Predstavnici Grada Ploča na drugom sastanku lokalnog HUB-a u Dubrovniku

Na drugom sastanku lokalnog HUB-a održanom u Dubrovniku 12. prosinca 2019. godine projektni tim Coastenergy Grad Ploče organizirao je studijski posjet Kneževom dvoru i upravnoj zgradi Grada Dubrovnika, kojemu je svrha posjet javnim objektima koji koriste obnovljive izvore energije, konkretno energiju mora, a u Dubrovačkoj razvojnoj agenciji DURA d.o.o. održana je prezentacija ” PLAVA ENERGIJA: Primjer dobre prakse primjene termalne energije mora”, na kojoj su sudjelovali članovi i dionici projekta Coastenergy.

Knežev dvor se grije i hladi putem 6 toplinskih dizalica koje uz pomoć morske vode zagrijavaju javne prostore, što rezultira uštedom energije i pridonosi smanjenju onečišćenja okoliša. Kroz ovaj studijski posjet najbolje možemo praktično vidjeti korištenje obnovljivih izvora energije odnosno energije mora u javnim objektima, povijesno-kulturnim središtima i UNESCO zaštićenom području.

Nova znanja za nezaposlene i žene u projektima Grada Ploča

Putem dva projekta financirana sredstvima Europskog socijalnog fonda, Grad Ploče kao nositelj organizira edukacije za sudionike projekata.

U sklopu projekta „Zaželi danas za bolje sutra – Grad Ploče“ svih 20 zaposlenih žena educirat će se u narednim mjesecima za računalnog operatera sa ECDL diplomom koje će provoditi Pučko otvoreno učilište Algebra.

Nakon provedene ankete među zaposlenicima koje skrbe o 80-tak starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području grada Ploča, najveći interes su pokazale za stjecanjem informatičke pismenosti jer su i tijekom prethodnih radnih iskustava spoznale nedostatak informatičkog znanja. Cilj projekta je osnaživanje žena u smislu jačanja kompetencija, vještina i motiviranosti za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Projekt „Zaželi danas za bolje sutra- Grad Ploče“ financiran je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene sa najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice. Projektni partneri koji sudjeluju u provedbi su Centar za socijalnu skrb Ploče i Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Dubrovnik, ispostava Ploče.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.067.667,47 kn i financiran je 85 % sredstvima Europskog socijalnog fonda i 15% sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Razdoblje provedbe projekta je od 27. rujna 2018. do 27. ožujka 2021. godine.

Drugi projekt koji provodi grad Ploče “Klub za zapošljavanje Ploče” osnovan je kao središnji informativno-edukacijski punkt za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina koji će kroz aktivnosti karijernog usmjeravanja nezaposlenih te pružanjem programa cjeloživotnog obrazovanja od značaja za lokalno gospodarstvo pružiti osnovu za provedbu ciljeva i mjera Dubrovačko-neretvanske strategije ljudskih potencijala na razini lokalne zajednice.

Ciljevi i aktivnosti projekta ostvarit će se u suradnji s četiri partnera na projektu, ujedno članice Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije (LPZ DNŽ) koje su redom predstavnici: regionalne uprave -Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije Dunea d.o.o., tijela zaduženog za kreiranje i provedbu politike zapošljavanja na nacionalnoj razini HZZ Područna ispostava Dubrovnik, neprofitnog sektora – Deša, regionalni centar za izgradnju zajednice i civilnog društva te obrazovnog sektora – srednja škola “Fra Andrije Kačića Miočića” Ploče, čime se osigurava poštivanje principa dobrog upravljanja i ostvarivanje strategijskih ciljeva u području unaprjeđenja znanja za konkurentno gospodarstvo (Prioritet 1.) i razvoja i usklađivanja programa obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada (Prioritet 2.).
Ukupna vrijednost projekta je 741.515,73 kn, a razdoblje provedbe projekta je od 3/2019-3/2021.

Grad Ploče je provedbu aktivnosti na projektu Kluba za zapošljavanje prepoznao kao izravnu potporu jačanju pet gospodarskih segmenata od strateškog značaja za razvoj lokalnog gospodarstva: ICT tehnologije, EU fondovi, obiteljski turizam, poljoprivreda i društveno poduzetništvo te se unutar Kluba za zapošljavanje provodi edukacija za 14 nezaposlenih osoba koja bi dovela do povećanja zaposlenosti najranjivijih osoba na lokalnom tržištu rada. Četrnaest pripadnika ciljnih skupina steći se znanje i vještine potrebne za bolju konkurentnost na tržištu rada. Program edukacija za voditelje EU projekata i ICT stručnjake (web dizajner i sistemsko mrežni administrator) su verificirani od Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Po uspješnom završetku svih edukacija polaznici će dobiti javnu ispravu, odnosno uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e – radnu knjižicu te će time biti konkurentniji na tržištu rada.

