Obavijest sudionicima u prometu – privremena prometna signalizacija kod stare škole u Baćini

Obaviještavaju se građani Ploča da su započeli radovi na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene (Stara škola u Baćini) s kolnim prilazom na državnu cestu broj 8, dionica 22, u km 17+180, desna strana ceste.
Mole se svi sudionici u prometu da obrate pozornost na regulaciju prometa te se upozoravaju na obvezu poštivanja privremene prometne signalizacije.
Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.

Projekt “ZAŽELI” – Sve najbolje našoj najstarijoj korisnici

Danas smo posjetili našu najstariju korisnicu projekta “Zaželi danas za bolje sutra-Grad Ploče” povodom njezinog 99. rođendana. Gđa Kata Franić živi u Baćini, majka je 3 kćeri, baka 5 unučadi i 6 praunučadi. Uz težak i naporan život održala je svoj pozitivan duh i svjetska je žena, liberalnih pogleda i tolerancije – kaže kćer Marija koja živi u Sarajevu. Ispred Grada Ploča i gradonačelnika Miše Krstičevića uručili smo gđi. Franić mali znak pažnje i obećali se vratiti na slijedeći okrugli 100. rođendan. Zaposlenica na projektu gđa. Živka Gelić-Mihalj redovito obilazi gđu Franić sa kojom provodi vrijeme u razgovoru i druženju.

Grad Ploče provodi projekt „Zaželi danas za bolje sutra“ koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina. Ukupna vrijednost projekta je 4.067.667,47 kn i financiran je 85 % sredstvima Europskog socijalnog fonda i 15 % sredstvima Državnog proračuna RH. Razdoblje provedbe projekta je od 27. rujna 2018. do 27. ožujka 2021. godine.

Podjeljeni bicikli za 20 žena koje su zaposlene na projektu “ZAŽELI”

U sklopu projekta „ZAŽELI danas za bolje sutra-Grad Ploče“ u Pločama su danas podijeljeni bicikli za 20 žena koje su zaposlene u projektu na poslovima skrbi za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju na području Grada Ploča.

Bicikli će ženama poslužiti kao prijevozno sredstvo kojim će iduće dvije godine svakodnevno obilaziti 80 krajnjih korisnika, a svojevrsno će promicati i zdravi način života.

Grad Ploče provodi projekt „Zaželi danas za bolje sutra“ koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice.

Ukupna vrijednost projekta je 4.067.667,47 kn i financiran je 85 % sredstvima Europskog socijalnog fonda i 15 % sredstvima Državnog proračuna RH. Razdoblje provedbe projekta je od 27.rujna 2018. do 27.ožujka 2021. godine.

Održan okrugli stol u sklopu projekta “Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta”

U Pučkom otvorenom učilištu Ploče održan je okrugli stol u sklopu projekta “Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta”, a kroz operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”.
Nositelj projekta je Grad Ploče, a partner u projektu Pučko otvoreno učilište Ploče.

Na početku prezentacije sve prisutne je pozdravila voditeljica projekta, Nikolina Vukičević Dodig, a okupljenima se zatim obratio gradonačelnik Ploča, Mišo Krstičević koji je naglasio da projekt za cilj ima pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama da stjecanjem novih znanja i vještina uspješnije nađu mjesto na tržištu rada.

“Ovaj program je zamišljen u smislu prekvalifikacije jer nije rijedak slučaj da se u trenutku školovanja nađemo u raskoraku onoga za što se školujemo i onoga što se danas na tržištu rada traži. Svatko od nas treba posao, i ovim putem će svi oni koji trebaju prekvalifikaciju dobiti konkretnu pomoć” – rekao je Krstičević.

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, partnera u projektu, Marija Grgurinović Bebić je okupljenima prezentirala Program, a Dasen Jasprica, pročelnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Dubrovnik, govorio je o stanju na tržištu rada u DNŽ, sa posebnim naglaskom na Grad Ploče.

