Nacrt prijedloga Strategije revitalizacije resursa za život i razvoj „Smart City Ploče“

Savjetovanje traje do 19. studenog 2020. godine do 14,00 sati

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti sa Strategijom revitalizacije resursa za život i razvoj „Smart City Ploče“ (u daljnjem tekstu: Strategija), te dobivanje mišljenja i prijedloga kao i prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Strategija se donosi radi boljeg planiranja lokalnog razvoja uvođenjem potrebnih tehnoloških rješenja čiji je primarni cilj unaprijediti život i poslovne prilike u gradu. Također, Strategija će biti dobar temelj za nastavak korištenja fondova Europske unije za razdoblje 2021. – 2027. godine, u kojem se očekuje velik značaj koncepta Smart City, zbog čega je važno da Ploče pripremi svoju stratešku podlogu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. studenog 2020. godine do 14,00 sati dostave svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt prijedloga Strategije, s obrazloženjem, u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte: esavjetovanje@ploce.hr ili putem pošte odnosno osobno predajom u pisarnicu Grada Ploča na adresu, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Mišljenja i prijedlozi na Nacrt prijedloga Strategije dostavljaju se na OBRASCU sudjelovanja u savjetovanju s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim mrežnim stranicama Grada Ploča, www.ploce.hr pod Savjetovanje s javnošću.

Mišljenja i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Strategije na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku.

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a cilj savjetovanja je dobivanje informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženog strateškog dokumenta.

Po završenom savjetovanju izradit će se Izvješće o savjetovanju s javnošću te će se konačni prijedlog Strategije dostaviti Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Privremeni pročelnik
Željko Škorić

 

Dokumenti:

Javni poziv

Nacrt prijedloga Strategije

Nacrt prijedloga Strategije – sažetak

Obrazac