Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Ploča objavio je dana 5. veljače 2021. godine pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Ploča u 2021. godini.

Tekst pozivnog natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici.