Završna konferencija projekta Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča

Dana 28. lipnja 2022. godine u prostorijama Posjetiteljskog centra Vrata Neretve održana je završna konferencija projekta Ribarsko znanstvena mreža grada Ploča.

Organizator konferencije je Grad Ploče, a sudionici su bili projektni partneri, odnosno predstavnici lokalnih ribara i znanstvenici.

Predstavile su se provedene projektne aktivnosti te rezultati terenskih istraživanja koja su se provodila na području G5 zone tijekom trajanja projekta.

Projekt “Ribarsko znanstvena mreža Grada Ploča” započeo je s provedbom u rujnu 2020. godine. Kroz projektne aktivnosti ostvarene su suradnje s brojnim znanstvenim institucijama i predstavnicima sektora ribarstva. Projektom se uspostavila  partnerska veza između predstavnika lokalnih ribara Grada Ploča, znanstvenika, ribarske organizacije i lokalne samouprave. 

Nakon uvodnih riječi voditeljice projekta Elizabete Kužet, sudionicima se obratio Damir Živković, pročelnik upravnog odjela za Gospodarski razvoj i zaželio svima dobrodošlicu.

Tijekom konferencije rezultate terenskih istraživanja predstavili su :

-sc. Neven Hadžić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb: Optimizacija održavanja sustava zaštite protiv obraštanja ribarskih brodova

-sc. Dario Omanović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb: MIKROBIOLOGIJA VODE I SEDIMENTA; Damir Kapetanović, Irena Vardić Smrzlić, Tomislav Bulat 

-Ana Marija Cindrić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb: KVALITETA MORSKE VODE I SEDIMENTA; Dario Omanović, Vlado Cuculić, Neven Cukrov, Ana-Marija Cindrić, Ana Rapljenović, Tomislav Bulat

-sc. Dario Omanović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb : PROCJENA UTJECAJA ZAGAĐENJA NA KONZUMNE RIBE; Vlatka Filipović Marijić, Marijana Erk, Dušica Ivanković, Zrinka Dragun

-dr.sc. Ivan Špelić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb: Instrumetnalne metode mjerenja parametra svježe ribe; Ivan Špelić, Tena Radočaj, Neven Iveša, Jurica Jug-Dujakovi, Marina Piri, Ana Gavrilović  

-dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb: Studija (Case Study): Stanje poulacije europske jegulje (Anguilla anguilla) na području ušća Neretve; Gavrilović Ana, Radočaj Tena, Ivan Šelić, Oliver Barić, Iveša Neven, Kapetanović Damir, Vardić Irena, Tea Tomljanović, Daniel Matulić, Marina Piria

-sc. Tena Radočaj, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb: Preliminarna istraživanja sezonskih promjena indeksa kondicije i omjera spolova plavog raka (Callinectes sapidus, Rathbun 1896) u estuariju Neretve i Neretvanskom kanalu; Neven Iveša, Tena Radočaj, Ivan Špelić, Oliver Bari, Antonio Castellicchi, Jurica Jug-Dujaković, Ana Gavrilović.

-Izrada baze ribara u Gradu Pločama, dr.sc. Ana Gavrilović

-Elaborat o gospodarskom ribolovu i ribarstvo u Gradu Pločama, dr.sc. Ana Gavrilović

Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt se provodi u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 2.919.828,41 kn.

Detalji pojedinih rezultata terenskih istraživanja biti će objavljeni u narednim člancima.

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Ploča.

 

Javna rasprava o utjecaju na okoliš Luke nautičkog turizma Ploče

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na Javnu raspravu studije o utjecaju na okoliš Luke nautičkog turizma Ploče, Dubrovačko-neretvanska županija

Javna rasprava o Studiji trajat će 30 dana, u vremenu od 15. srpnja 2022. do 16. kolovoza 2022.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u četvrtak, 21. srpnja 2022. u 16:00 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ploče, Gračka 2, 20340 Ploče.

Više informacija pronađite na poveznici.

Obavijest o promjeni termina adulticidne dezinsekcije

Dostavljamo Vam obavijest o promjeni termina provedbe adulticidne dezinsekcije komaraca na području grada Ploča.

Aduticidna dezinsekcija predviđena 30.06. u ulicama:

  • Dalmatinska,
  • Antuna Gustava Matoša,
  • Andrije Kačića Miošica,
  • Silvije Strahimira Kranjčevića,
  • Tina Ujevića,
  • Tehnička radionica –nova plaža

iz opravdanih razloga provesti će se u sklopu već predvođenog termina 01.07. uz dogovor sa naručiteljem poslova Gradom Ploče.

Mjesečni sastanak u sklopu projekta “Zaželi danas za bolje sutra II – Grad Ploče”

Održan je redovni mjesečni sastanak u sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II – Grad PločevUP.02.1.1.1.13.0447. Na sastanku je prisustvovalo 30 žena zaposlenih na projektu i voditeljice projekta.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima projekta i edukaciji koju pohađaju te su djelatnice predale svoju dokumentaciju i izvješća o radu.

Na kraju sastanka podijeljena su 180 paketa higijenskih i kućanskih potrepština za mjesec lipanj.

Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn.
Intenzitet potpore: Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Glazbena škola Ploče upisuje učenike u prvi razred školske godine 2022.-2023.

Glazbena škola Ploče upisuje učenike u prvi razred školske godine 2022/23, za programe klavira, violine, saksofona i klarineta. Novi program u pripremi je škola gitare!
Upisnice se ispunjavaju do kraja mjeseca lipnja, u prostorijama Glazbene škole Ploče, Gračka 2, 20340 Ploče.
Upisnicu je moguće preuzeti online na stranicama škole te je popunjenu poslati na mail ogsploce@gmail.com.

Održana Početna konferencija projekta „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“

Grad Ploče je kao korisnik bespovratnih sredstava i partner na projektu Udruga dijabetičara „Slatki“ održali su Početnu konferenciju projekta „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“  kodne oznake UP.02.2.1.08.0209., dana 27. svibnja 2022. godine u Pučkom otvorenom učilištu. 

Projekt je financiran u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u iznosu od 372.958,51 kn u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda 85% i Državnog proračuna 15 %.

Uvodnu riječ je imala Ivanka Pažin, pomoćnica pročelnika za projekte, dok je ciljeve projekta predstavio Ivan Jerković, voditelj projekta.

Mia Gašpar i Petar Družijanić kineziolozi, predstavili su projektne aktivnosti.

Projekt je orijentiran na osnovnoškolsku djecu radi stvaranja zdravih navika, prvenstveno djece koja nisu uključena u redovita vježbanja u lokalnim klubovima, te za populaciju stariju od 65 godina, budući da je riječ o osobama s višestrukim dijagnozama.

Ono što je posebno važno istaknuti u ovom projektu su kontinuirani treninzi u periodu od šesnaest mjeseci, deset radionica pravilne prehrane, od kojih će tri biti za djecu, a sedam za građane, te dvanaest predavanja pravilnog disanja.

 

Izlet dječjeg vrtića Promatračnici na Baćinskim jezerima

Grad Ploče je u suradnji s Dječjim vrtićem Ploče, dana 23. svibnja 2022. godine organizirao izlet Promatračnici na Baćinskim jezerima. 

U okviru izleta djeca predškolskog uzrasta upoznata su s krajem u kojem žive kao i s bogatom prirodnom baštinom koju trebaju čuvati i njegovati.

Promatračnica za bioraznolikost, koja je izgrađena i opremljena bogatim sadržajem u okviru projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, osmišljena je na način da, širokim spektrom edukativnih elemenata, pruži informacije koje će svim uzrastima, s naglaskom na najmlađe, dodatno približiti ljepote i biološko značenje Baćinskih jezera. 

Djecu je kroz zanimljivo predavanje i sadržaj promatračnice provela Ana Tutavac iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. 

Posjet Promatračnici povezao se s projektima „Kvalitetnim odlukama do dobrog zdravlja“  i „Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II“ čime se na zanimljiv način obogatio sadržaj namijenjen najmlađim građanima grada Ploča.

Edukativni izlet završio je sa sportskim aktivnostima i malim pripremama za vrtićku olimpijadu na kojoj će djeca sudjelovati 10. lipnja 2022. godine na Pelješcu. 

Studijski posjet Litvi od 24. – 29. travnja 2022. godine – EUROPE GOES LOCAL

Kao jedan od 16 gradova sudionika ovogodišnjeg projekta Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level (EGL) u Republici Hrvatskoj, Grad Ploče je zajedno sa još 2 grada izabran za sudjelovanje na studijskom posjetu Republici Litvi koje se održalo od 24. – 29. travnja 2022. godine, a koja zemlja je odavno prepoznala važnost rada s mladima te je postala odličan primjer i inspiracija drugim europskim državama, a prije svega lokalnoj razini vlasti u kreiranju vlastite politike na području rada s mladima. 

Na studijskom posjetu su osim 3 predstavnika iz Republike Hrvatske sudjelovali i predstavnici iz europskih država poput Slovenije, Slovačke, Poljske, Njemačke, Turske, Luksemburga, Estonije, Grčke, Portugala i Španjolske što je doprinijelo kvaliteti samog studijskog posjeta te omogućilo svim sudionicima kvalitetnu i konstruktivnu raspravu koja se ponajprije temeljila na razmjeni iskustava u radu s mladima na lokalnoj razini. Riječ je o sudionicima iz država koje primjenjuju raznovrsne pristupe u području rada s mladima, a što je u konačnici rezultiralo brojnim razmjenama iskustava te stjecanjem brojnih novih spoznaja.

Tijekom studijskog posjeta pročelnik Službe za opće poslove g. Danijel Štula imao je priliku upoznati se ne samo sa radom Agencije za pitanja mladih (JRA) iz Vilniusa koja je kao organizator studijske posjete osigurala predavanja raznih predavača/gostiju, već je bio organiziran i posjet brojnim centrima/organizacijama poput: Youth Center MES u Vilniusu, Youth Center Vartai u Kaunasu, Youth Center u Elektrenai, Vilnius Social Club i The Order of Malta u Vilniusu. Posjeti su omogućili ne samo izravan uvid u izgled prostorija prilagođenih potrebama mladih, već i ono najvažnije, a to je razgovor s mladima koji su korisnici tih prostorija i voditeljima centara/organizacija kako bismo saznali nešto više o njihovu ustroju, načinu njihova rada s mladima, načinu kreiranja programa i aktivnosti za mlade, raznim oblicima financiranja, te brojnim izazovima s kojima se svakodnevno susreću. 

Moglo bi se reći da je studijski posjet osim u organizacijskom smislu uistinu bio prava inspiracija za sve sudionike, jer je pokazao koliko se toga pozitivnog može napraviti i promijeniti nabolje za mlade samo ako se to iskreno želi. Grad Ploče, iako na početku veoma složenog puta brige o mladima, već je poduzeo prve aktivnosti u okviru EGL projekta, a svakako je cilj osnivanje Savjeta mladih Grada Ploča i donošenje Lokalnog programa za mlade koji će biti temelj za dugoročan i kvalitetan rad s mladima na području Grada Ploča koji nisu samo naša budućnost već i sadašnjost.