Predstavljen CEF Telekom projekt Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta InLoRe – uvođenja elektroničkog računa u poslovanje tijela lokalne i područne samouprave

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao CEF Telekom koordinator i partner projektu organiziralo je javno predstavljanje rezultata CEF projekta „Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities“ (In-LoRe) CEF Action No: 2017-HR-IA-0143.

Svrha i cilj događanja bila je predstaviti široj javnosti i zainteresiranim dionicima eRačun i njegovo uvođenje u procese javne nabave u Republici Hrvatskoj, novi zakonodavni okvir i europsku normu za eRačun te ujedno predstaviti i In-LoRe projekt, kao i dosadašnje projekte i njihove ključne rezultate koji su postignuti provođenjem projekta kroz CEF Telekom program.

Događanje je pružilo voditeljima projekta da pobliže upoznaju sudionike i javnost s eRačunom i njegovim uvođenjem u postupke javne nabave u Republici Hrvatskoj. Predstavljeni su koordinator kao nositelj projekta i 80 projektnih partnera te pojedinosti o projektu;

– 12 mjeseci trajanja projekta

 – Vrijednost projekta preko 1 miljun Eura

– 4 glavne projektne aktivnosti

– Najveći CEF Telekom partnerski konzorcij

65 projektnih partnera registrirano na središnji portal „eRačun za obveznike javne nabave” u svrhu omogućavanja zaprimanja i obrade elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) i provođenja postupka obračuna/likvidacije eRačuna.

54 projektna partnera izvršila prilagodbe za zaprimanje i obradu elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) te integrirani s platformom „eRačun za državu”. Provedeni su treninzi projektnih partnera i ostalih ključnih dionika – cca 30 radionica, a educirano je cca 1000 subjekata.

Također su se sudionici podsjetili na zakonodavni okvir, modele razmjene eRačuna koji su najčešći u Republici Hrvatskoj, funkcionalnost nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna sukladno europskoj normi za eRačun. Sudionicima je također prezentiran CEF Telekom program, dosada završeni i prijavljeni projekti (eInvoicing, eDelivery, eProcurement, Cyber Security), gradivni blokovi CEF Telecom te natječaji koji su otvoreni do 14. studenog 2019.u svrhu korištenja tehnologija za konkurentnije i sigurnije digitalno gospodarstvo, s posebnim naglaskom na buduće projekte koje će provoditi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

 

Objavljen Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020.

Dana 21. studenoga 2019. godine objavljen je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020.

Rok za podnošenje prijava u papirnatom obliku je 15 (petnaest) dana od dana raspisivanja Natječaja na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča i traje zaključno do 6. prosinca 2019. godine.

Više detalja u Javnom natječaju za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020. i Uputama za podnošenje prijave.

Na sljedećim poveznicama možete pronaći Obrazac za podnošenje prijave za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za akademsku godinu 2019./2020. i Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva.

Grad Ploče Vas poziva da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Proračuna Grada Ploča za 2020. godinu

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Proračuna Grada Ploča za 2020. godinu.

Dokument za savjetovanje možete pogledati OVDJE.

Tema savjetovanja: Donošenje Prijedloga Proračuna Grada Ploča za 2020. godinu.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Prijedloga Proračuna Grada Ploča za 2020. godinu.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Prijedloga Proračuna Grada Ploča za 2020. godinu upisivanjem svojih komentara na predviđenom OBRASCU.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.11.2019. godine

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Sudionici u javnom savjetovanju mogu svoje prijedloge dostaviti na e-mail adresu: info@ploce.hr

Objavljen Javni natječaj za komunalno prometnog redara

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča, na radno mjesto Upravni referent – komunalno/prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

U kategoriji Dokumenti objavljujemo Javni natječaj za komunalno prometnog redara te Opis poslova i podatke o plaći.

Priopćenje Izvora Ploče d.o.o. građanima grada Ploča i općine Gradac

Zbog obilnih padalina u proteklih par dana, došlo je do zamućenja izvorišta Klokun i Modro oko.  Kao posljedicu, rezultati analize vode pokazuju povećanje parametra mutnoće i u vodoopskrbnoj mreži. Vodovodna voda je još uvijek bakteriološki ispravna, no predostrožnosti radi, dajemo preporuku potrošačima da prije upotrebe vode za piće istu prokuhaju. Mjera ostaje na snazi do daljnjega te će građani biti na vrijeme obaviješteni o njenom prestanku.

Izvor Ploče d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Predstavljene ”Smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve”

‘Smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve’ predstavljene su 29. listopada 2019., u hotelu Valamar Lacroma, na završnoj konferenciji projekta CO-EVOLVE u organizaciji Regionalne agencije DUNEA.

Na konferenciji projekta, čiji cilj je podizanje svijesti, analiza stanja i promicanje suradnje čovjeka i prirode u obalnim područjima s visokom stopom turizma, sudjelovali su župan Nikola Dobroslavić, ravnateljica Regionalne agencije DUNEA Melanija Milić, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb, vanjski stručnjak iz tvrtke APE d.o.o. Nikša Božić uz predstavnike općina i gradova s područja Dubrovačko-neretvanske županije.

Smjernicama su izrađene konzervatorske, urbanističke, krajobrazne i arhitektonske podloge kojima su identificirana i valorizirana zapuštena, odnosno napuštena, sela i zaseoci u zaleđu klastera Neretva te planerske smjernice koje se mogu implementirati u prostorno-plansku dokumentaciju jedinica lokalne samouprave s područja doline Neretve.

Uvodnu riječ o važnosti ovog projekta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, imala je ravnateljica Regionalne agencije DUNEA Melanija Milić.

‘S budžetom od 215 tisuća eura, Regionalna agencija DUNEA je uz Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i vanjske stručnjake, kreirala integrirane planove i aktivnosti upravljanja za deltu rijeke Neretve- jedno od sedam pilot područja. To je ujedno i bio cilj projekta – podizanje svijesti, analiza stanja i promicanje suradnje čovjeka i prirode u obalnim područjima s visokom stopom turizma i velikim turističkim potencijalom. Zajedničkim naporima, razmjenom iskustva i traženjima najboljih rješenja došli smo do kraja i ovog projekta, te zaista možemo biti ponosi na Smjernice koje su iz projekta proizašle’, poručila je Milić te izrazila želju da se i za ostale klastere osiguraju sredstva kako bi se i dalje razvijala ruralna područja.

O značaju projekta CO-EVOLVE za Dubrovačko-neretvansku županiju govorio je župan Nikola Dobroslavić.

”Ove Smjernice daju odgovore kako revitalizirati deltu Neretve i dati joj novu vrijednost kroz razvoj turizma. Moramo raditi na podizanju svijesti o važnosti kvalitete prostora koje imamo te ih istodobno zaštititi kako bi stvorili preduvjete za razvoj održivog turizma”, rekao je župan Dobroslavić te dodao kako je klaster Neretve primjer za razvoj drugih ruralnih dijelova županije.

Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb upozorila je kako većina sela u Neretvi, ali i u ostalim dijelovima Županije nisu zaštićena kao kulturna dobra zakonom.

‘Dubrovačko-neretvanska županija će tražiti od Ministarstva turizma da ovaj pilot projekt razmotri i preporuči primijeniti kako u nas, tako i u cijeloj Hrvatskoj, te da uvede posebnu mjeru, odnosno program ‘Revitalizacija ruralnih krajolika’, iz koje bi se dodjeljivala sredstva za projekte koji imaju za cilj turističku valorizaciju napuštenih sela’, objasnila je Oreb.

O metodologiji izrade stručne podloge detaljnije je govorio Nikša Božić koji je u iscrpnoj prezentaciji pokazao četiri faze koje su dovele do izrade Smjernica i brošure, te je prikazao i odabrano pilot područje, selo Vidonje u općini Zažablje.

‘U prvoj fazi prepoznata je vrijednosti ruralnih krajolika doline Neretve kroz izradu karakterizacije i ocjene karaktera krajolika. Detaljna analiza naselja sadržavala je analizu naselja, prostornih struktura, prostorne organizacije, slike naselja itd. Detaljno je analizirano odabrano selo (pilot-područje) za koje je provedeno arhitektonsko snimanje. Posebna je pozornost posvećena podizanju svijesti o vrijednostima tradicijske arhitekture i potrebi kvalitetne obnove u duhu tradicije, te problemima vezanim uz revitalizaciju. Stoga su tijekom provedbe projekta organizirane radionice s lokalnim stanovništvom, a pripremljena je i brošura s rezultatima projekta namijenjena široj javnosti’, poručio je Božić.

Smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održiv razvoj turizma delte rijeke Neretve sastoje od tri dokumenta: Prepoznavanje vrijednosti ruralnih krajolika doline Neretve, Smjernice za integralnu zaštitu i revitalizaciju ruralnih krajolika doline Neretve i Smjernice za održiv razvoj ruralnog turizma doline Neretve.

Naslanjaju se na prethodno izrađen Plan razvoja turizma klastera Neretva 2015-2025, a služe kao preporuka i primjer dobre prakse razvoja ruralnih područja i za ostale turističke klastere Dubrovačko-neretvanske županije.

Predstavnicima gradova Metković, Ploče i Opuzen te općinama Kula Norinska, Pojezerje, Zažablje i Slivno, župan Nikola Dobroslavić uručio je Smjernice, s ciljem da ih koriste kao podlogu za izradu Prostornog plana uređenja gradova i općina te adekvatno ugrade u odredbe za njihovo provođenje, kako bi se ostvario prepoznati potencijal ruralnog područja zaobalja Neretve i kako bi razvoj na ovom području bio održiv uz zaštitu i očuvanje ruralnih područja u izvornom stanju.

Nakon konferencije otvorena je i prigodna izložba fotografija zaseoka doline Neretve u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.
Projekt punog naziva „Promicanje ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma“ vodi Regija Istočne Makedonije i Trakije iz Grčke uz partnere iz Grčke, Italije, Španjolske, Francuske i Hrvatske. Uz Regionalnu agenciju DUNEA, hrvatski partner na projektu je Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

Brošuru ‘Revitalizacija ruralnih naselja doline Neretve’ možete pronaći na ovoj poveznici.

Proračun projekta je tri milijuna eura, dok je budžet Regionalne agencije DUNEA 215.000 eura, a iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Interreg MED Programme sufinancira se 85 posto odnosno 2.559.000 eura.

Održane radionice o kompostiranju i radionice za djecu u vrtićima u sklopu projekta “Zeleni val”

Prošli tjedan na području Grada Ploča i Općine Gradac, u sklopu projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“, održane su radionice o održivom gospodarenju otpadom.
U jutarnjim satima, edukatorice iz udruge Eko-Zadar, održale su 2. ciklus radionica s djecom vrtićke dobi. Radionice se sastoje od edukativnog predavanja i praktičnog dijela u kojem djeca oslikavaju platnenu vrećicu koju su dobili u sklopu projekta te se igraju s igračkama koje su napravljene od otpada. Djeci su podijeljene i edukativne bojanke koje su izrađene u sklopu projekta. Djeci u dječjem vrtiću „Gradac“ bojanke je podijelio načelnik općine Matko Burić. Bojanku možete preuzeti ovdje.

Cilj ovih aktivnosti je da se najmlađim članovima naše zajednice od početka usade vrijednosti pravilnog postupanja s otpadom.

U popodnevnim satima, u mjestima Grada Ploča i Općine Gradac održane su radionice o kompostiranju. Radionice su bile otvorena za sve one koji su htjeli naučiti kako pravilno kompostirati biootpad. Prisutni na radionici koji su bili zainteresirani, dobit će besplatni drveni komposter, koji osigurava Komunalno održavanje doo. Cilj ove aktivnosti je da se poveća broj kućanstava koje kompostiraju biootpad. Kompostiranje biootpada svakom kućanstvu pruža mnoge prednosti- od rješavanja širenja neugodnih mirisa iz kante, jer kompost ne smrdi, do dobivanja korisnog gnojiva, a možda najveća prednost je smanjenje otpada koji nastaje u kućanstvu za trećinu. Kompostiranjem smanjujemo i količinu biootpada koja se odlaže, a na odlagalištu uzrokuje velike probleme- proizvodnju stakleničkih i zapaljivih plinova. Radionica se sastojala od predavanja i praktičnog dijela u kojem su sudionici sudjelovali u izrade kompostne hrpe te naučili koje sastojke možemo stavljati u kompost.

Zahvaljujemo se svim suradnicima na ovim aktivnostima: Općini Gradac, Dječjim vrtićima Ploče i Gradac, Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića Ploče, Komunalnom održavanju Ploče, Ekološkoj udruzi Pijavica i UOTV-u Rogotin, te mjesnim odborima Baćine, Komina, Rogotina, Peračkog blata i Staševice.