Predstavnici Grada Ploča na konferenciji “Nove tehnologije u plavom sektoru”

Predstavnici projektnog tima Grada Ploča na Interreg Coastenergy projektu sudjelovali su na Arca 2019 Blue Green Hub Inovacijskoj konferenciji NOVE TEHNOLOGIJE U PLAVOM SEKTORU: “Zelene inovacije u hrvatskoj brodogradnji” koja je održana 17.10.2019. u velikoj dvorani Ministarstva gospodarstva i poduzetništva RH u Zagrebu u organizaciji Udruge inovatora Hrvatske i suorganizaciji tvrtke Radionica za ljudske potencijale – HRradi i Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba. Tema konferencije je predstavljanje izazova za rast i razvoj inovacija u plavom sektoru u RH.

Predstvanici Grada Ploča su podijelili brošure o Coastenergy projektu i predstavili ulogu lokalne samouprave u jačanju kapaciteta za korištenje sredstava EU fondova i umrežavanja sa znanstveno-istraživačkim istitucijama, interesnim skupinama, neprofitnim organizacijama i gospodarstvenicima u jačanju plavog sektora.

Objavljen ponovljeni Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine za vrijeme manifestacije “Advent u Pločama 2019.”

Dana 3. prosinca 2019. objavljen je ponovljeni Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine za vrijeme manifestacije “Advent u Pločama 2019.”.

Tekst natječajaobrazac za pronuditelje i plan rasporeda kućica možete pronaći u kategoriji Dokumenti/Natječaji/Ostalo.

Predstavnici Grada Ploča na sastanku prekograničnog “HUB-a plave energije“ u Pescari

Predstavnici Grada Ploča, članovi projektnog tima Coastenergy, sudjelovali su na prvom sastanku prekograničnog “HUB-a plave energije“ održanom u Pescari od 6 – 8 studenog. Uloga HUB-a je uključivanje relevantnih dionika u proces definiranja pilot projekata plave energije.

COASTENERGY dionici su sveučilišta, jedinice lokalne i regionalne samouprave, lučke uprave, agencije za zaštitu okoliša i poslovni klasteri iz Hrvatske i Italije. Dionici mogu postati i sve druge skupine koje se mogu uključiti u osmišljavanje projekata korištenja plave energije u Jadranskom moru.

COASTENERGY je na Facebooku @coastenergy.interreg

Objavljen Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine za vrijeme manifestacije “Advent u Pločama 2019.”

Dana 28. studenog objavljen je Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine za vrijeme manifestacije “Advent u Pločama 2019.”.

Tekst natječaja, obrazac za pronuditelje i plan rasporeda kućica možete pronaći u kategoriji Dokumenti/Natječaji/Ostalo.

Predstavljen CEF Telekom projekt Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta InLoRe – uvođenja elektroničkog računa u poslovanje tijela lokalne i područne samouprave

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao CEF Telekom koordinator i partner projektu organiziralo je javno predstavljanje rezultata CEF projekta „Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities“ (In-LoRe) CEF Action No: 2017-HR-IA-0143.

Svrha i cilj događanja bila je predstaviti široj javnosti i zainteresiranim dionicima eRačun i njegovo uvođenje u procese javne nabave u Republici Hrvatskoj, novi zakonodavni okvir i europsku normu za eRačun te ujedno predstaviti i In-LoRe projekt, kao i dosadašnje projekte i njihove ključne rezultate koji su postignuti provođenjem projekta kroz CEF Telekom program.

Događanje je pružilo voditeljima projekta da pobliže upoznaju sudionike i javnost s eRačunom i njegovim uvođenjem u postupke javne nabave u Republici Hrvatskoj. Predstavljeni su koordinator kao nositelj projekta i 80 projektnih partnera te pojedinosti o projektu;

– 12 mjeseci trajanja projekta

 – Vrijednost projekta preko 1 miljun Eura

– 4 glavne projektne aktivnosti

– Najveći CEF Telekom partnerski konzorcij

65 projektnih partnera registrirano na središnji portal „eRačun za obveznike javne nabave” u svrhu omogućavanja zaprimanja i obrade elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) i provođenja postupka obračuna/likvidacije eRačuna.

54 projektna partnera izvršila prilagodbe za zaprimanje i obradu elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) te integrirani s platformom „eRačun za državu”. Provedeni su treninzi projektnih partnera i ostalih ključnih dionika – cca 30 radionica, a educirano je cca 1000 subjekata.

Također su se sudionici podsjetili na zakonodavni okvir, modele razmjene eRačuna koji su najčešći u Republici Hrvatskoj, funkcionalnost nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna sukladno europskoj normi za eRačun. Sudionicima je također prezentiran CEF Telekom program, dosada završeni i prijavljeni projekti (eInvoicing, eDelivery, eProcurement, Cyber Security), gradivni blokovi CEF Telecom te natječaji koji su otvoreni do 14. studenog 2019.u svrhu korištenja tehnologija za konkurentnije i sigurnije digitalno gospodarstvo, s posebnim naglaskom na buduće projekte koje će provoditi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

 

Objavljen Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020.

Dana 21. studenoga 2019. godine objavljen je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020.

Rok za podnošenje prijava u papirnatom obliku je 15 (petnaest) dana od dana raspisivanja Natječaja na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča i traje zaključno do 6. prosinca 2019. godine.

Više detalja u Javnom natječaju za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020. i Uputama za podnošenje prijave.

Na sljedećim poveznicama možete pronaći Obrazac za podnošenje prijave za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020. i Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva.