LAG Neretva objavila Natječaj za provedbu Mjere 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17) Lokalna akcijska grupa Neretva 06. rujna 2019. godine objavljuje Natječaj za provedbu Mjere 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa Neretva objavljuje Natječaj za provedbu Mjere 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Neretva za razdoblje 2014.-2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 3.331.575,00 HRK gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 111.052,50 HRK, s intenzitetom potpore 100%.

Na natječaj se mogu prijaviti mikro ili mala poduzeća sljedećih organizacijskih oblika:
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
Obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
Trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
Zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Prihvatljivi korisnici moraju imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Neretva što obuhvaća gradove Metković, Opuzen i Ploče, te općine Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje.
Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 1.1.1. traje od 20. rujna 2019. godine do 21. listopada 2019. godine.

Na e-mail adresu LAG-a info@lagneretva.com potencijalni prijavitelji mogu do 14. listopada 2019. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj, te će postavljena pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a www.lagneretva.com.

Tekst natječaja i pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti na službenim stranicama LAG Neretve.

Predstavljamo mrežnu stranicu o održivom gospodarenju otpadom Grada Ploča i Općine Gradac- „Zeleni val“

https://zeleni-val.com/

Jedna od edukativnih aktivnosti u sklopu projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ , koji provodi Grad Ploče u suradnji s Općinom Gradac, je izrada mrežne stranice koja je zamišljena kao glavni alat za informiranje i educiranje svih građana Ploča i Gradca o načinu gospodarenja otpadom i pravilnom postupanju s otpadom.

Mrežna stranica sadržava edukativne sadržaje, EU i nacionalnu zakonsku regulativu, lokalne propise i akte, sve upute, letke, plakate, brošure, na kojima se nalaze sve informacije o pravilnom postupanju s otpadom, kartu s bitnim lokacijama za lokalno gospodarenje otpadom, kalendar odvoza, informacije o reciklažnom dvorištu, načinu sakupljanja i odlaganja itd.

Sadrži i razne alate za korisnike, pa tako na stranici možete prijaviti lokaciju na kojoj je nepropisno odbačen otpad (divlji deponij ili otpad koji se nepropisno nalazi na javnoj površini), pregledati raspored odvoza otpada, pregledati rezultate odvojenog prikupljanja otpada, naručiti odvoz glomaznog otpada koji je 1 put godišnje besplatan za sve korisnike javne usluge, pregledati popis otpada koji se zaprima u reciklažnom dvorištu, saznati kako organizirati akciju prikupljanja otpada, postaviti pitanje ili ostaviti primjedbu.

Jedan od alata stranice, kojim se potiče ponovna uporaba i sprječavanje nastanka otpada, je web buvljak (https://zeleni-val.com/web-buvljak/). Živimo u dobu pretjeranog konzumerizma i često kupujemo „novo“, a bacamo predmete koji su u dobrom stanju i nekome bi mogli koristiti još dosta vremena. Ako imate rabljeni predmet koji vam više ne treba i planirate ga baciti, prije nego to napravite, probajte ga pokloniti ili prodati putem web-buvljaka. Jednostavno ostavite sliku predmeta, kratki opis i kontakt. Možete i tražiti nešto što vama treba, ili se mijenjati za predmete. Sve u svrhu reduciranja količina otpada i manje kupovanja „novoga“, jer sve što kupite jednog dana će postati otpad, a možda netko u vašoj blizini „baca“ upravo to što vama treba.

Osim mrežne stranice, na Facebook stranici Zeleni val https://www.facebook.com/zelenivalploce/ također možete pratiti korisne informacije i obavijesti te objave s web buvljaka.

Ukupna vrijednost projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ iznosi 587.600,66 HRK, a iznos EU potpore je 479.239,11 HRK.