Projekt „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ sufinancira EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85 % prihvatljivih troškova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 587.600,66 HRK. Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Poziv za iskaz interesa na prijavu za treninge s ciljem jačanja motivacije i psiho-socijalnog osnaživanja za dugotrajno nezaposlene osobe u sklopu projekta „Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“

Grad Ploče poziva zainteresirane građane s područja Grada Ploča na prijavu za radionice koje će se provoditi u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Ploče u okviru projekta „Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“ unutar Poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, koji se financira iz OP Učinkovitih ljudskih potencijala 2014.-2020. godine iz Europskog socijalnog fonda.

U sklopu projekta planirano je provesti radionice s ciljem motiviranja 20 pripadnika ciljane skupine, koji će steći znanja i vještine za kojima postoji stvarna potreba na lokalnom tržištu rada.

U prvoj provedbenoj fazi planirano je održavanje 4 motivacijske radionice za osnaživanje polaznika u svrhu zapošljavanja te razvoj i provedba kroz 4 modula:

  1. Predstavite se kroz životopis i molbu
  2. Razgovor za posao – korak po korak
  3. Povećanje samopouzdanja do poslovnog uspjeha
  4. Poduzetništvo – je li to za mene?

Cilj projekta je omogućiti nezaposlenim osobama, s naglaskom na dugotrajno nezaposlene, stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija. Motivacijskim treninzima cilj je osnažiti dugotrajno nezaposlene, te stjecanjem novih znanja i vještina podići im samopouzdanje i motivaciju za aktivni pristup tržištu rada.

-nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina

-dugotrajno nezaposlene osobe – mladi do 29 godina kontinuirano nezaposleni dulje od 6 mjeseci te odrasli (30 godina ili više) kontinuirano nezaposleni dulje od 12 mjeseci.

-osobe romske nacionalne manjine

-osobe s invaliditetom

-beskućnici

-liječeni ovisnici o drogama

-žrtve obiteljskog nasilja

-azilanti

-migranti

-mladi  bez odgovarajuće roditeljske skrbi

mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Edukacije će se održati krajem listopada 2019 g. u Pločama te je za polaznike osiguran radni materijal i zakuska. Edukacije su besplatne. Naknadno će te biti obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja edukacije.

Zainteresirani se mogu javiti na adresu:

Grad Ploče

Upravni odjel za gospodarski razvoj

Trg kralja Tomislava  23, 20340 Ploče

 

Ili na e-mail adresu voditeljice projekta „Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“

nikolina.vukicevic.dodig@ploce.hr   te na tel: 020/679-828

Grad Ploče Vas poziva da sudjelujete u izradi plana komunalnih prioriteta za 2020. godinu!

Pozivaju se građani Grada Ploča da predlože manje komunalne zahvate radi izrade plana komunalnih prioriteta za 2020. godinu.

Prijedlozi se zaprimaju do 10.10.2019. godine. Nakon isteka roka za zaprimanje prijedloga, sukladno financijskim mogućnostima, odabrati će se komunalni radovi za 2020. godinu. Neizabrani prijedlozi ostati će u bazi za naredne godine.

Prijavljuju se projekti manjih komunalnih zahvata s ciljem podizanja kvalitete življenja građana, odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti svih naselja. To su manji projekti, ali oni čijom se realizacijom uvelike utječe na kvalitetu života ljudi te izgled javnih površina. Moguće je prijaviti najviše 3 prijedloga.

Prijedlozi se mogu odnositi na:
– uređenje postojećih pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, prolaza)
– uređenje javnih zelenih površina (npr. sadnja stabala, cvijeća; zeleno uređenje neuređenih površina, čišćenje okoliša)
– postavljanje zaštitnih ograda i branika
– izgradnja ogradnih zidića
– izgradnja i uređenje dječjih igrališta
– postavljanje komunalne opreme (klupa, koševa)
– postavljanje javne rasvjete
– uređenje parkirnih površina
– postavljanje vertikalne signalizacijena nerazvrstanim cestama uz navođenje točne lokacije (prometnih znakova, prometnih ogledala, putokaznih ploča)
– iscrtavanje horizontalne signalizacije (oznaka na kolniku; zaustavne crte, pješački prijelazi i sl.)
– uređenje trgova
– i slično.

Prijedlozi se dostavljaju na propisanom obrascu na sljedećoj poveznici, elektroničkom poštom na info@ploce.hr, osobno ili poštom na adresu Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Rok za dostavu prijedloga je 10.10.2019. godine.