Katastarska izmjera K.O. Pasičina i K.O. Plina

Temeljem članka 46. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine broj 39/22), katastarsku izmjeru provodi Državna geodetska uprava, a stručne poslove u svrhu provođenja katastarske izmjere za potrebe osnivanja katastra nekretnina za dijelove k.o. Pasičina i k.o. Plina obavlja Geodetski zavod d.d. Split.

Geodetski zavod d.d. Split Vas poziva da osobno ili putem opunomoćenika pristupite obilježavanju granica zemljišta (katastarskih čestica) na kojima imate pravo vlasništva i/ili druga prava u vremenu naznačenom u tablicama . Molimo Vas da pristupite s javnom ispravom i OIB-om, te punomoći ukoliko zastupate nositelja prava na nekretnini.

U slučaju nejasnoća nazovite radnim danom u vremenu od 10 do 14 sat na kontakt:
Joško Pribudić, geod.teh.; 098/344-467

Preuzmite popis katastarskih čestica za rujan, listopad i studeni.

Mjesečni sastanak u sklopu projekta Zaželi danas za bolje sutra II – Grad Ploče

U kolovozu je održan redoviti mjesečni sastanak u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II – Grad Ploče UP.02.1.1.1.13.0447. Na sastanku je prisustvovalo 30 žena zaposlenih na projektu i voditeljice projekta.

Na kraju sastanka podijeljena su 180 paketa higijenskih i kućanskih potrepština za mjesec kolovoz, što je ujedno i zadnja podjela paketa u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II –  Grad Ploče.

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn.
Intenzitet potpore: Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Grad Ploče sufinancirat će nabavu školske opreme učenicima od I. do VIII. razreda osnovne škole za školsku 2022./2023. godinu

Grad Ploče sufinancirat će nabavu školske opreme učenicima od I. do VIII. razreda osnovne škole za školsku 2022./2023. godinu.

Pravo na sufinanciranje nabave školske opreme učenicima ostvaruju roditelji s prebivalištem na području Grada Ploča u iznosu od 350,00 kuna po djetetu/učeniku.

Roditelji su obvezni podnijeti zahtjev za sufinanciranje nabave školske opreme za školsku 2022./2023. godinu i priložiti:

  • presliku važeće osobne iskaznice (roditelja koji podnosi zahtjev).

Grad Ploče će od nadležne osnove škole zatražiti dostavu potvrde o redovitom školovanju svakog od učenika za kojeg je podnesen zahtjev.

Zahtjev može podnijeti samo jedan od roditelja djeteta/učenika.

Zahtjev s prilogom podnosi se Službi za opće poslove Grada Ploča na propisanom obrascu osobnom predajom u prizemlju zgrade sjedišta Grada Ploča na posebno označenom mjestu (Trg kralja Tomislava 23) ili putem elektroničke pošte: ivan.jerkovic@ploce.hr, u razdoblju od 12. rujna do 31. listopada 2022. godine.

Obrazac zahtjeva bit će dostupan za preuzimanje ovdje i u prizemlju sjedišta Grada Ploča na posebno označenom mjestu (Trg kralja Tomislava 23).

Zaželi – program zapošljavanja žena – Faza III.

Grad Ploče u svibnju 2022 g. prijavio je projekt u okviru poziva „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III (UP.02.1.1.16)_ESF_OP – Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u suradnji sa obaveznim partnerima Centrom za socijalnu skrb Ploče i Područnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ispostava Ploče). Dosadašnje pozitivno iskustvo kroz provedbu projekata Zaželi danas za bolje sutra – Grad Ploče I i II, Gradu Ploče bio je dodatni poticaj za prijavu na Zaželi program zapošljavanja žena – FAZA III. Nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je 1.Odluku o financiranju projekata u vrijednosti od 60.660.444,10 HRK, a od toga nositelju projekta „Zaželi danas za bolje sutra III-Grad Ploče“ Gradu Pločama, dodijeljeno je 1.474.000,00 HRK.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava dostavljen je na ovjeru, a početak provedbe projektnih aktivnosti očekuje se u rujnu 2022 g. Očekivani rezultati projekta su zaposlenost 30 žena na 6 mjeseci na skrbi i pomoći 180 korisnika. Ciljevi projekta su osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Završena edukacija u sklopu projekta “Zaželi danas za bolje sutra II”

Dana 28. srpnja 2022. godine u Domu kulture Ploče održana je svečana podjela certifikata ženama zaposlenim u sklopu projekta ,,ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče”.

Kompetencije koje su polaznice stekle završetkom programa su prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi, prilagoditi načine pripreme obroka, koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva, komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

Program je završilo 29 žena. Osposobljavanje je proveo Centar za obrazovanje Narona.

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn. 

Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Trening u Portugalu od 4. – 9. srpnja 2022. godine

Kao jedan od 16 gradova sudionika ovogodišnjeg projekta Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level (EGL) u Republici Hrvatskoj, Grad Ploče je zajedno sa još 1 gradom izabran za sudjelovanje na aktivnosti koja je dio EGL-u srodnog dugoročnog projekta pod nazivom Democracy reloading i to na treningu pod nazivom Municipalities4Democracy – Democracy Reloading training course for municipality youth officers, koji se održao u Bragi, Portugal od 4. – 9. srpnja 2022. godine.

Na treningu su osim 2 predstavnika iz Republike Hrvatske sudjelovali i predstavnici iz europskih država poput Portugala, Španjolske, Francuske, Norveške, Švedske, Islanda, Danske, Belgije, Italije, Mađarske, Poljske, Slovačke, Slovenije, Litve, Grčke, Cipra i Turske što je doprinijelo kvaliteti samog treninga te omogućilo konstruktivnu raspravu i razmjenu mišljenja i iskustava na temu rada s mladima na lokalnoj razini.

Trening je bio namijenjen svima onima koji imaju poteškoće s aktiviranjem mladih i uključivanjem istih u procese donošenja odluka na lokalnoj razini, a sve u cilju unaprjeđenja lokalne demokracije.

Tijekom treninga sudionicima je predstavljen vrlo koristan i jednostavan za upotrebu online alat namijenjen osobama u jedinicama lokalne i regionalne samouprave zaduženima za politike za mlade da se osnaže, postanu kompetentne i spremne ohrabriti mlade ljude da se uključuju u donošenje odluka te da na taj način osnažuju građanstvo i demokraciju u lokalnim zajednicama.

Osim što je online alat jednostavan za upotrebu isti se temelji na pristupu neformalnog obrazovanja i na setu od 24 kompetencije koje trebaju pomoći lokalnim ili regionalnim vlastima osmisliti, izgraditi i prepoznati strukture koje omogućavaju uspješno sudjelovanje mladih u donošenju odluka. Također, alat je usklađen sa Strategijom Europske unije za mlade 2019. – 2027. koja teži aktivno uključiti mlade ljude, organizacije mladih te druge organizatore rada s mladima u politike koje utječu na živote mladih, i to na svim razinama.

Nakon studijskog posjeta Litvi u travnju 2022. godine, te sada treninga u Portugalu možemo reći da postoje raznovrsni načini i alati za rad s mladima kako bismo ih aktivirali, zainteresirali i uključili u donošenje odluka na lokalnoj razini. Grad Ploče je već poduzeo prve korake osnovavši Savjet mladih Grada Ploča, ali pravi posao tek slijedi jer rad s mladima je dugoročna investicija koja nema alternativu.

Obavijest o zatvaranju prometnice kroz Komin i poziv za izmještanje vozila

Obaviještavamo vas da će zbog održavanja Ribarske noći u Kominu prometnica kroz Komin (Ž6217) biti zatvorena za sav promet 22. srpnja 2022. od 17 sati. Cesta će biti zatvorena do 23. srpnja 2022. do 4 sata ujutro.

Obilazni pravac za teretna vozila odvijat će se državnom cestom D8 – čvor Opuzen – D9 – Metković D62 – Kula Norinska Ž6217 i obratno, dok obilazni pravac za osobna vozila odvijat će se županijskom cestom Ž6217 do skretanja za naselje Desne – lokalna cesta L69009 (Banja – Desne) – Kula Norinska Ž6217, i obratno.

Također, molimo vas da svoje automobile ne parkirate na parkingu u ulici Obala Stjepana Radića od kućnog broja 85 do kućnog broja 100. Potrebno je da svi automobili budu premješteni najkasnije do četvrtka 21. srpnja 2022. do 19 sati kad će organizacijki odbor manifestacije započeti s postavljanjem stolova za Ribarsku noć.

Zahvaljujemo vam na razumijevanju.