plina jezero, Peračko Blato i Banju. Svaka žena brine se za 6 krajnjih korisnika. 

Na kraju sastanka zaposlenicama su podijeljeni promotivni materijali.

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn. 

Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Stazama Pločanskih stećaka

Službenici Grada Ploča s konzervatorima nadležnog konzervatorskog odjela Imotski uz pratnju nekoliko lokalnih sumještana i predstavnika TZ grada Ploča, obišli su lokacije na kojima se nalaze nekropole stećaka u Bristi (Crkva sv. Svetih i Staro greblje Jezerac), Pasičini (Uz Jezerac, Crkva sv. Jure), Pasika (Crkva sv. Ante), Plini (Crkva sv. Paškala, Fratrova kuća i kula, Zgrada stare škole Plina, Nekropla Ograde ispod Eraka i Put Vrbice).

Na području grada Ploča nalazi se čak 11 lokacija nekropola stećaka koji predstavljaju iznimno bogatu kulturnu i povijesnu baštinu grada Ploča koja do sada nije dovoljno istražena, kao ni prezentirana lokalnom stanovništvu i svim ljubiteljima kako povijesne tako i prirodne baštine.

Današnji obilazak nekoliko lokacija proveden je kako bi se utvrdio točan broj stećaka kao i njihovo stanje, a sve u svrhu buduće zaštite, očuvanja i prezentacije.
Lijepo vrijeme, još ljepša priroda doprinijeli su kvalitetnom obilasku i evidentiranju lokaliteta za koje će konzervatori definirati buduće smjernice u svrhu njihovog očuvanja.
Posebne zahvale na ugodnom društvu i logistici g. Mišku Eraku, g. Vladi Kovačeviću, g. Bori Bustrucu, g. Juri Jovici i Fra Kristianu Perkoviću kao i konzervatorima g. Ivanu Alduku i gđi. Katarini Cvitanić.

Mjesečni sastanak u sklopu projekta “Zaželi danas za bolje sutra II – Grad Ploče”

U siječnju je održan redovni mjesečni sastanak i podjela paketa za krajnje korisnike u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče, UP.02.1.1.13.0447, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku su sudjelovale zaposlene žene pripadnice ciljne skupine te voditeljice projekta. Zaposlenice su preuzele pakete za krajnje korisnike za mjesec siječanj te predale izvješća o radu i potpisne list.

Do sada je u sklopu projektu ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče podijeljeno ukupno 900 paketa.

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn. 

Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Obilježavanje Dana europskog broja 112

11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC) od 29. srpnja 1991. Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je ustanovljen 11. veljače kao Dan europskog broja 112. Deklaracijom se pozivaju zemlje članice Unije da medijski promiču ovaj jedinstveni broj i sve aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan, kako bi što više građana Unije bilo upoznato s postojanjem i uporabom broja 112.

Svrha uvođenja jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 je pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama svim građanima Unije, osobito onima koji putuju između država unutar Unije. Zbog toga je jako važno podizati svjesnost građana o broju 112, dok nadležna tijela Unije i država članica razvijaju broj 112 prema visokim standardima za pristupačnost i funkcionalnost.

Broj 112, trenutno je jedini hitan broj u devet država Unije: Danskoj, Estoniji, Finskoj, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Švedskoj. No, broj 112 ne koriste samo zemlje Unije, već je uveden u još 11 država na području Europe i u svijetu, kao jedini hitan broj ili uz druge nacionalne hitne brojeve.

U Republici Hrvatskoj jedinstveni europski broj za hitne službe 112 uveden je 11. veljače 2005. godine. Pozivi upućeni na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 primaju se u županijskim centrima 112, neprekidno 24/7/365, za sve vrste hitnih situacija. Danas možemo slobodno kazati da je broj 112 u Republici Hrvatskoj ispunio svoju osnovnu namjenu i prepoznat je kao broj na kojeg se njezini građani i turisti mogu osloniti u svakoj hitnoj situaciji.

Korištenje i nadogradnja broja 112 u Republici Hrvatskoj slijedi obveze zadane pred broj 112 europskim i nacionalnim propisima te je u cjelini usmjerena na implementaciju suvremenih rješenja u elektroničkim komunikacijama i informacijskim sustavima kao i jačanju koordiniranja ostalih hitnih brojeva policije, vatrogastva i hitne medicinske pomoći. Sada na broju 112 imamo implementirane funkcionalnosti kao što su lociranje pozivatelja, SMS na 112 i „e-poziva (eCall). Slijedi uvođenje dodatnih funkcionalnosti, među kojima su osobito značajne one koje bi osobama s invaliditetom pružile jednaku mogućnost pristupa broju 112 kao i drugim korisnicima.

Organizacijski i funkcionalni ustroj broja 112 u sklopu Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova omogućava kvalitetnu afirmaciju ovog žurnog broja u pogledu brze i učinkovite koordinacije i razmjene informacija s hitnim službama.

Županijski centri 112 zajedno s Operativnim centrom civilne zaštite čine jedinstveni operativno-komunikacijski sustav – Sustav 112, koji čini komunikacijsku osnovu za djelovanje sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Sustav 112 u svakom trenutku može pružiti komunikacijsku potporu stožerima civilne zaštite te drugim sudionicima i operativnim snagama civilne zaštite u izvanrednim situacijama i osigurati brzi protok informacija između sastavnica sustava civilne zaštite od lokalne, preko područne (regionalne) do nacionalne te međunarodne razine.

Na kraju, želimo naglasiti značajke i prednosti broja 112, kako za građane i turiste tako i za sve hitne službe:
Broj 112 dostupan je 24 sata dnevno, svih 365 dana u godini, a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskih govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka. Pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima. Pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe: policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, gorske službe spašavanja, službe traganja i spašavanja na moru, inspekcijske ili komunalne službe te udruga građana koje na temelju svoje djelatnosti i sposobnosti sudjeluju u aktivnostima sustava civilne zaštite, kao što su lovci, ronioci, pčelari i drugi.
Sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te može pružiti mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku. Pozivom na broj 112 štedi se vrijeme jer pozivatelj jednim pozivom praktički paralelno alarmira nekoliko službi, odnosno operater na broju 112 nakon dojave hitnog slučaja alarmira i komunikacijski koordinira sve hitne i druge nadležne službe u određenoj situaciji. Hitne službe u svome operativnom radu nisu ometane zlonamjernim, nenamjenskim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater na broju 112 takve pozive ne prespaja.

Brošuru možete preuzeti ovdje.