Studijski obilazak svjetski poznatih stručnjaka iz područja uzgoja smokve Gradu Pločama

U okviru ovogodišnjeg 6. Međunarodnog simpozija o smokvama organiziranog od strane porečkog Instituta za poljoprivredu i turizam te pod pokroviteljstvom Međunarodne udruge za hortikulturne znanosti, u hotelu Lone u Rovinju od 2. do 5. rujna 2019. godine, organiziran je i post simpozijski posjet Dalmaciji, koji uključuje obilazak proizvođača i prerađivača smokava.

Među planiram destinacijama je i Grad Ploče, stoga pozivamo sve zainteresirane proizvođače smokve na području Grada Ploča na druženje sa ovogodišnjim organizatorom svjetskog simpozija dr. Željkom Prgometom i svjetski poznatim stručnjacima iz Hrvatske, Italije, Rumunjske, Španjolske, Sjeverne Makedonije, Grčke, Bosne i Hercegovine, SAD, Perua, Kine i drugih zemalja, što je jedinstvena prilika za razmjenu iskustava i dobivanje vrijednih informacija i odgovora na brojna pitanja iz područja smokvarstva.

Ovogodišnje teme 6. Međunarodnog simpozija bile su genetika i sortiment, uzgoj, bolesti i štetnici, unapređenje kvalitete, čuvanje i prerada ubranih plodova, ekonomika proizvodnje smokava i proizvoda od smokava pa sve do utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju smokava u različitim dijelovima svijeta.

Samo druženje planirano je u subotu, 7. rujna 2019. godine na Baćinskim jezerima u Beach baru Parić s početkom u 12:30 sati.

Poziv na radionice “Preduvjeti za razvoj održivog turizma u dolini Neretve” i „Revitalizacija ruralnih naselja doline Neretve“

Pozivamo Vas na radionice “Preduvjeti za razvoj održivog turizma u dolini Neretve” i “Revitalizacija ruralnih naselja doline Neretve” koje će se održati u srijedu, 4. rujna 2019. godine, u Pučkom otvorenom učilištu u Pločama s početkom u 16,00 sati.

Radionice organizira Regionalna agencija DUNEA u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i tvrtkom APE d.o.o., u sklopu provedbe projekta CO-EVOLVE i izrade Smjernica za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve.

Radionica “Preduvjeti razvoja održivog turizma u dolini Neretve” zamišljena je kao fokus grupa koju će voditi sociolog prof.dr.sc. Vladimir Lay te je otvorena za sve stanovnike doline Neretve. Na radionici “Revitalizacija ruralnih naselja doline Neretve” nezavisni konzultant Robert Baćac će održati izlaganje o difuznim i integralnim hotelima, te će se ovom prilikom predstaviti i primjeri dobre prakse iz doline Neretve.

2019-09-02-radionica-ploce-1

2019-09-02-radionica-ploce-2

Nabava školske opreme učenicima od I. do VIII. razreda osnovne škole za školsku 2019./2020. godinu

Sa zadovoljstvom obavještavamo roditelje učenika od I. do VIII. razreda osnovne škole s prebivalištem na području Grada Ploča o donošenju Odluke o sufinanciranju nabave školske opreme učenicima od I. do VIII. razreda osnovne škole za školsku 2019./2020. godinu u iznosu od 300.00 kn po djetetu/učeniku.

Zahtjev za sufinanciranje nabave školske opreme za školsku 2019./2020. godinu sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se Službi za opće poslove Grada Ploča, osobno predajom u pisarnici Grada Ploča, u razdoblju od 10. rujna do 10. listopada 2019. godine.

Odluku o sufinanciranju nabave školske opreme učenicima od I. do VIII. razreda osnovne škole za školsku 2019./2020. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Zahtjev za sufinanciranje možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Ostvarite pravo na besplatnu športsku opremu kroz projekt „Zajedno u športu zajedno u zdravlju“!

