Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča na radno mjesto komunalni redar

Na temelju članaka 17. i 19 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11 – dalje u tekstu: Zakon ) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča na radno mjesto: 1. komunalni redar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

  • srednja stručna sprema upravne, prometne ,tehničke ili ekonomske struke (najmanje IV. stupanj)
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu položen državni stručni ispit

Prilozi

Raspisan Natječaj za davanje u zakup poslovng prostora Doma športova Ploča

Na osnovu Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11,64/15) i Statuta ustanove, Upravno vijeće ustanove 21.08.2017. godine na II sjednici vijeća odlučilo je da RASPISUJE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA. Predmet natječaja je poslovni prostor na adresi Tina Ujevića 1. Ploče površine oko 150m2. Namjena: Dječja zabavaonica-sa uslugom posluživanja hrane i pića.

Natječaj možete preuzeti u cjelosti ovdje.

Sazvana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča sazvana je za dan 19.lipnja (ponedjeljak) 2017. godine u 09:00 sati. Sjednica će se održati u Pučkom otvorenom učilištu Ploče.

Poziv na intervju, prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča

Na temelju članka 20. i 22. Zakona oslužbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča objavljuje POZIV NA INTERVJU

Dana 18. travnja 2016. godine ( ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, Ploče održat će se intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja, koje je održano 11. travnja 2016. godine, za prijem u službu:

  • Višeg stručnog suradnika za proračun i financije
  • Višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti

a temeljem objavljenog natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča objavljenog u Narodnim novinama broj 15 od 17. veljače 2016. godine.

Poziv možete preuzeti ovdje.