Obavijest vlasnicima kamp kućica, neregistriranih vozila i improviziranih privremenih objekata na području kampa na Ušću Neretve

Grad Ploče će najkasnije 15. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) prići hortikularnom uređenju kampa na Ušću Neretve (pilanju i potkresivanju borova, sakupljanju i odvoženju ispilanog materijala, čišćenju kampa te uređenju pješačkih i kolnih staza i slično).

vlasnicima kamp kućica, neregistriranih vozila i improviziranih privremenih objekata u kampu na Ušću Neretve kojom nalažu da ih čim prije, a najkasnije u otvorenom roku dragovoljno i o svom trošku uklone i prebace – premjeste na vlastito zemljište kako bi se moglo nesmetano prići izvođenju planiranih radova.

Dokument pogledajte na sljedećem linku.

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Temeljem pisanog zahtjeva radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Ploča produžuje se za vikende (petak, subota i nedjelja) i praznike u razdoblju od 22. prosinca 2017. do 07. siječnja 2018. godine do 3 sata, s reprodukcijom glazbe do 2 sata.

 

Odluku pogledajte u rubrici Dokumenti ili na sljedećem linku.

Javni poziv za zakup kućica za “Advent u Pločama 2017”

Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče objavio je Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti za vrijeme manifestacije “Advent u Pločama 2017”. Javni poziv je otvoren do 15. prosinca 2017. godine za sve ponude pristigle do 12.00 sati. Svi zainteresirani ponuditelji u prilogu ovog članka mogu preuzeti Javni poziv i Ponudbeni list.

Javni poziv i ponudbeni list možete preuzeti ovdje.

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Luke Ploče I1

Grad Ploče donosi informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja Luke Ploče I1.

Nositelji izrade Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče I1 su Grad Ploče, Jedinstveni upravni Odjel te Odsjek za prostorno uređenje, komunalni sustav, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Cijeli dokument donosimo na sljedećem linku.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a Luke Ploče I1

Gradonačelnik Grada Ploča donosi odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a Luke Ploče I1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče I1.

Razlozi za izradu UPU-a Luka Ploče I1 su donošenje novih zakonskih i podzakonskih propisa, strategija, studija, programa, smjernica kao i niz europskih dokumenata koji su doneseni i čekaju implementaciju u hrvatsku legislativu.

Ciljevi i programska polazišta su potreba da se kroz UPU-a Luka Ploče I1 stvore preduvjeti i potakne gospodarski i društveni razvoj Županije uz racionalno korištenje prirodnih resursa te zaštitu graditeljske baštine, okoliša i prirode.

Cijeli dokument donosimo na sljedećem linku.