Zajednica športskih udruga Grada Ploča u partnerstvu s gradom Ploče provodi projekt „Zajedno u športu zajedno u zdravlju“. Kroz projekt se radi na motiviranju 50-ero djece i mladih na bavljenje športskim aktivnostima koju do ovog projekta nisu sustavno prakticirali te poticanje i motiviranje onih mladih koji zbog nedostatka podrške i financijskih sredstava planiraju napustiti sport ili rekreaciju. Tako je Zajednica iz Europskog socijalnog fonda osigurala sredstva za nabavu kompleta športske opreme za 50-ero djece i mladih koji treniraju ili žele trenirati u lokalnim klubovima.
Pravo na besplatnu športsku opremu kroz dvije godine imaju djeca i mladi do 25 godina koji ispunjavaju jedan od uvjeta:
• djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni
• djeca čiji su roditelji nezaposleni
• djeca i mladi čiji su roditelji korisnici doplatka za djecu
• djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji
• djeca i mladi iz obitelji s troje ili više djece
• djeca i mladi s problemima u ponašanju
• djeca s teškoćama u razvoju
• mladi korisnici stipendija za studente slabijeg imovinskog statusa.

Sve zainteresirane molimo da kontaktiraju voditeljicu projekta do 15.rujna niže navedeni broj ili e-mail.
Voditeljica projekta: Nikolina Doboš
Kontakt: 099-428-9854
Mail: zaj.sportovagradaploca@gmail.com

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Nacrtom prijedloga Odluke o komunalnom redu Grada Ploča uređuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada Ploča.

Važeću Odluku potrebno je uskladiti kako sa važećim pozitivnim propisima, tako i sa svakodnevnom primjenom, odnosno situacijama koje su se pojavile u praksi.

Osnovni cilj savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu Grada Ploča.

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavljaju se na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu” ili se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu: esavjetovanje@ploce.hr zaključno do 25. kolovoza 2019. godine.

Nacrt Odluke o komunalnom redu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Nacrtom prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu utvrđuju se obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, zone u Gradu Pločama za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu Pločama, način obračuna komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Važeću Odluku potrebno je uskladiti kako sa važećim pozitivnim propisima, tako i sa svakodnevnom primjenom, odnosno situacijama koje su se pojavile u praksi.

Osnovni cilj savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Grada Ploča.

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavljaju se na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu” ili se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu: esavjetovanje@ploce.hr zaključno do 25. kolovoza 2019. godine.

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Obavijest o obustavi prometa u ulici Vladimira Nazora za vrijeme održavanja “Maratona lađa 2019. godine”

Povodom održavanja „Maratona lađa 2019. godine“ u Pločama, obustavlja se promet za sva motorna vozila u ulici V. Nazora u Pločama od tržnice do raskrižja za Sud u vremenu od 12ºº sati 10. kolovoza 2019. do 05ºº sata 11. kolovoza 2019. godine s tim da se prije zatvaranja ulice izmjeste sva parkirana vozila.

Dana 10. kolovoza 2019. godine za vrijeme održavanja „Maratona lađa„ molimo sve vlasnike brodica da na vezu ispred hotela „Bebić“ i u kanalu Crna rijeka izmjeste iste na drugi vez kako bi se manifestacija odvijala nesmetano.

Molimo sve građane grada Ploča da se pridržavaju navedene obavijesti.

Projekt Zaželi – Zaposlenim ženama podijeljena radna odjeća i obuća

Ovih dana u prostorijama gradske uprave podijeljena je radna odjeća i obuća za 20 zaposlenih žena koje svakodnevno skrbe o 80 korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području grada Ploča. Osim majici dugih i kratkih rukava, zaposlenice su dobile pregače i tenisice za obavljanje svakodnevnih poslova kod korisnika.

Projekt „Zaželi danas za bolje sutra- grad Ploče“ financiran je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene sa najviše srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.067.667,47 kn i financiran je 85 % sredstvima Europskog socijalnog fonda i 15% sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Razdoblje provedbe projekta je od 27. rujna 2018. do 27. ožujka 2021. godine.