Za kvalitetnu provedbu projektnih aktivnosti i provedbu projekta u cjelini Grad Ploče s projektnim partnerom POU Ploče formirat će projektni tim koji će upravljati provedbom i praćenjem projektnih aktivnosti.

Intenzitet potpore: 100%
Ukupna vrijednost projekta iznosi 787.508,21 kuna
Trajanje provedbe projekta: 24 mjeseca
Doprinijeti mogućnost zapošljavanja nezaposlenih osoba.
Omogućiti nezaposlenim osobama, s naglaskom na dugotrajno nezaposlene, stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija za kojima postoji realna potreba na lokalnom tržištu, te ih osnažiti stjecanjem mekih vještina kojima će steći samopouzdanje i motivaciju za aktivni pristup tržištu rada.

Poziv na okrugli stol u sklopu projekta „Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta

Grad Ploče vas poziva na okrugli stol u sklopu projekta „Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“, koji će se održati u petak, 26. travnja 2019. godine u Pučkom otvorenom učilištu Ploče s početkom u 11 sati.
Okrugli stol zamišljen je kroz gostovanje predavača stručnjaka sa iskustvom u radu s nezaposlenima koji će prisutnima približiti mogućnosti stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija, te značaj koji te aktivnosti imaju za dugotrajno nezaposlene osobe.
Projekt Grada Ploča „ Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“ ima za cilj pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama da se upravo stjecanjem novih vještina uspješnije snađu na tržištu rada, ali i povezati spomenutu skupinu s poslodavcima, te novim znanjima što bolje odgovoriti na aktualne potrebe u zapošljavanju.
Pozivamo na ovaj okrugli stol sve nezaposlene osobe – mladi do 29 godina – kontinuirano nezaposleni dulje od 6 mjeseci te odrasli ( 30 godina ili više) – kontinuirano nezaposleni dulje od 12 mjeseci.

Objavljen javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Narodne knjižnice Ploče

Gradsko vijeće Grada Ploča raspisalo je natječaj za izbor ravnatelja/ice Narodne knjižnice Ploče.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija (03. travnja 2019.), na adresu: Gradsko vijeće Grada Ploča- Odbor za izbor i imenovanje s naznakom „Natječaj za ravnatelja Narodne knjižnice Ploče-ne otvaraj.“

Tekst natječaja možete pronaći ovdje.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2019. godinu

Gradonačelnik Grada Ploča objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2019. godinu.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obaljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2019. godinu.

 

Tekst poziva možete preuzeti u kategoriji dokumenti, na sljedećem linku.

Održan drugi partnerski sastanak projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“


Drugi koordinacijski sastanak za jedan od najvećih projekata Dubrovačko-neretvanske županije na području zaštite i promocije doline Neretve vrijednog više od 14 milijuna kuna održan je 26. ožujka u prostorima Gradskog kulturnog središta u Metkoviću.
Organizator sastanka je Dubrovačko-neretvanska županija, ujedno i nositelj projekta i Grad Metković, a sudjelovali su predstavnici projektnih partnera Regionalna agencija DUNEA, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ, Grad Ploče te odabrani stručnjaci za izradu vizualnog identiteta projekta, tvrtka PROSPEKT d.o.o. iz Rijeke.
Radi valorizacije prirodne baštine i povećanja atraktivnosti doline Neretve, provesti će se aktivnosti s ciljem podizanje razine svijesti o obnovljenoj baštini među ciljnim skupinama dionika te podizanja svijesti o rezultatima Projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 10.536.054,01 kune.
Mile Kušić iz tvrtke PROSPEKT d.o.o. na sastanku je predstavio inicijalne prijedloge vizualnih rješenja. Zamišljeno je da vizualni identitet projekta kroz moderan, kreativan, umjetnički vizual interpretira prirodnu baštinu doline Neretve i bude baza za brendiranje destinacije. Ono ujedno podrazumijeva idejni i izvedbeni projekt osnovnih grafičkih standarda, sustava komunikacije i sredstava za promociju te prostornu uporabu vizualnog identiteta koji će se koristiti u svim promotivnim materijalima projekta. Naglasak kreiranja vizualnog identiteta je promocija destinacije/atrakcija prirodne baštine u svrhu valorizacije zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 te razvoj javne svijesti o važnosti bioraznolikosti i georaznolikosti doline Neretve, a posljedično i jačanja lokalnog gospodarstva. Navedeno uključuje i novo tržišno ime (slogan) kao krilaticu koja će se koristiti u svrhe promoviranja destinacije s ciljem da čestim ponavljanjem iste bude zapamćena i dio prepoznatljive ideje. Vizualni identitet projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, s projektnim sloganom, trebao bi biti izrađen do 30. travnja 2019. kada će ujedno biti i predstavljen javnosti.
Trenutno stanje provedbe projekta te upute za daljnju provedbu predstavila je viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata Regionalne agencije DUNEA Iva Pozniak. Sama provedba uključuje hodogram realizacije svih projektnih aktivnosti među kojima su uređenje posjetiteljskog centra i planinarskog doma u Baćini, izložbenog prostora – postav muzeološke koncepcije za „prvu prostoriju“ Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću, edu-eko kompleksa na brdu Trovro u Rogotinu, promatračnice za bioraznolikost na Baćinskim jezerima, tematskih staza na Baćinskim jezerima – postavljanje informativnih ploča, pješačkih staza kroz značajni krajobraz predolac-Šibenica, edu-eko vrta u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u Staševici, edu-eko dječjeg igrališta u Otrić-Seocima te nabava i postavljanje opreme i sustava tehničke zaštite u Metkoviću.
Osim toga, kroz projekt je planirano 6 novih edukativno-posjetiteljskih infrastrukturnih sadržaja za razvoj javne svijesti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve, 2 nova edukativna sadržaja u svrhu podizanja obrazovnog kapaciteta djece školske dobi o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve, Akcijski plan upravljanja posjetiteljima, definirane 1 Mjere za praćenje posjetitelja, jedan novi sadržaj na 2 lokacije tehničke opreme i postavljanja sustava za zaštitu od požara zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve, 21 nova edukativna radionica na temu očuvanja prirodnih vrijednosti doline Neretve kojima je obuhvaćeno 725 dionika ciljnih skupina, 10 tipova promotivnih materijala u ukupno 16171 primjerak u svrhu podizanja razine svijesti o obnovljenoj prirodnoj baštini doline Neretve i projektnih rezultata.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, već je započela s organizacijom edukativnih radionica. 21. ožujka u gradskoj vijećnici Grada Opuzena održana je prva u nizu edukativnih radionica, na temu Marketing i brendiranje doline Neretve, namijenjena lokalnom stanovništvu, točnije dionicima iz sektora turizma, obiteljskim gospodarstvima, obrtima i ostalim tipovima organizacije poljoprivredne proizvodnje, jedinicama lokalne samouprave, odnosno javnopravnim tijelima predmetnog područja. U prvom dijelu radionice sudionici su imali priliku naučiti osnovne pojmove o brendu i brendiranju, potrebne korake za kreiranje dobrog branda i brend strategije, zašto je brendiranje važno i kako može pozitivno utjecati na poslovanje, dok su u drugom, praktičnom dijelu radionice, definirali situaciju doline Neretve i njezini brending potencijali te osnovu brending strategije, nakon čega je slijedio rad u grupama i određivanje osnova za izradu akcijskog plana za provedbu brending strategije.

Objavljen natječaj za zanimanje policajac/policajka u 2019./2020. godini

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska obavještava građane da je Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo novi natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2019./2020. godini.
Planira se upis 750 polaznika/polaznica u program koji će započeti 9. rujna, a polaznice/polaznici će se po završetku ovog programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.
Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da:
– imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,
– nemaju navršenih 28 godina na dan 9. rujna 2019. godine,
– imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
– imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
– su osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
– nisu članovi političke stranke.
Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom za natječaj.
Rok za podnošenje prijave je od 1.3.2019. do 31.7.2019.
Uvjete natječaja, način natjecanja, prava i obaveze možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska