Obavijest građanima grada Ploča i okolice (Stablina, Čeveljuša, Šarić Struga, Rogotin, Banja i Komin)

Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode grada Ploča i okolice ustanovljeno je da prema kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), čime prestaju prvobitne mjere predostrožnosti o prokuhavanju vode te se vodovodna voda sada može upotrebljavati za piće. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

Izvor-Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Priopćenje građanima grada Ploča i njegove okolice (Stablina, Čeveljuša, Šarić Struga, Rogotin, Banja i Komin)

Zbog tehničkog problema na vodovodnoj instalaciji došlo je do odstupanja parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode. Poduzete su određene popravne radnje no predostrožnosti radi, dajemo preporuku potrošačima da prije upotrebe vode za piće istu prokuhaju. Mjera ostaje na snazi do daljnjega te će korisnici biti na vrijeme obaviješteni o njenom prestanku.

Izvor-Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Grad Ploče poziva građane na podnošenje prijedloga komunalnih zahvata, a u svrhu izrade proračuna Grada Ploča za 2019. godinu i projekciju proračuna za 2020. i 2021. godinu

Pozivaju se građani Grada Ploča na podnošenje prijedloga za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture u svrhu izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2019. godinu. Prijedlozi se zaprimaju do 12. listopada 2018. godine, a iste je moguće dostaviti u Gradsku upravu Grada Ploča elektroničkom poštom na e-mail adrese: marin.radaljac@ploce.hr i zeljko.skoric@ploce.hr te osobno ili poštom na adresu Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Tekst Poziva možete pronaći ovdje, a obrazac za podnošenje prijedloga možete pronaći ovdje.

Odbijena žalba Grada Ploča na Rješenje o isplati naknade za oduzeto zemljište u Gradcu

Rješenjem Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, KLASA: UP/II-944-07/16-01/10 od 09.05.2018. godine, odbijene su žalbe Općine Gradac i Grada Ploča izjavljene protiv prvostupanjskog rješenja Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za imovinsko pravne poslove, Ispostava Makarska, od 04.07.2016. godine.

Navedenim prvostupanjskim rješenjem, Općina Gradac i Grad Ploče obvezni su ovlaštenicima naknade za zemljište deposedirano u Gradcu u svrhu izgradnje prilaznog platoa za spomenik i rekreaciju u Gradcu te u svrhu izgradnje zdravstvene stanice u Gradcu, rješenjima Općine Ploče iz 1972. godine i Općine Kardeljevo iz 1983. godine isplatiti naknadu u ukupnom iznosu od 642.208,71 kn s pripadajućim kamatama.

Iako je Grad Ploče podnio tužbu nadležnom Upravnom sudu radi poništenja predmetnog Rješenja, ista ne odgađa izvršenje rješenja, te je Grad Ploče isplatio naknadu ovlaštenicima, a sve kako bi izbjegao daljnje troškove i prisilnu naplatu.

Slijedom svega navedenog, a u skladu s Odlukom Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija od 26.01.2000. godine, Grad Ploče je u srpnju 2018. godine ovlaštenicima naknade isplatio ukupan iznos od 630.738,20 kuna.

Obavijest o obustavi prometa u ulici Vladimira Nazora

Povodom održavanja “Maratona lađa 2018. godine” u Pločama, obustavlja se promet za sva motorna vozila u ulici Vladimira Nazora u Pločama od tržnice do raskrižja za Sud u vremenu od 12:00 sati (11. kolovoza) do 05:00 sati (12. kolovoza), s tim da se prije zatvaranja ulice izmjeste sva parkirana vozila.

Dana 11. kolovoza, za vrijeme održavanja “Maratona lađa 2018. godine”, molimo sve vlasnike brodica da na vezu ispred hotela “Bebić” i u kanalu Crna rijeka izmjeste iste na drugi vez, kako bi se manifestacija odvijala nesmetano.

Molimo sve građane grada Ploča da se pridržavaju navedene obavijesti.

GRAD PLOČE

Čestitka za Dan Grada Ploča

Drage Pločanke i Pločani, svima vama i onima koji nose Grad u srcu, upućujemo iskrene čestitke povodom Dana Grada Ploča i blagdana Kraljice Neba i Zemlje, uz želju da zajedničkim radom učinimo najbolje što možemo u daljnjem razvitku Ploča, a svim prijateljima i gostima želim ugodan boravak u našem Gradu.

Gradonačelnik
Mišo Krstičević

Predsjednik Gradskog vijeća
Niko Orepić

Kandidacijske liste za članice/članove mjesnih odbora na području Grada Ploča

Na temelju odredbi članka 19. i 32. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča br. 3/14), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ploča sastavlja i objavljuje Pravovaljane kandidacijske liste za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča i Zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča.

Ovdje možete preuzeti Pravovaljanje kandidacijske liste za članice/članove vijeća Mjesnih odbora Baćina, Banja, Komin, Peračko Blato, Plina Jezero, Ploče, Rogotin, Crpala-Spilice-Gnječi, Stablina, Staševica i Šarić Struga.

Ovdje možete preuzeti Zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za članice/članove vijeća Mjesnih odbora Baćina, Banja, Komin, Peračko Blato, Plina Jezero, Ploče, Rogotin, Crpala-Spilice-Gnječi, Stablina, Staševica i Šarić Struga.

Gradsko vijeće Grada Ploča na 7.sjednici održanoj 10. travnja 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ploča, kojom je nedjelja, 27. svibnja 2018. godine, određena kao dan provedbe izbora.