Grad Ploče objavio je dana 03. veljače 2021. godine Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu javne površine i montažnog kioska u vlasništvu Grada Ploča na korištenje na području gradske plaže „Stara gradska plaža“, kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici.