Ukupno 14 oboljelih u domu za starije odobe

Obavještavamo građane grada Ploča da su epidemiološke službe registrirale još deset slučajeva zaraze novim koronavirusom na području Grada.

Devet infektiranih osoba su korisnici privatnog Doma za starije osobe u Pločama, dok je jedna djelatnica. U Domu je ukupno bilo smješteno 12 korisnika i 11 je pozitivno na COVID-19, a zaražene su i 3 od 6 djelatnica, među kojima je i vlasnica Doma. Rezultate testiranja za 1 korisnika i 3 djelatnice očekujemo uskoro.

Korisnici Doma raspoređeni su u OB Dubrovnik i Studentski dom u Dubrovniku. Stručne službe su već kontaktirale osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima te im je određena mjera samoizolacije.

Još jednom apeliramo na sve da se pridržavaju mjera Nacionalnog stožera i uputa Stožera civilne zaštite. Ograničite kretanja na što manju mjeru, održavajte potrebni razmak, kako na otvorenim tako i u zatvorenim prostorijama. Pridržavajte se higijenskih standarda i ako imate simptome ili sumnjate na zarazu koronavirusom nazovite odmah broj COVID ambulante u Pločama na 099 589 2847.

Dva nova slučaja zaraze novim koronavirusom

Obavještavamo građane grada Ploča da su epidemiološke službe registrirale još dva slučaja zaraze novim koronavirusom na području Grada.

Jedna od infektiranih osoba je vlasnica privatnog doma za starije osobe u Pločama, druga je korisnik doma. U domu je ukupno bilo smješteno 12 korisnika, troje ih je već bilo smješteno u OB Dubrovniku dok su tijekom prošle noći evakuirani svi preostali korisnici Doma za starije, nemoćne i bolesne osobe u Pločama, kao i vlasnica Doma za koju je test pokazao da je pozitivna na COVID-19.

Korisnici Doma raspoređeni su u OB Dubrovnik i Studentski dom i upućeni su na testiranje čije rezultate očekujemo. Stručne službe su već kontaktirale osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima te im je određena mjera samoizolacije.

Još jednom apeliramo na sve da se pridržavaju mjera Nacionalnog stožera i uputa Stožera civilne zaštite. Ograničite kretanja na što manju mjeru, održavajte potrebni razmak, kako na otvorenim tako i u zatvorenim prostorijama. Pridržavajte se higijenskih standarda i ako imate simptome ili sumnjate na zarazu koronavirusom nazovite odmah broj COVID ambulante u Pločama na 099 589 2847.

U Pločama zabilježen novi slučaj zaraze virusom COVID-19

Obavještavamo građane grada Ploča da su epidemiološke službe registrirale još jedan slučaj zaraze novim koronavirusom na području Grada.

Infektirana osoba je korisnica privatnog doma za starije osobe u Pločama gdje je prije dva dana registrirano kako je jedna djelatnica tog istog doma pozitivna na koronavirus. U domu je ukupno bilo smješteno 12 korisnika, a dva su zbog simptoma smješteni u OB Dubrovnik i njihovi rezultati se čekaju.

Prijevoz zaražene osobe je u tijeku. Ostalih devet korisnika je i dalje u domu, oni su u samoizolaciji i u tijeku je njiihovo testiranje kao i svih djelatnika doma. Stručne službe su već kontaktirale osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom te im je određena mjera samoizolacije.

Još jednom apeliramo na sve da se pridržavaju mjera Nacionalnog stožera i uputa Stožera civilne zaštite. Ograničite kretanja na što manju mjeru, održavajte potrebni razmak, kako na otvorenim tako i u zatvorenim prostorijama. Pridržavajte se higijenskih standarda i ako imate simptome ili sumnjate na zarazu koronavirusom nazovite odmah broj COVID ambulante u Pločama na 099 589 2847.

U Pločama tri nova slučaja zaraze virusom COVID-19

Obavještavamo građane grada Ploča da su epidemiološke službe registrirale tri nova slučaja zaraze novim koronavirusom na području Grada.

Infektirane osobe su članovi istog kućanstva, u stabilnom su stanju i van životne opasnosti. Svi imaju blage simptome i nalaze se kod kuće. Stručne službe su već kontaktirale osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima te im je određena mjera samoizolacije.

Još jednom apeliramo na sve da se pridržavaju mjera Nacionalnog stožera i uputa Stožera civilne zaštite. Ograničite kretanja na što manju mjeru, održavajte potrebni razmak, kako na otvorenim tako i u zatvorenim prostorijama. Pridržavajte se higijenskih standarda i ako imate simptome ili sumnjate na zarazu koronavirusom nazovite odmah broj COVID ambulante u Pločama na 099 589 2847.

Priopćenje Stožera civilne zaštite Grada Ploča

Obavještavamo građane grada Ploča da su epidemiološke službe registrirale još jedan slučaj zaraze novim koronavirusom na području Grada.

Riječ je o muškoj osobi koja je pokazivala simptome na COVID-19 prethodnih 10-ak dana, povišenu temperaturu i kašalj, i koja u tom razdoblju nije imala vanjskih kontakata, tj. od pojave simptoma bila je u samoizolaciji.
Pretpostavlja se da je zaraza nastupila uslijed lokalne transmisije. Testiran je još jedan član obitelji i rezultati su bili negativni. Infektirana osoba se trenutno nalazi na Odjelu infektologije Opće bolnice Dubrovnik, u stabilnom je stanju i van životne opasnosti.

Stručne službe su već kontaktirale osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom i određene su im mjere samoizolacije.

Još jednom apeliramo na sve da se pridržavaju mjera Nacionalnog stožera i uputa Stožera civilne zaštite. Ograničite kretanja na što manju mjeru, održavajte potrebni razmak, kako na otvorenim tako i u zatvorenim prostorijama. Pridržavajte se higijenskih standarda i ako imate simptome ili sumnjate na zarazu koronavirusom nazovite odmah broj COVID ambulante u Pločama na 099 589 284

Sazvana 27. sjednica Gradskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Grada Ploča, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploča Niko Orepić sazvao je elektroničku 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za utorak 30. ožujka 2020. g. od 15.00-20.00 sata.

Za sjednicu je predlažen DNEVNI RED

 1. Aktiviranje mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Ploča
 2. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. veljače 2020. godine i 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 24.03.2020.godine
 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2019. godine
 4. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
 5. Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče
 7. Prijedlog Odluke o osiguranju financijskih sredstava za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskih certifikata prije obnove te izrade glavnih projekata energetske obnove višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području grada Ploča
 8. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2019. godinu s izvješćem o izvršenju programa
 9. Odluka o raspodjeli rezultata proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2019. godine
 10. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1.7. do 31.12.2019. godine
 11. Dopuna popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Ploča
 13. Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih korona virusom COVID-19 na području Grada Ploča
 14. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Ploča
 15. Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ploča

Obrazloženje:

Zbog novonastale izvanredne situacije saziva se 27. elektronička sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča, a sve temeljem članka 29. Statuta Grada Ploča, a sukladno izvanrednim okolnostima zbog epidemije korona virusa COVID-19, a sukladno uputi Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Uputu o provedbi elektroničke sjednice će svi vijećnici Gradskog vijeća dobiti u ponedjeljak, 30. ožujka 2020. godine putem elektroničke pošte (e-mail).

Člankom 36. stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi propisano da predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Predstavničkog tijela.

 

Prijedlog Odluke o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na području Grada Ploča preuzmite na sljedećoj poveznici.

Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ploča preuzmite na sljedećoj poveznici.

Prijedlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad članova Upravnih vijeća javnih ustanova u vlasništvu Grada Ploča preuzmite na sljedećoj poveznici.

Zapisnik s 26. sjednice GV Grada Ploča održane 24.03.2020. godine preuzmite na sljedećoj poveznici.

Uputu za provedbu 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča preuzmite na sljedećoj poveznici.

Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/18, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 27. ožujka 2020. godine, donosi

O D L U K U

O IZNIMNOM DOPUŠTENJU RADA UZ PRIDRŽAVANJE POSEBNIH UVJETA ZA ODREĐENE VRSTE TRŽNICA I OBJEKATA NA TRŽNICAMA ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE COVID-19

 

Teskt odluke pročitajte na poveznici

Ministarstvo poljoprivrede će u suradnji s Nacionalnim stožerom izdavati propusnice poljoprivrednicima

Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.

Slijedom navedenog propusnice će se izdati:

 • posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;
 • proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;
 • pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;
 • kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača ((uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) – zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;
 • kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone.

Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice. Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.

U županiji Dubrovačko-Neretvanskoj poljoprivrednici se mogu za izdavanje propusnica obratiti djelatniku Ministarstva poljoprivrede na kontakte tel.: 020/671-766, mob.: 091/4882-979, e-mail: ivana.tomac.talajic@mps.hr

Ministarstvo poljoprivrede
Tel: 01-4882-700; 01-4882-716
E-mail: propusnice@mps.hr

26. sjednica Gradskog vijeća

Danas će se u 15:00h održati 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča. Predloženi dnevni red sjednice koja će biti održana elektroničkim putem je sljedeći:

1. Usvajanje Dnevnog reda 26. elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča od 24. ožujka 2020. godine,
2. Aktiviranje mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Ploča,
3. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. veljače 2020. godine,
4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2019. godine,
5. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,
6. Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče,
7. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče,
8. Prijedlog Odluke o osiguranju financijskih sredstava za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskih certifikata prije obnove te izrade glavnih projekata energetske obnove višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području grada Ploča,
9. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2019. godinu s izvješćem o izvršenju programa,
10. Odluka o raspodjeli rezultata proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2019. godine,
11. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1.7. do 31.12.2019. godine,
12. Dopuna popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča,
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Ploča.

Svjestan teške financijske situacije u kojoj su se našli naši sugrađani, određeni subjekti koji obaljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Ploča i njihovi zaposlenici, Gradskom vijeću Grada Ploča sam predložio dopunu dnevnog reda točkom: „Odluka o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na području Grada Ploča“.
Predložena točka za cilj ima rasteretiti gospodarske subjekte (fizičke i pravne osobe) kojima je obavljanje djelatnosti zabranjeno odlukama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sadržajno se odnosi na:

1. Oslobađanje od obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina sukladno Odluci o korištenju javnih površina (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 3/19), počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg,
2. Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade sukladno Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 2/19), počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg,
3. Oslobađanje od obveze plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča sukladno Odluci o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 2/15 i 1/18), počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg. Ne primjenjuje se na poslovne prostore u vlasništvu Grada Ploča koje su zakupnici dali u podzakup sukladno predmetnoj Odluci.

Također, paketu mjera u svrhu pomoći gospodarstvu i građanima Grada Ploča pridružilo se i trgovačko društvo Komunalno održavanje d.o.o., sljedećom odlukom:

1. Obustavlja se, danom donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, naplata odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe (obrtnike i slobodna zanimanja) koje nisu u mogućnosti obavljati gospodarsku djelatnost.

 

Uz mjere pomoći subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost i izvjesnost kako će novonastala situacija epidemije uzrokovane novim koronavirusom COVID-19 imati negativne učinke na proračunske prihode Grada Ploča te iz pozicije odgovornosti i transparentnosti, donijeli smo zaključke i odluke koje za cilj imaju stabilizaciju proračunskih rashoda, a istovremeno ljudski pristup potrebama građana Grada Ploča. Uvažavajući navedeno i izrađenu analizu prihoda i obveza prema dobavljačima, utvrđeno je sljedeće:

1. Korisnici usluga Dječjeg vrtića Ploče oslobađaju se od obveze sudjelovanja u plaćanju do pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića Ploče,
2. Gradska uprava Grada Ploča do daljnjeg neće provoditi postupke prijma u službu osim u slučaju osiguranja novog radnog mjesta za provedbu EU projekata, a temeljem prijavljenih projektnih prijedloga,
3. Gradonačelnik će izdati preporuku svim javnim ustanovama kojima je Grad Ploče osnivač i trgovačkim društvima kojima je Grad Ploče vlasnik o zabrani novih zapošljavanja, osim u slučaju osiguranja novog radnog mjesta za provedbu EU projekata, a temeljem prijavljenih projektnih prijedloga i u slučaju natječajnih postupaka za zapošljavanje koji su već ranije započeti,
4. Grad Ploče će racionalizirati sve troškove koji nisu neophodni za redovno poslovanje (troškove manifestacija, dotacije udrugama, ustanovama i neprofitnim organizacijama koje u ovom razdoblju neće provoditi aktivnosti ili će provedba aktivnosti biti minimalna),
5. Privremeno se odgađa financiranje novih kapitalnih projekata osim projekata za koje je osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora,
6. Grad Ploče će obustaviti sve narudžbe koje nisu hitne naravi i nužne za redovno poslovanje Grada Ploča,
7. Zabranjuju se službena putovanja osim onih koja su vezana uz rješavanje nepredviđenih događaja poput epidemije uzrokovane novim koronavirusom COVID-19.

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

ISTIČEMO:

Okolnosti iz točke II.e, Stožer civilne zaštite Grada Ploča izdavat će propusnice svima koji moraju putovati iz vitalnih obiteljskih razloga , poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.

Propusnicu Stožera civilne zaštite Grada Ploča možete zatražiti pozivom na broj telefona 020/ 679-828 ili mailom na info@ploce.hr

Točka I.: S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Točka II.: Zabrana iz ove Odluke ne osnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Točka III.: Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

 • socijalnog distanciranja
 • ne zadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

 • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
 • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

 

Odluku možete pročitati na sljedećoj poveznici.